| More
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศโครเอเชีย ทัวร์เที่ยวโครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศโครเอเชีย ทัวร์เที่ยวโครเอเชีย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ยุโรป >> DE-EU26 : ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน (OS)

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศโครเอเชีย ทัวร์เที่ยวโครเอเชีย

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU26 : ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน (OS)
สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)
*DE Member ลดเพิ่ม 500 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28 ก.พ. 60
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศโครเอเชีย ทัวร์เที่ยวโครเอเชีย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย (9 วัน 6 คืน)
• ชมแอมฟิเธียเตอร์ อารีน่า สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 6 ของยุคโรมัน
• ชมเมืองสวยที่สุดอีกแห่งในแคว้นอิสเตรีย “โรวินจ์”
• เดินชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติ “พลิทวิเซ่ เจเซร่า” ในฤดูกาลที่สวยที่สุด
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK และล่องเรือทะเลอาเดรียติค ชมเมืองเก่าดูบรอฟนิค
• เดินชม กำแพงเมืองโบราณ ที่ได้ชื่อว่า ใครมาเยือนเมืองแห่งนี้ ต้องขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณ
• ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD เพื่อชมความสวยงามของเมืองดูบรอฟนิคจากมุมบน
• นำท่านชมเมืองเก่าดูบรอฟนิค (Old Town) ที่สวยที่สุดในยามค่ำคืน
• ล่องเรือ พร้อมชิมหอยนางรม, หอยแมลงภู่ แบบสดๆ พร้อมจิบไวน์ขาว ณ อ่าวมาลี สตอน
• เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ครบทั้ง 6 แห่ง ของประเทศโครเอเชีย ***
• เมนูอาหารอัพเกรด และแนะนำอาหารดังในเมืองนั้นๆ

สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   เวียนนา - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - โอพาเทีย
05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 681
07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ เมนูขาหมู หลังอาหารนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย (Opatija) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมืองโอพาเทีย
เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาอาเดรียติค
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   โอพาเทีย - พูล่า - โรวินจ์ - โพเรช (UNESCO) - โอพาเทีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พูล่า (Pula) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ (Rovinj) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พาสต้า แบล็ค ทรัฟเฟิ้ล หลังอาหารนำท่านเดินเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นำท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โพเรช (Porec) หรือ PARENZO ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปีและศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ / นำท่านเข้าชม บาซิลิก้า EUPHRASIANA ที่สร้างขึ้นในสมัยของบิชอป EUPHRASIANA ในสมัยศตวรรษที่ 6 โดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบโมเสค ตั้งแต่ในสมัยของไบแซนไทน์เข้ามามีอำนาจ และใน ปี ค.ศ. 1997 ได้รับเป็น มรดกโลกจากยูเนสโก้ อิสระให้ท่านชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโอพาเทีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ภัตตาคารอาหารแห่งนี้ เป็นร้านที่ติดอันดับร้านยอดฮิตในเมืองโอพาเทีย มีเมนูเด็ดๆ เช่น ปลาอาเดรียติค ให้ท่านได้ลิ้มลอง) จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ นำท่านทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาเทร้า หลังอาหารนำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตก ที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระ น้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน และเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูอาหารท้องถิ่นแบบริก้า เมนูปลาเทร้าส์ย่าง
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซีบีนิค - โทรเกียร์ UNESCO - สปลิท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) นำท่านชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชม สภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์ จาคอบ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน - ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกจากยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ BLACK RISOTTO + SCAMPI หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก ระหว่างทางแวะชมเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังอุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเมืองที่สวยงามนี้ จากนั้นนำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก - โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมือง บนเกาะโทรเกียร์ หลังอาหารนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   สปลิท - โอมิช - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - นีอุม (บอสเนีย) - ดูบรอฟนิค - KONZUM
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนย่าง ริมทะเลอาเดรียติค หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูบรอฟนิค เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ที่เรียกว่า เมืองนีอุม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชาการส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเทีย (Dalmatia) ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีน่า นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค เมืองทางตอนใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด อีกทั้งเป็นที่จอดเรือสำราญขนาดใหญ่ นำท่านสู่ KONZUM ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อให้ได้สินซื้อสินค้า ของฝากในราคาย่อมเยาว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ริมทะเลอาเดรียติค พิเศษกับเมนูหอยแมลงภู่ในซอส หรือที่เรียกว่า บูซาร่า และเมนูปลาทูน่า นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   ดูบรอฟนิค - ชาฟตัท ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค - กำแพงเมืองโบราณ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าชม เมืองเก่าดูบรอฟนิค ที่มีกำแพงล้อมรอบยาวกว่า 2 กิโลเมตร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือพาโนราม่า เพื่อชมความสวยงามของเมืองเก่า ชมความงดงามของท้องทะเลอะเดรียติค สีน้ำเงินคราม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ พิซซ่าซีฟู๊ดและปลาหมึกย่าง หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี จากนั้นนำท่านเข้าชม Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 นำท่านเดินขึ้นชม กำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณ จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   ดูบรอฟนิค - กระเช้าไฟฟ้า - ชาฟตัท - เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก เป็นเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนและนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ พร้อมจิบไวน์ขาว หรือ ไวน์แดง พื้นเมือง
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทำการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)
16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 015
ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน   กรุงเทพฯ
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
หมายเหตุ 2: *ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
*ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรป  - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน
แก้ไขราคาล่าสุด : 28 ก.พ. 60
Join Trip ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 38 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 91,800 บาท
สมาชิก (DE Member) ลดท่านละ 500 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
5,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,900 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
• ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป - กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าที่พักและบริการยกกระเป๋า ตลอดการเดินทางตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ประกันภัยการเดินทาง 1,500,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย ค่าตรวจเอกสารและค่าจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นให้ทั้งหมด (ไม่ต้องโชว์ตัว) ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถ ต่างประเทศ
• น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด

ราคาดังกล่าวไม่รวม
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนละ 1,000 / คน

วิธีการจองทัวร์
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
• ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
• หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
• หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย ประจำปี 2013
• พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต
• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
• สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส
• หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) เท่านั้น ไม่เอาสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
• จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
• กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
• กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

โปรดทราบ !
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
เต็มยังคะ สงกรานต์

 
   โดย:   ปนัดดา        เมื่อ:  2/24/2017 12:44:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 
ตอบคุณ ปนัดดา สักครู่ให้เซลล์ติดต่อกลับนะคะ


 
   โดย:   sales3        เมื่อ:  2/27/2017 2:20:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 2560/2017 ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์เที่ยวยุโรป ทัวร์เที่ยวประเทศโครเอเชีย ทัวร์เที่ยวโครเอเชีย