| More
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศบัลแกเรีย
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศบัลแกเรีย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศบัลแกเรีย

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU23 : ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน (OS)
สายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11 ส.ค. 2556
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศบัลแกเรีย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย (8 วัน 5 คืน)

บูคาเรสต์ - โคเซีย - ซีบิว - ซิกิสวารา - บราซอฟ - โบสถ์ดำ - บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า
ซินายา - ปราสาทเพเลส - เวลิโก้ ทาร์โนโว - ปราสาทซาร์เรเวต - หมู่บ้านโบราณอาร์บานาสซี่
ชิฟก้า - พลอฟดิฟ - โรงละครยุคโรมัน - โซเฟีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
สะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19
23.55 น. ออกเดินทางไปยัง บูคาเรสท์ เที่ยวบิน OS026 / OS789 (23.55-05.25 // 07.20-10.00) พร้อมสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพนักงานต้อนรับ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   บูคาเรสต์ - วิหารโคเซีย - ซีบิว เมืองมรดกโลก - โบสถ์ซีบิว
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินโอโธเพนนี ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดิน ทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยัง เมืองโคเซีย (COZIA) (205 กม / 02.55 ชม)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วิหารโคเซีย (COZIA MONASTERY) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโอล์ตในแคว้นวัลลาเชีย แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามของป่าเขา วิหารสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1387 หนึ่งในวิหารสวยงามสิ่งก่อสร้างโดยปู่ของเจ้าชายวลาด เทเปส หรือ แดร็กคูล่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอลังการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและนักบุญในคริสต์ศาสนา ถือเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกและยังเป็นที่เก็บสะสมงานศิลป์และวัตถุโบราณล้ำค่า ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซีบิว (SIBIU) (55 กม / 50 นาที) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต แวเลย์ นำท่านเดินชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมืองซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา เข้าชม โบสถ์ซีบิว (SIBIU’S EVANGELICAL CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโคธิคตามแบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็นที่กักขังและฝังศพบุตรชายของเจ้าชายวลาด เทเปส (ท่านแดร็กคูล่า)
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำเข้าโรงแรมที่พัก
(โรงแรม RAMADA HOTEL, SIBIU หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   ซีบิว - ซีกิสวารา - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - บราซอฟ - โบสถ์ดำ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองซีกิสวารา (SIGHISOARA) (85 กม / 01.40 ชม) นำท่านเดินชมเมือง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกา ซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ แล้วนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา นำชม โบสถ์บนเนินเขา (THE CHURCH ON THE HILL) สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างที่ไร้ศีรษะของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่า นำชมบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์ในปี ค.ศ. 1431
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (120 กม/02.00 ชม) นำ ชมเมืองบราซอฟ เมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอน ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมัน และเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอน อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน นำท่านชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (ROMANIAN FIRST SCHOOL) นำท่านชมย่านใจกลางเมือง และจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น แสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำท่าน เข้าชมโบสถ์ดำ ที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม "BLACK CHURCH" สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย จากนั้นนำชม ตลาดใหญ่ ใจกลางเมืองบราซอฟ "WALKING STREET" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องใช้ในบ้าน และโดยเฉพาะร้านหนังสือที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(โรงแรม AMBIENT HOTEL, BRASOV หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   บราซอฟ - บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - ปราสาทเพเลส - บูคาเรสต์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) (30 กม / 50 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร็กคูล่า" สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซีย และแคว้นทรานซิลวาเนีย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินายา (SINAIA) (57 กม / 50 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาร์เปเทียน มีภูมิประเทศสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชม ปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรล ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส เป็นต้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย (121 กม / 02.40 ชม.)
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(พัก NOVOTEL HOTEL, BUCHAREST หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   บูคาเรสต์ - อาคารรัฐสภา - เวลิโก ทาร์โนโว
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ชมเมืองหลวงที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั่น และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย เช่น ประตูชัยของโรมาเนีย ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1 นำท่านเข้าชม อาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (PALACE OF PALIAMENT) ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็น อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 2,000 ห้อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้สถาปนิกถึง 700 คน และแรงงานถึง 30,000 คน โดยสร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนียทั้งโครงสร้าง และการตกแต่งทั้งภายนอก และภายในอาคาร ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แต่ละห้องของอาคารจะมีรูปแบบการตกแต่งเฉพาะตัว โทนสีของห้อง สีผ้าม่านและวัสดุตกแต่งจะมีลักษณะกลมกลืนกัน พรมที่ใช้ปูพื้นในอาคารก็มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งช่างฝีมือจะถักทอกันจนเสร็จเป็นผืนใหญ่มีขนาดรวมกันถึง 54 ตัน โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมีย น้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ และชมห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไกเออร์จู (GIURGIU) เพื่อเปลี่ยนรถเดินทางข้ามพรมแดนโรมาเนียไปยัง เมืองเวลิโก ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) ประเทศบัลแกเรีย เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำ Yantra ตั้งอยู่บนภูเขา3ลูกคือ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora เมืองนี้มีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอดีตเป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ในภูมิภาคเหนือของบัลแกเรีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(พัก PREMIER HOTEL, VELIKO TARNOVO หรือเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   เวลิโก้ ทาร์โนโว - ปราสาทซาร์เรเวต - อาร์บานาสซี่ - ชิฟก้า - พลอฟดิฟ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำชม เมืองเวลิโกทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ สภาพบ้านเมืองสวยงามแปลกตา บ้านเรือนอยู่บนหน้าผาและบนภูเขาชัน ลดหลั่นกันเป็นระดับชั้นๆ บ้านเก่ามีอายุหลายร้อยปี ซึ่งยังคงสภาพเดิมเป็นอย่างดี โดยในยุคกลางเมืองเวลีโค ทาร์โนโว ถือว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของบัลแกเรีย นำท่านเข้าชม ปราสาทซาร์เรเวต (TSAREVETS) อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองอาร์บานาสซี่ (ABARNASSI) หมู่บ้านเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนีย และชาวกรีกที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16 ชมอาคารบ้านเรือนสวย งามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรเนซอง (Bulgarian Renaissance) แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองชิฟก้า (SHIPKA) (66 กม / 57 นาที.) นำชมเมืองชิฟก้า ชม โบสถ์ประจำเมือง (SHIPKA CHURCH) โบสถ์นิกายบัลแกเรียออร์โธดอก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1885-1902 ออกแบบสไตล์เดียวกับโบสถ์กรุงมอสโคว์ ศตวรรษที่ 17 สร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซีย, ยูเครนและบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองของบัลแกเรีย ในสงครามช่วงปี ค.ศ. 1877-1878 ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ด้านวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายในโบสถ์จะมีจารึกชื่อของทหารรัสเซีย และอาสาสมัครบัลแกเรียเพื่อเป็นอนุสรณ์ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) (95 กม / 01.35 ชม.) เมืองแห่งสุนทรีย์ ซึ่งในอดีตที่นี่คือเมืองที่ศิลปิน จิตรกร และปัญญาชนมาตั้งรกรากกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ปัจจุบันเป็นแหล่งของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาฝังตัวร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยของเมืองนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
(พัก PARK IMPERIAL HOTEL , PLOVDIV หรือเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   พลอฟดิฟ - โรงละครยุคโรมัน - โซเฟีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำชม เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโซเฟีย ก่อตั้งโดยชาวเทรเชียนโบราณ ต่อมาได้กลายเป็นเมืองสำคัญของชาวโรมัน หลังจากนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การครอบครองอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมัน ก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศบัลแกเรีย มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับ Great Plains ในสหรัฐอเมริกา แต่ในตัวเมืองกลับมีบางสิ่งที่โดดเด่นเหมือนโรม เพราะล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก ด้วยเหตุนี้เมืองพลอฟดิฟจึงมีความงดงามทางธรรมชาติอยู่มากมาย ทั้งยังมีโบราณสถานหลายแห่งหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ อัฒจันทร์และรางน้ำสมัยโรมัน ตลอดจนโรงอาบน้ำของจักรวรรดิออตโตมัน นำท่านเดินชม ย่านเก่าแก่ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองได้สมบูรณ์สวยงาม ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งยังใช้เป็นที่แสดงโอเปร่าในบางเทศกาลอีกด้วย ชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (KONSTANTIN CHURCH) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (140 กม / 02.00 ชม)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชม เมืองโซเฟีย เมืองหลวงของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว นำชมโบสถ์ อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สวยงามอร่ามตาด้วยหลังคาโดมทองสูงถึง 45 เมตร จากนั้นพาท่านเดินชมรอบเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า โบสถ์รัสเซีย สุเหร่าตุรกี แล้วให้ท่านช้อปปิ้งอิสระ ตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไป สนามบินโซเฟีย
21.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS794 / OS025 (21.00-21.40 // 23.20-15.05)
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน   กรุงเทพฯ
15.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน
แก้ไขราคาล่าสุด : 11 ส.ค. 2556
Join Trip ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 41 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 89,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 88,900 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
4,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
8,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500 บาท
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน

ราคาดังกล่าวรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
• ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
• วีซ่าท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ
• ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร /ลูกค้า / วัน
• ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ (นน. 20 กก.) นอกเหนือจากนี้อยู่ในความดูแลของท่าน
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (ผู้สูงอายุ แนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม )

ราคาดังกล่าวไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
• ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิกจองทัวร์
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน) คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน) หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน) หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-7 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน) หัก50%ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วันเดินทาง หรือ NO SHOW ที่สนามบิน หัก85%ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก90%ของค่าทัวร์
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 วัน หรือ NO SHOW ที่สนามบิน หัก85%ของค่าทัวร์
• ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND) หัก100%ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
• ช่วงเทศกาล หมายถึง ช่วงคริสต์มาส,ปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกรายการ หรืออัตราค่าบริการ รวมถึงจะไม่รับผิดชอบหากกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัย ต่างๆ เช่น การล่าช้าของสายการบิน,การหยุดนัดงาน, จลาจล,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
• บริษัท ขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต กระเป๋าเงิน ของมีค่า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
• ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่าถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนวันเดินทาง
หากท่านต้องการขอเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดสำคัญ (ช่วงปีใหม่,ตรุษจีน, ตลอดเดือน เม.ย.,พค.)

ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน หากต้องเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปนั้นสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอการเรียกเงินคืน ตามเงื่อนไขและระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางตามที่ระบุในรายการ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถขอเงินคืนจากสายการบินได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 05 มิ.ย.56 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

การจัดที่นั่งบนรถโค้ช
รถโค้ชที่ให้บริการเป็นมาตรฐานยุโรป เพื่อให้เกิดความสะดวกกับหมู่คณะและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของท่าน ส่วนพนักงานขับรถจะยึดถือกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด ขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามเพื่อสวัสดิภาพในการเดินทางของท่าน ในระหว่างการเดินทาง คนขัรถจะไม่ให้ใช้ห้องน้ำบนรถ เนื่องจากความสะอาดและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกินขึ้น หากท่านสลับที่นั่งระหว่างทริปได้จะเป็นการเอื้อเฟื้อกันและกัน

โรงแรมและห้องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งปกติมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องตามที่ต้องการบ้าง
• โรงแรส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่อากาศหนาวโดยเฉลี่ยตลอดปี ดังนั้น โรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (International Fair) โดยปกติจะมีผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น หลาย เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ซึ่งอาจทำให้ห้องพักแต่ละห้องมีลักษณะแตกต่างกัน หรือขนาดห้องไม่เท่ากันได้ ห้องที่เป็นห้องพักเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของโรงแรมแต่ละแห่ง หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องในระดับสูงขึ้น หรือเป็นห้อง Twin Single Use ได้

สัมภาระและพนักงานยกสัมภาระ
• ค่าทัวร์ของบริษัท ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม
• สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่สามารถเรียกเก็บจากท่านได้
• สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 9.75 นิ้ว x 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการ สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูและเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นขอวีซ่า เข้าประเทศต่างๆ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แต่การอนุมัติให้วีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตเท่านั้น ฉะนั้นกรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ ซึ่งบางกรณีทางสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเรียกสัมภาษณ์ ทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นบ้าง จึงขออภัยมาณ ที่นี้ และหวังว่าท่านจะเข้าใจ
หากในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัท ขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต กระเป๋าเงิน ของมีค่า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ในเดือนนั้น มิฉะนั้น ทางบริษัท จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าโรมาเนียและบัลแกเรีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่า (2 ประเทศ) ประมาณ 20 วันทำการ)
*** เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน ***
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าส่าหรับติดวีซ่า 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นหลังฉาก สีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
*** สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากท่านถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่) ***
3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน
4. ส่าเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (ส่าหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส / ส่าเนาทะเบียนหย่า / ส่าเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรับรองการท่างาน) (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 2 ชุด
   • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
   • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
   • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท่างาน ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน
    จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
   • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ
   • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
   • กรณีเป็นแม่ค้า, ท่าธุรกิจส่วนตัว, ท่าอาชีพอิสระ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
7. หลักฐานการเงิน (สถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 2 ชุด
หนังสือรับรองเงินฝากออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมถ่าย สำเนารายการเดินบัญชี (สเตทเม้นท์) ย้อนหลัง 6 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า และควรมีจำนวนยอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลักในสมุดบัญชี
** โดยระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ซึ่งต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น **
กรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
(ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยา เท่านั้น)
   • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
   • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (ครอบครัวเดียวกัน)
   • หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารของผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยระบุชื่อบุคคลที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ย้อนหลัง 6 เดือน) ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 2 ชุด
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ : เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (2 ชุด)
   • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมออกโดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอ
   • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น
   • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น

***การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทน ในการยื่นวีซ่าแทนท่านเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้บางกรณี การที่ท่านเตรียมเอกสาร ที่ดีและครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางของท่านมาทำการตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ***

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
มีจัดโปรแกรมบัลแกเรีย เดือน มี.ค.58ไหมครับ

 
   โดย:   สมเจตน์        เมื่อ:  8/24/2014 9:27:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
ตอบคุณ สมเจตน์
ช่วงเดือนมีนาคม ปี 2558 ยังไม่มีโปรแกรมออกมาเลยจ้า


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  8/25/2014 10:06:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

โรมาเนีย บัลแกเรีย ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย ปี 2560/2017 ทัวร์ประเทศโรมาเนีย โปรแกรมทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ทริปโรมาเนีย ทริปบัลแกเรีย