| More
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU02 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ - เยอรมัน เชค ออสเตรีย
   8 วัน 5 คืน (OS)
สายการบิน Austrian Airlines (OS)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29 พ.ย. 2557
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ - เยอรมัน เชค ออสเตรีย (8 วัน 5 คืน)

ออสเตรีย : เวียนนา เสน่ห์ทางด้านศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติที่งดงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์สุดสวย
ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงโมสาร์ต ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

เยอรมัน : เบอร์เชสการ์เด้นท์ ล่องทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป โบสถ์บาโธโลมิว
ฟุสเซ่น ชม นอยชวานสไตน์ ปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลก
มิวนิค เมืองเก่าแห่งแคว้นบาวาเรียที่สวยที่สุด ชมโบสถ์หัวหอม ศาลาว่าการ เมืองเก่า ช้อปปิ้ง

เชค : กรุงปราค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปราสาทปราคแสนสวย ชมสะพานชาร์ล
ชมเมืองเก่าสุดโรแมนติค หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งตุ๊กตา เมืองที่ทุกคนฝันจะไป

บินตรง !!! สู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง
โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS)

สะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE)

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
** อาหารไทย + พื้นเมือง พิเศษ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์เยอรมัน**
** รวมทิปคนขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว **
*** รวมค่ายกกระเป๋าขึ้น - ลง ทุกโรงแรม ***

ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19
23.55 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS26
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   เวียนนา - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง (ออสเตรีย)
05.25 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของ ประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ช เดินทางสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 290 กม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปี ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 70 กม.) จากนั้นนำท่านชม เมืองซาลล์เบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา และเมืองนี้ยังโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music นำท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านอีกหลังของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัส นำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) เดินข้าม แม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยและ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม Holiday Inn Salzburg City, Salzburg หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ (เยอรมัน) - ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee - ฟุสเซ่น
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 30 กม.) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทาง เก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ นำท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางสู่ เมือง ฟุสเซ่น Fussen (ระยะทางประมาณ 220 กม.) เมืองทางใต้สุดของเยอรมนีแห่งนี้เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ให้ท่านอิสระเดินชมเมือง ตึกและบ้าน โดยตึกเหล่านี้จะมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL , FUSSEN หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน -
โบสถ์หัวหอม - ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต เมืองฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสาย โรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเขาชมด้านนอกของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้ เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูน และเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่าง ทั้งนี้หากปิดทางบริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และ วิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ดำเยอรมัน ท่านละ 1 แก้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
(พัก HOLIDAY INN HOTEL, MUNICH หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทางประมาณ 280 กม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอก ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระทุกท่านชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราค (ระยะทางประมาณ 170 กม.) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐเชค ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
(พัก Crowne Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   ปราค - ปราสาทปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเก่า - เบอร์โน่ (Brno)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านเมือง ชมบ่อน้ำแร่ และชมเมือง ซึ่งมีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราค Prague นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต จากนั้นนำท่านชมด้านในของ กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว เมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย ก่อนผ่านชมเขต ของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบริเวณ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังจากนั้น ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดง และขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จัก และให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เบอร์โน่ (Brno) เมืองใหญ่อันดับ2 ของประเทศเชค (ระยะทาง 200 กิโลเมตร)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
(พัก HOTEL HOLIDAY INN , BRNO หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   เบอร์โน่ (Brno) - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - วิหารเซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากสาธารณรัฐเช็คสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของ ออสเตรีย (ระยะทาง 130 กิโลเมตร) ผ่านชมทัศนียภาพระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย หลังจากนั้น นำท่านชมเมือง เวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียง และท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเวียนนา
20.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงเวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS15
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย   กรุงเทพฯ
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
หมายเหตุ 2: *ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย
แก้ไขราคาล่าสุด : 25 เม.ย. 2556
Join Trip ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน เชค ออสเตรีย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 41 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 71,900 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
1,000 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
5,000 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
10,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับเป็นหมู่คณะ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
- ค่ารถรับ - ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถคนละ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก. (หากมีใบที่ 2 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท)
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก. (หากมีใบที่ 3 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท )

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. และใบเล็กถือขึ้นเครื่องเกิน 8 กก. (ชั้นธุรกิจไม่เกิน 32 กก. 2 ใบ)
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
-. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น เป็น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 26-44 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 20-25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 14-19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100 %
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกๆ กรณี *****

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ำมันที่ขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
- เฉพาะสายการบินออสเตรียน ตั๋วกรุ๊ปหากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท
- เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

เอกสารยื่นวีซ่ายุโรปตะวันออก (ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน ในการออกจดหมายรับรองการงาน กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต
   •  พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทำงาน
   •  ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ ( ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
   •  เจ้าของกิจการ ทำหนังสือรับรองการทำงานของตัวเอง และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนการค้า กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
   •  นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
4. หลักฐานการเงิน : ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต
   •  กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำ ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน )
   •  กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทำ หนังสือรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็นยอดปัจจุบัน ) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
6. สำเนาใบสำคัญสมรส , หรือหย่า ( กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว ) / สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ( ถ้ามี )
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ 9-16 พ.ค.57 มีสมาชิกกี่ท่านแล้วคะ ช่วยส่งเมล์โปรแกรมนี้ให้หน่อยนะคะ สนใจทริปนี้คะ ขอบคุณมาก นลินดา

 
   โดย:   นลินดา        เมื่อ:  3/16/2014 4:36:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
สนใจไปเที่ยวเยอรมันค่ะ

 
   โดย:   มราณี        เมื่อ:  6/26/2014 12:14:00 AM

 ความคิดเห็น 3
 
ตอบคุณ มราณี
เดินทางช่วงไหนคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  6/26/2014 10:49:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ - เยอรมัน เชค ออสเตรีย (8 วัน 5 คืน) อยากทราบรายละเอียดคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คนเดียว เป็นลูกจ้างประจำในส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรั้กษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อยากไปเที่ยวด้วยคะ ต้องทำอย่างไร โปรดแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการด้วยนะคะ

 
   โดย:   คุณจิณห์นิภา ย้อยคุณา        เมื่อ:  11/6/2014 2:00:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
ตอบคุณ จิณห์นิภา
ต้องมีใบรับรองการทำงานจากบริษัทค่ะ ถ้ายังไง เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งรายละเอียดนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  11/7/2014 9:28:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 
มี โปรแกรม DE-EU02 ออกเดินทาง 10 หรือ 11 เม.ย. 58 ไหมคะ

 
   โดย:   มาลี ลิเอกวรรณเจริญ        เมื่อ:  1/14/2015 8:41:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 
ตอบคุณ มาลี
มีวันที่ 10-17 เม.ย. 58 บิน EY จ้า


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  1/15/2015 9:18:00 AM

 ความคิดเห็น 8
 
เวลาบินขาไปกับขากลับ ทำไมเวลาแตกต่างกันมากค่ะ

 
   โดย:   ืnann        เมื่อ:  2/28/2015 9:48:00 AM

 ความคิดเห็น 9
 
ตอบคุณNann
จำนวนชั่วโมงบินเท่ากันค่ะ แต่ที่ดูชั่วโมงบินมากกว่า เพราะความต่างของเส้นเวลาสากลค่ะ ( เวลาที่แจ้งในโปรแกรมเป็นเวลาของประเทศไทย )


 
   โดย:   Baby_De        เมื่อ:  2/28/2015 5:16:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 
ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ สนใจทริป DE-EU02 ช่วง 27 พค.-3 มิย. ราคา 59,900 บาทครับไม่ทราบมีสมาชิกทัวร์กี่ท่านแล้วครับ

 
   โดย:   วรพงศ์ จุมพล        เมื่อ:  3/28/2015 10:58:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 
ตอบคุณ วรพงศ์
ตอนนี้มียอดจองมา 33 ท่านแล้วค่ะ ทั้งกรุ๊ป มีที่นั่ง 36 ที่ค่ะ ถ้าสนใจสามารถสอบถามได้จ้า


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  3/31/2015 9:17:00 AM

 ความคิดเห็น 12
 
สนใจเข้าร่วมครับ 1 คน ราคา 59900 นี้ยังไม่รวมภาษี 7 เปอร์เซ็นใช่ไหมครับถ้ารวมก็ประมาณ 64093 บาท กรุณาแจ้ารายละเอียดทั้งหมดให้ผมทราบด้วยครับ ถ้าจะให้ดีรบกวนแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยจะดีมากครับ

 
   โดย:   วรพงศ์ จุมพล        เมื่อ:  3/31/2015 9:19:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
ตอบคุณ วรพงศ์
ต้องขออภัยด้วยค่ะ ตอนนี้ยอดจองเต็มแล้วค่ะ คุณพี่สะดวกพีเรียดอื่นมั้ยอ่าคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  4/1/2015 9:46:00 AM

 ความคิดเห็น 14
 
Trip เยอรมัน เชค ออสเตรีย 72,900 บ. ช่วงต้น พ.ค. ยังมีมั้ยคะ (ผู้ใหญ่ 2 คนค่ะ) หรือ trip 3 ประเทศนี้ที่มี program ใกล้เคียงกัน (+ มี Hallstadt) ในช่วงต้น พ.ค. ค่ะ

 
   โดย:   tipaporn        เมื่อ:  4/5/2015 2:56:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
ตอบคุณ tipaporn
ช่วงต้นเดือนเต็มหมดแล้วค่ะ ที่ยังมีว่างจะเป็นช่วงกลางเดือนจ้า


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  4/7/2015 5:34:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 
สนใจบินตรง 25หรือ26 กย ค่ะ มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างมั้ยคะ

 
   โดย:   การะเกด        เมื่อ:  7/5/2015 3:02:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
ตอบคุณ การะเกด
ตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นคร้า แต่จะมีส่วนลดให้เล็กน้อยจ้า


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  7/6/2015 9:05:00 AM

 ความคิดเห็น 18
 
ทริปเยอรมัน ออสเตรีย เชค รหัส DE-EU02 ของปีหน้า ระหว่าง 13 เมย. 2559 เป็นต้นไป. มีโปรแกรมออกมายังค่ะ ขอทราบด้วยค่ะ สนใจมากค่ะ

 
   โดย:   สมพร ตั้งจตุพร        เมื่อ:  10/28/2015 10:33:00 PM

 ความคิดเห็น 19
 
ตอบคุณ สมพร ตั้งจตุพร
้ถ้าเป็นช่วงช่วงสงกรานต์ปี 59 โปรแกรมจะออกมาประมาณกลางเดือนหน้าจ้า


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  10/29/2015 10:10:00 AM

 ความคิดเห็น 20
 
สนใจโปรแกรมนี้ เดินทางวันที่11-18 ไม่ทราบว่าเต็มยังคะ

 
   โดย:   แพรว        เมื่อ:  1/15/2017 9:32:00 PM

 ความคิดเห็น 21
 
ตอบคุณ แพรว โปรแกรมนี้เดินทางวันที่ 11-18 เมษายน 2560 ยังรับได้ค่ะ รบกวนคุณแพรวทิ้งเอบร์โทรศัพท์ให้เชลล์ติดต่อกับด้วยจ้าา


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  1/16/2017 9:30:00 AM

 ความคิดเห็น 22
 
ตอบคุณ แพรว เดียวทางเชลล์ติดต่อกลับนะคะ


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  1/16/2017 9:41:00 AM

 ความคิดเห็น 23
 
ทริป 2-9 พค. มีจองกันบ้างมั้ยครับ แล้วราคา 59900 หรือ 72900 ครับ

 
   โดย:   PJ        เมื่อ:  1/26/2017 12:54:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 
ตอบคุณ PJ 2-9 พ.ค. ราคา59,900 ยังสามารถจองได้คะ แต่ยังไม่คอนเฟริมการเดินทาง เดียวยังไงจะให้เซลติดต่อกลับนะคะ


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  1/27/2017 9:42:00 AM

 ความคิดเห็น 25
 
เดินทางวันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 2-9 พ.ค.ไม่ทราบว่ามีจองกันบ้างหรือยังครับ

 
   โดย:   พล        เมื่อ:  2/9/2017 11:42:00 AM

 ความคิดเห็น 26
 
ตอบคุณ พล สักครู่ให้เซลล์ให้ติดต่อกลับนะคะ


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  2/14/2017 12:00:00 PM

 ความคิดเห็น 27
 
โปรแกรมนี้ ทัวร์ยุโรป : DE-EU02 เดินทางช่วงไหนคะ กำลังสนใจโปรแกรมทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สะดวกเดินทางช่วง 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 2560 เดินทาง 2 คน รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

 
   โดย:   Bowl        เมื่อ:  3/4/2017 5:09:00 PM

 ความคิดเห็น 28
 
ตอบคุณ Bowl ทางเชลล์จะส่งโปรแกรมทัวร์ให้ทางอีเมล์นะค่ะ
...


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  3/6/2017 1:31:00 PM

 ความคิดเห็น 29
 
รบกวนสอบถามค่ะ DE-EU02 โปรแกรมทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค ช่วงสงกรานต์ 2560 ที่ผ่านมา ราคาเท่าไหร่หรือคะ อยากศึกษาไว้เป็นข้อมูลสำหรับปีหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

 
   โดย:   Au        เมื่อ:  5/18/2017 7:49:00 PM

 ความคิดเห็น 30
 
ตอบคุณ Au ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 บาท จ้า สนดูโปรแกรม รบกวนทิ้งอีเมล์ทางเชลล์จะจัดส่งโปรแกรมให้จ้า
...


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  5/19/2017 9:54:00 AM

 ความคิดเห็น 31
 
ตอบคุณ Au วันทางเชลล์จะส่งโปรแกรมให้ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้นะคะ
...


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  5/20/2017 9:52:00 AM

 ความคิดเห็น 32
 
สนใจ DE-EU02 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ - เยอรมัน เชค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (OS) ช่วงเดือนตุลาคม ขอรายละอียด และราคาครับ

 
   โดย:   สาทิส บุตรพันธ์        เมื่อ:  6/5/2017 9:51:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 
ตอบคุณ สาทิส ทางเซลล์จะส่งโปรแกรมตามอีเมล์ที่แจ้งไว้นะคะ
...


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  6/6/2017 9:10:00 AM

 ความคิดเห็น 34
 
ผมสนใจทัวร์ เยอรมัน DE EU02 ช่วง 18-25 ตุลา มีลูกทัวร์จองบ้างแล้วหรือยังครับ ผมกับแฟน 2 คน สนใจครับ

 
   โดย:   Apichart        เมื่อ:  6/8/2017 9:49:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 
ตอบคุณ Apichat ทางเซลล์จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ให้นะคะ
...


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  6/12/2017 9:48:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์เที่ยวยุโรปตะวันออก ปี 2560/2017 ทัวร์เที่ยวประเทศเยอรมัน ทัวร์เที่ยวเชค ทัวร์เที่ยวออสเตรีย