| More
ทัวร์ประเทศอังกฤษ ทัวร์เที่ยวอังกฤษ ทัวร์เที่ยวประเทศเวลส์ ทัวร์เที่ยวสก๊อตแลนด์
ทัวร์ประเทศอังกฤษ ทัวร์เที่ยวอังกฤษ ทัวร์เที่ยวประเทศเวลส์ ทัวร์เที่ยวสก๊อตแลนด์
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ยุโรป >> DE-EU13 : ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 7 วัน 5 คืน (WY)

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU13 : ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 7 วัน 5 คืน (WY)
สายการบิน โอมาน แอร์ (WY)
*DE Member ลดเพิ่ม 1,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26 ส.ค. 58
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ (7 วัน 5 คืน)

ลอนดอน - อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ - รอยัลไมล์
แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - สแตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน - บ้านเชคสเปียร์คาร์ดิฟ
โรมัน บาธ - สโตนเฮ้นจ์ - หอบิ๊กเบน - พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม - มหาวิหารเซ็นต์ปอล
วิหารเวสต์มินสเตอร์ สถานที่อภิเษกเจ้าชายวิลเลี่ยม + เคท มิดเดิลตั้น
เข้าชม 3 ปราสาทดังสุดแห่งสหราชอาณาจักร
ปราสาทเอดินเบรอะ / ปราสาทคาร์ดิฟ / ปราสาท Tower of London
ช้อปปิ้ง Outlet และถนน Oxford Sreet

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY)
เครื่องแอร์บัสรุ่นใหม่ A330-300 นั่งสบาย จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เบอร์มิงแฮม (อังกฤษ)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมาน แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระแก่ท่าน
10.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY-818
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินมัสกัต
14.00 น. ออกเดินทางจาก มัสกัต โดยสายการบิน โอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY-101
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเบอร์มิงแฮม
(โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   เบอร์มิงแฮม - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริค ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกถึงทิวทัศน์ที่งดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ที่ได้แต่งวรรณกรรมคลาสสิค สําหรับเด็กเรื่อง the tale of Peter Rabbit อันเป็นที่รู้จักกันดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นําท่านเดินเล่นชม ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) บรรยากาศสวยงาม ก่อนนําท่านเดินทางสู่ดินแดนไฮ-แลนด์เข้าสู่ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสกอตแลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึงสามแห่งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ มหาวิทยาลัย แฮเรียต-วัตต์ และมหาวิทยาลัยเนเปียร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   ปราสาทเอดินเบอระ - เกรทน่า Outlet - แมนเชสเตอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบรอะ อันสง่างามด้วยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุม เมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยท่านเซอร์วอลเตอร์สก็อต ตัวปราสาท แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิส่วนของ ป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณชม ห้องเก็บมงกุฏ คฑา ดาบแห่งพระราชา และ หินแห่งโชคชะตา (Stone of Scone) ที่ศักดิ์สิทธิ์สุดของชาวสก็อต ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังโฮลีรูด (Palace of Holyroodhouse) หรือ“วังกางเขนศักดิ์สิทธิ์” วังนี้เป็นสมบัติส่วนพระองค์ของ พระราชินีอังกฤษ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ประทับหลักของพระมหา กษัตริย์และพระราชินีของสกอตแลนด์ มาตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 15 ตัวพระราชวังตั้งอยู่ทางใต้ของรอยัลไมล์ (Royal Mile) ที่เป็นถนนหลวง และสวยที่สุดของเอดินบรอะ จากนั้นถ่ายรูปกับ รัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เกรตนา กรีนเอ้าท์เลท ที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน อังกฤษ-สก็อตแลนด์ ให้ท่านเดินชมเลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษ รวมทั้งเอ้าเลทของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ ที่ไม่มีในบิซเตอร์เอ้าท์เลท สมควร แก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมือง อุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยัง เป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม HOLIDAY INN CENTRAL PARK หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   แมนเชสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - บริสตอล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายรูปบริเวณ ภายนอกของ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ก่อนนําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรท ฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่ารู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford upon Avon นําท่านสู่ ถนนเฮนรี่ ถนนคนเดินมีบ้านสวยสไตล์ทิวดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ที่เป็นบ้านไม้กึ่งซุงที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล
เย็น อิสระทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสบายๆ ไม่ต้องพะวงกับเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม NOVOTEL BRISTOL CENTRE หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   บริสตอล - คาร์ดิฟ (เวลส์) - บาธ - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ นําท่านเข้าชม ปราสาทคาร์ดิฟ ชมความงดงามของปราสาท ที่สวยสุดแห่งหนึ่ง ของเวลส์ ที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเมื่อประมาณ 2000 ปีมาแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษ ที่ 1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มัน ในที่สุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ความครอบครองของขุน นางหลายตระกูลเรื่อยมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุง ปราสาทคาร์ดิฟ ณ ห้องต่างๆ ให้มีความงดงามมากขึ้น อาทิห้องอาหรับราตรี ห้องเทพนิยาย ห้องสมุดภาษาโบราณ ห้องกาลเวลา ห้องอัศวิน ฯลฯ นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรือง อํานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับ วิหารบาธ (Bath Abbey) อันเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1499 นําท่านเดินเล่น ชมเมืองบาธ ท่านสามารถชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน ที่สวยงาม สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล ถ่ายรูปด้านนอก โรมันบาธ ที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันเก่าแก่ จนยูเนสโก้ยกให้ เมืองบาธ เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านดินทางสู่ เขตทุ่งหญ้าแอมสเบอรี่ เชิญท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรรย์ใน New 7 Wonders อีกด้วย ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา จากนั้นเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม NOVOTEL EXCEL หรือเทียบเท่า)
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   ลอนดอน - ป้อมปราการลอนดอน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม กรุงลอนดอน นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักร เข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้อม ปราการและเป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่กษัตริย์ วิลเลียมผู้พิชิต ผู้ปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1066 นําท่านชม เพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 300กะรัตที่ประดับอยู่บริเวณหน้ามงกุฎ และคฑาอาญาสิทธิแห่งองค์พระราชินี ก่อนนําท่านนั่งรถผ่านชมสถานที่สําคัญๆต่างๆ อาทิ ด้านหน้า พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งของนายกรัฐมนตรี จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามท ราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี เซอร์คัส มหาวิหารเซ็นต์ปอล ย่านโซโห ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนูดิ๋มซํา
บ่าย เชิญท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ที่ตั้งรัฐสภา และ หอระฆังบิ๊กเบน จากนั้นให้เวลาท่านเดิน เล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซฟอร์ด ที่มีห้างชื่อดัง และร้านค้ามากมาย อาทิ ห้าง Selfridge และ ห้าง Mark & Spencer จนถึงเวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทํา คืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
21.05 น. ออกเดินทางจาก ลอนดอน โดยสายการบิน โอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY-102
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์   กรุงเทพฯ
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินมัสกัต
09.40 น. ออกเดินทางจาก มัสกัต โดยสายการบิน โอมาน แอร์เที่ยวบินที่ WY -815
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์
แก้ไขราคาล่าสุด : 31 ก.ค. 2556
Join Trip ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 46 บาทต่อ 1 GBP
ผู้ใหญ่ ท่านละ 67,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 66,900 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
3,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน / ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตรา ณ วันที่ 1 ส.ค. 56 บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มราคาทัวร์ หากสายการบินมีการเพิ่มค่าภาษีดังกล่าว
* ค่าวีซ่าสหราชอาณาจักร (ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องไปสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์รับยื่นฯ ถนนราชดําริ)
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าทิปคนขับรถ

ราคาดังกล่าวไม่รวม
* ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม / สนามบิน
* ค่าบริการยื่นวีซ่า 800.-บาท / ท่าน กรณีลูกค้าไม่สะดวกยื่นพร้อมคณะทัวร์ ทําให้ต้องแยกยื่นเป็นกรณีพิเศษ
* ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีด / ค่าใช่จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง25วันทําการคืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง15-24วันทําการ หักมัดจํา 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14วันทําการ หัก 50% ของราคาทัวร์(ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทําการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทําการ)
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชําระค่ามัดจําที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
*บริษัทฯขอสงวนสิทิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน 14 วันทําการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถ รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการ กระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป โดยมี 1 แผ่นที่ด้านหน้าและด้านหลังว่าง) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน
    - พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวันเข้าทำงาน และวันที่อนุญาติให้ลางาน
    - ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
    - เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน
    - นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียนกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ์ที่ทำงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน และเบอร์มือถือ
4. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น (ไม่รับกระแสรายวัน) และ ปรับยอดเป็นปัจจุบัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
6. สำเนาใบสำคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว), สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
8. ท่านเคยเดินทางเข้าอังกฤษหรือไม่ .... เคย ..... ไม่เคย
9. ท่านเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่าหรือไม่ ...... มี (จำนวน .... เล่ม) / .... ไม่มี

*** ผู้เดินทางทุกคน (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 5 ปี) ต้องมาทำการสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์รับเรื่อง VFS อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและนัดวัน เวลาที่แน่นอนอีกครั้ง ***
*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น***

หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ํากว่า 25 ท่าน

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 

ขอข้อมูลทัวร์ อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลล์ ของปี 2557 ด้วยค่ะ 
   โดย:   ศุภอักษร        เมื่อ:  1/15/2014 2:46:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 

ขอข้อมูลทัวร์ อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลล์ ของปี 2557 ด้วยค่ะ 
   โดย:   ศุภอักษร        เมื่อ:  1/15/2014 2:46:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
สนใจทัวร์อังกฤษ ราคา 6หมื่นกว่าอ่ะค่ะ ช่วงเมษา พฤษภา มีมั้ยค่

 
   โดย:   Bird        เมื่อ:  1/21/2014 5:14:00 PM

 ความคิดเห็น 4
 

อังกิด บินตงมีเป่า 
   โดย:   หม่อม        เมื่อ:  2/20/2014 4:52:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
6หมื่น7 คือราคารวมไปกลับแล้วใช่มั้ยคะ พอดีสนใจจะไปแต่อายุไม่ถึง20 แฟนอยุ่อังกฤษจะติดไปกลับด้วยได้มั้ยคะ พอถึงที่นู้นก็แยกจากทัวร์ถึงเวลากลับก็กลับกับทัวร์ แต่จ่ายราคาเต็ม แบบนี้จะได้มั้ยคะ แฮ่ๆ ไปคนเดียวมันยาก

 
   โดย:   Jj        เมื่อ:  1/26/2016 5:22:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 
ตอบคุณ JJ
ราคาทัวร์รวมทุกอย่างค่ะ ยกเว้นค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิปไกด์จ้า
ถ้ายังไง เด๊ํ่ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  2/1/2016 9:38:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์ประเทศอังกฤษ ทัวร์เที่ยวอังกฤษ ปี 2560/2017 ทัวร์เที่ยวประเทศอังกฤษ ทัวร์เที่ยวเวลส์ ทัวร์เที่ยวสก๊อตแลนด์