| More
ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศอิตาลี ทัวร์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ทัวร์เที่ยวฝรั่งเศส
ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศอิตาลี ทัวร์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ทัวร์เที่ยวฝรั่งเศส
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศอิตาลี ทัวร์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ทัวร์เที่ยวฝรั่งเศส

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU04 : ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส
   8 วัน 5 คืน (EK)
สายการบิน Emirates (EK)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29 พ.ย. 2557
ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศอิตาลี ทัวร์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ทัวร์เที่ยวฝรั่งเศส
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวยุโรป 3 ประเทศ
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส (8 วัน 5 คืน)
กรุงโรม ... เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี
นครรัฐวาติกัน ... มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
หอเอนปิซ่า ... สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เวนิซ ... นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน
สวิตเซอร์แลนด์ ... นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ปารีส ... นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช

พิชิตยอดเขา Titlis
Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ของสายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
01.35 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK385 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 5 นาที)
04.40 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK097 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 5 นาที)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) กรุงโรม (Rome) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ (Piazza San Pietro) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) (ระยะทางประมาณ 30 กม.) รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ชม เสาโอเบลิสก์ (Vatican Obelisk) ซึ่งมุสโสลินีนำมาจากซีซาร์ฟอรั่ม เมืองอเล็กซานเดรียในอิยิปต์เมื่อปี 1937 ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica di San Pietro) เป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลักปิเอต้า (Piet?) รูปปั้นแกะสลักผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล จากนั้นนำท่านสู่ โคลอสเซียม (Colosseo) โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อดีตเคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arco di Costantino) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ชม ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม (Foro Romano) จากนั้นนำท่านสู่ น้ำพุเทรวี่ (Fontana di Trevi) น้ำพุที่โด่งดังที่สุดแห่งกรุงโรม ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อคซึ่งสร้างขึ้นในปี 1732 ผลงานการออกแบบโดย นิโคลา ซัลวี เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนน้ำพุแห่งนี้แล้วหันหลังโยนเหรียญลงน้ำพุ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์เรื่อง La Dolce Vita: Three Coins in a Fountain จากนั้นนำท่านสู่ บันไดสเปน (Piazza di Spagna) แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาเลียน เป็นอีกย่านที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ จัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามสถานทูตสเปนประจำกรุงวาติกัน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(พักที่ Hotel Palace Inn Fiano Romano หรือระดับเทียบเท่า) กรุงโรม, ประเทศอิตาลี
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทางประมาณ 375 กม.) ผ่านบริเวณที่ราบระหว่าง เชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etruscan
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมิราโกลี (Piazza dei Miracoli) จัตุรัสซึ่งเป็นสนามหญ้าเขียวขจีดั่งพรมผืนใหญ่ปูรองรับอาคารแบบโรมาเนสก์ที่สวยงาม ชม หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Battistero) ลักษณะเป็นหอทรงกลมสถาปัยกรรมแบบโรมาเนสก์ แต่ยอดโดมหังคาเป็นแบบโกธิค ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 และชม หอระฆังเปนเดนเต (Torre Pendente) หรือรู้จักกันในนาม หอเอนปิซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ (Venice Mestre) (ระยะทางประมาณ 325 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น Veneto
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(พักที่ Hotel Albatros หรือระดับเทียบเท่า) เมืองเมสเตร้, ประเทศอิตาลี
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   เวนิซ เมสเตร้ - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่ากว่า 118 เกาะ มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากกว่า 400 แห่ง นำท่านชม สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri) สะพานที่เชื่อมระหว่าง วังผู้ครองนคร (Palazzo Ducale) หรือ Doge’s Palace กับ คุกที่ใช้คุมขังนักโทษ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญประจำเมืองในนิกายอิวานเจลิสต์ เป็นจัตุรัสที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิซ ชม หอระฆังกัมปานิเล (Torre Campanile) ซึ่งตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่กลางจัตุรัส เป็นหอระฆังของโบสถ์ซานมาร์โค สูงถึง 98.5 เมตร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) เพื่อชมมนต์เสน่ห์ของนครเวนิซ ล่องเรือสู่ คลองใหญ่ (Canale Grande) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ ชม สะพานรีอัลโต (Ponte di Realto) สะพานซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเวนิซ เป็นสะพานหินอิสเตรียน ยาว 28 เมตร สูง 8 เมตร สร้างขึ้นในปี 1588 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของศิลปินเอก มิเคลันเจโล จากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทางประมาณ 498 กม.) เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Vierwaldst?ttersee อันหมายถึงทะเลสาบ 4 พันธรัฐ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่าน อุโมงค์เซนต์กอตทาร์ด (St. Gottard Tunnel) อุโมงค์ซึ่งมีความยาวกว่า 17 กิโลเมตร นำท่านชม สะพานไม้คาเปล (Kapellbr?cke) สะพานไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของสวิสได้เป็นอย่างดี สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากในปี 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(พักที่ Hotel Astoria หรือระดับเทียบเท่า) เมืองลูเซิร์น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก (L?wendenkmal) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์และการเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระราชวังทุยเลอรี (Pales des Tuilleries) ในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเองเกลแบร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 35 กม.) เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดย กระเช้าหมุน Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี นำท่านสู่ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความถึงถึง 15 เมตร จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ ลานสกี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขาทิตลิส) หลังอาหารนำท่านลงจากยอดเขาเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าจากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น Bucherer, G?berlin เป็นต้น เลือกซื้อช็อคโกแลต มีดพับสวิสและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาสมควรนำท่านผ่าน เมืองบาเซล (Basel) พรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส ข้ามสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 433 กม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(พักที่ Hotel Le Jura หรือระดับเทียบเท่า) เมืองดิจอง, ประเทศฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   ดิจอง - ปารีส - Galeries Lafayette - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครปารีส (Paris) (ระยะทางประมาณ 316 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส นครซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นชั้นนำของโลก นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) (ระยะทางประมาณ 20 กม.) สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Ch?teau de Versailles) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สัมผัสกับความงดงาม หรูหรา วิจิตรบรรจงของห้องต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ Benlux Duty Free เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนังอื่นๆ จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ จนสมควรแก่เวลานำท่านสู่ ท่าเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches) เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความงมของนครปารีส ผ่านชมอาคารเก่าแก่สไตล์เรอเนสซองส์ ผ่านชม โบสถ์นอเทรอดาม (Notre-Dame Cath?drale) ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานทีสำหรับพิธีราชาภืเษกจักรพรรดินโปเลียน (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือ มีเหตุการณ์สุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) นำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place de la Trocad?ro) เพื่อชมและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย Arc de Triomphe ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champs-?lys?es) ถนนสายแฟชั่นของปารีส ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) อดีตเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองทัวแนต
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Special Menu!!! L’Escargot + Steak + Wine)
(พักที่ Hotel La D?fense 5 หรือระดับเทียบเท่า) กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   กรุงปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior, Longchamp ฯลฯ อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลล์ (Charles de Gaulle Airport) เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
21.50 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK076 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที)
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส   กรุงเทพฯ
06.20 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK418 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 20 นาที)
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
หมายเหตุ 2: *ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส
แก้ไขราคาล่าสุด : 24 พ.ค. 2557
Join Trip ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ - อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 41 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 88,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 87,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
2,000 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
4,000 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
6,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,000 บาท
พัก 3 ท่านต่อห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States ประเภท Short Stay Visit
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
9. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (เท่านั้น) โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน

ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เป็นคนต่างด้าว
2. ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
6. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
3. ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
6. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความจริง

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น เป็น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 26-44 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 20-25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เป็น 14-19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100 %
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต ( วีซ่าไม่ผ่าน ) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกๆ กรณี *****

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (หักค่าวีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี 4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า ***กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า Schengen
(โปรดศึกษาและอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด)
NOTE: เพื่อให้การพิจารณาวีซ่าของท่านเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่ติดขัด กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะการขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
   - หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศสมาชิกเชงเก้น (Schengen States Area) และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 6 หน้า ***สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย***
2. รูปถ่ายวีซ่า (Photo)
   - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว (3.5 cm ? 4.5 cm) ขนาดใบหน้าจากศรีษะถึงคางประมาณ 3 cm. (ตามในรูป) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น พื้นหลังต้องขาวเสมอกัน ห้ามมีแสงหรือเงาเด็ดขาด
   - ต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรงมีความคมชัดสูง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ลำตัวไม่เอียง และต้องอัดรูปจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น ห้ามใช้ภาพที่อัดด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์หรือถ่ายจากกล้องโพลาลอยด์
3. หลักฐานการเงิน (Financial Statement)
   - Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้า และต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 4-6 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
   - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ขอจากธนาคาร ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
4. หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
   4.1 ในกรณีที่เป็น พนักงานภาครัฐ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
     - หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเท่านั้นจากต้นสังกัด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล / วันที่เริ่มทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน / อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เนื่องจากทางสถานทูตฯ ไม่รับเอกสารการงานฉบับแปล)
     - สำเนาสลิปเงินเดือน (Pay Slip) ย้อนหลัง 3 เดือน ***เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า*** หากไม่มีต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
   4.2 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียน
     - หนังสือรับรองบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน หรือ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
     - Bank Statement ของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลัง 4-6 เดือน
   4.3 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน (กรณีที่ไม่ใช่บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
     - ให้ทำ หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ชี้แจงว่าค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่ พร้อมแนบ สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย
   4.4 ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
     - หนังสือรับรองจากโรงเรียนฉบับจริงและสำเนาใบรับรองผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
     - สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
5. เอกสารสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า)
   5.1 กรณีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง
     - บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
     - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
     - ใบรับรองการงานของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
     - Bank Statement ของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
   5.2 กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา
     - ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
     - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
     - ใบรับรองการงานของบิดาและมารดา
     - Bank Statement ของบิดาและมารดา
   5.3 กรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อยู่ในอำนาจการปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรือผู้ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา
     - ต้องแนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดของในตัวเด็ก หากเด็กอยู่ในการปกครองผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของตนเอง ให้แนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
6. เอกสารทั่วไปอื่นๆ
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาบัตรประชาชน
   - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
   - สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
   - สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
   - สำเนาใบมรณะบัตร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว)
7. การรับรองค่าใช้จ่าย
   - ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับรองและผู้ได้รับการรับรอง / จุดหมายปลายทางที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกำหนดเดินทาง พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรองกับผู้ได้รับการรับรองมาด้วย
ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ
(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการหรือวันหยุดของศูนย์รับยื่นวีซ่า)
   - เนื่องจากการยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ดังนั้นท่านกรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์ตามที่ระบุไว้ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้
   - กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่น หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการและอาจมีการนัดโชว์ตัวขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการวีซ่า เพิ่ม 1,000 บาท และท่านต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า เนื่องจากในระหว่างดำเนินการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณะและท่านต้องการดึงเล่ม ทางสถานทูตจะปฎิเสธวีซ่าท่านทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
   - กรุณาจัดเตรียมเอกสารและส่งให้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง หรือ ก่อนกำหนดยื่นวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ หากไม่สามารถรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ได้ตามกำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

หมายเหตุ:
   1. ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่า หนังสือเดินทางจะออกมาเมื่อใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น
   2. หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า จะไม่มีการดึงเล่มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทางสถานทูตไม่อนุญาตให้มีการดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ ซึ่งหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอดึงเล่มที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าท่านทันที (ในกรณีที่ยื่นกรุ๊ปอาจจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าทั้งกรุ๊ปได้ และอาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ผู้เดียว) ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือรับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้นให้ครบถ้วน
เพราะถ้าขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่าได้
การพิจารณาไม่ออกวีซ่า หรือ ปฏิเสธวีซ่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของสถานทูต
และทางสถานทูตไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ทั้งสิ้น

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
ราคาทัวร์หมู่คณะ ประมาณ 35 คน สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส 8-9 วัน ขอดูทั้ง บิน TG และ อื่น ๆ

 
   โดย:   ปิยะดา        เมื่อ:  2/21/2014 11:26:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์เที่ยวยุโรป ปี 2560/2017 ทัวร์เที่ยวประเทศอิตาลี ทัวร์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ทัวร์เที่ยวฝรั่งเศส