| More
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย ฮังการี ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศฮังการี
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย ฮังการี ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศฮังการี
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์ประเทศโรมาเนีย ฮังการี ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศฮังการี

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU22 : ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (OS)
สายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11 ส.ค. 2556
ทัวร์ประเทศโรมาเนีย ฮังการี ทัวร์เที่ยวโรมาเนีย ทัวร์เที่ยวประเทศฮังการี
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี (8 วัน 5 คืน)

บูคาเรสต์ - ซิกิสวารา - บราซอฟ - บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - ปราสาทเพเลส - คลูช นาโปกา
เดเบรเซน - เอเกอร์ - ปราสาทเอเกอร์ - จัตุรัสโดโบ - หุบเขาแห่งสาวงาม - ชิมไวน์ - บูดาเปส - ป้อมชาวประมง
ฮีโร่สแควร์ - ล่องแม่น้ำดานูป - ซุปกูลาส - ชมโชว์พื้นเมือง - เซ็นต์เทนเดอร์ - เอสเตอร์กอม - ดานูปเบลน

โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
สะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE )
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19
23.55 น. ออกเดินทางไปยัง บูคาเรสท์ เที่ยวบิน OS026 / OS789 (23.55-05.25 // 07.20-10.00) พร้อมสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพนักงานต้อนรับ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   บูคาเรสต์ - รัฐสภาโรมาเนีย - ซินายา - ปราสาทเพเลส - บราซอฟ
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินโอโธเพนนี ประเทศโรมาเนีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของ โรมาเนีย นำท่านเข้าชม อาคารรัฐสภาของโรมาเนีย PALACE OF PALIAMENT ทำเนียบประธานาธิบดีของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และ นางเอลินา ภริยาผู้อยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง อาคารนี้ถือเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป มีห้องมากว่า 2,000 ห้อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ใช้สถาปนิกถึง 700 คน และแรงงาน 30,000 คน อาคารนี้มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะภายนอกที่สูงใหญ่ตระการตา ส่วนภายในตกแต่งอย่างวิจิตรหรูหรา ทั้งเสาหินอ่อน ไม้แกะสลัก โคมไฟแชนเดอเลียร์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้ทองคำแท้มาเป็นส่วนประกอบด้วย โดยในแต่ละห้องของอาคารจะมีรูปแบบการตกแต่งเฉพาะตัว โทนสีของห้อง สีผ้าม่านและวัสดุตกแต่งห้องจะมีลักษณะกลมกลืนกัน พรมที่ใช้ปูพื้นในอาคารนั้นก็มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งช่างฝีมือจะถักทอกันจนเสร็จเป็นผืนใหญ่ ซึ่งมีขนาดรวมกันถึง 54 ตัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองซินายา (SINAIA) เมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาร์เปเทียน มีภูมิประเทศสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก นำท่านชม ปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรล ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการ ด้วยไม้แกะสลักเสลา ลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี หรือ รูปภาพติดผนังจาก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV)
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(โรงแรม AMBIENT HOTEL, BRASOV หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   บราซอฟ - โบสถ์ดำ - บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า - ซีกิสวารา - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำชม เมืองบราซอฟ เมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงสุดของโรมาเนีย นำชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย “ROMANIAN FIRST SCHOOL” ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม "BLACK CHURCH" สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย จากนั้นนำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ "WALKING STREET" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติด ต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย เมืองซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ นำเข้าชม ปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร็กคูล่า" สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางต่อไปยังเมือง ซีกิสวารา (SIGHISOARA) เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกาซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวารา จากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ นำชม โบสถ์บนเนินเขา (THE CHURCH ON THE HILL) สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างที่ไร้ศีรษะของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่า แล้วนำชมบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์ในปี ค.ศ. 1431
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(โรงแรม KORONA HOTEL, SIGHISOARA หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   ซีกิสวารา - คลูช นาโปกา - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - เดเบรเซน
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง คลูช-นาโปกา (CLUJ-NAPOCA) เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ภูมิภาค ทรานซิลเวเนีย (Transylvania Region) ที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม และมรดกทางประวัติศาสตร์ นำชม โบสถ์เซนต์ไมเคิล (ST. MICHAEL'S CHURCH) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นราวๆศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีหอคอยสูง (76 เมตร) ที่สุดในโรมาเนีย โดยส่วนที่เก่าแก่ที่สุดในโบสถ์ คือ แท่นบูชา และส่วนที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่คือ หอนาฬิกา ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน ช่วงระหว่างปี 1837-1862 ปัจจุบันเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศโรมาเนีย ชม จัตุรัส AVRAM IANCU นำชม โบสถ์ DORMITION OF THE THEOTOKOS หนึ่งในโบสถ์โบสถ์โรมันเนียนออร์โธด็อกซ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรมาเนีย โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1923-1933 โดมหลักของโบสถ์แรงบันดาลใจจากโดมของสุเหร่าโซเฟียในอิสตันบูล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทาง ข้ามพรมแดนโรมาเนีย เข้าสู่ ฮังการี ไปยัง เมืองเดเบรเซน (DEBRECEN) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของฮังการี นำท่านชม เมืองเดเบรเซน เข้าชม THE GREAT REFORMED CHURCH โบสถ์ คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ที่ใหญ่อันดับ 2 ของฮังการี ชม จัตุรัสเปโตรพิ (PETOFI SQUARE) ปิอาร์ตอุสสตรีท (PIAC UTCA) ถนนสายสำคัญซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงละคร ศาลาว่าการเมือง ร้านค้าต่างๆ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึก
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(พัก CENTRUM HOTEL, DEBRECEN หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   เดเบรเซน - เอเกอร์ - ปราสาทเอเกอร์ - จัตุรัสโดโบ - หุบเขาแห่งสาวงาม -
ชิมไวน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูป
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเอเกอร์ (EGER) เมืองแห่งไวน์และปราสาทอันงดงาม นำท่านชมเมืองเอเกอร์ ชม จัตุรัสโดโบ (DOBO SQUARE) แล้วเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทเอเกอร์ (EGER CASTLE) ปราสาทยุคกลางที่มีกำแพงสูงตระหง่าน ในอดีตปราสาทเคยถูกใช้โดยกองทัพ เพื่อเป็นค่ายทหารไปจนถึงปี 1957 ภายในมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาทเอเกอร์ ชม มหาวิหารเอเกอร์ (EGER BASILICA) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศฮังการี สร้างขึ้นระหว่างปี 1831-1837 ด้วยจิตรกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ หุบเขาแห่งสาวงาม "VALLEY OF THE BEAUTIFUL WOMAN" แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้ ชิมไวน์และเลือกซื้อไวน์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองเอเกอร์ BULL'S BLOOD OF EGER (EGRI BIKAV?R) ก่อนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) แล้วนำท่าน ล่องเรือ ชมความสวยงามยามเย็นของสองฝั่ง แม่น้ำดานูป ที่แสนโรแมนติค
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
(พัก MERCURE BUDA, BUDAPEST หรือเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   บูดาเปสต์ - วิซิกราด - เอสเตอร์กอม - เซ็นต์เทนเดอร์ - ซุปกูลาส - ชมโชว์พื้นเมือง
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิซิกราด (VISEGARD) ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คือ อยู่ในบริเวณที่แม่น้ำดานูปหักโค้ง ที่เรียกว่า ดานูป เบลน เป็นจุดชมวิวแม่น้ำดานูปได้สวยที่สุด มีภูเขาเรียงรายอย่างสวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทและหอคอยโซโลมอน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอสเตอร์กอม (ESZTERGOM) เมืองเมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี นำชม วิหารเอสเตอร์กอม (ESZTERGOM BASILLICA) วิหารแห่งแรกของประเทศและเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุด โดยภายในสร้างด้วยหินอ่อนสีเทาลายแถวสีชมพูที่มีความงดงาม พร้อมชมวิวทัศนีภาพของคุ้งน้ำดานูบ ซึ่งแบ่งเขตแดนประเทศฮังการี-สโลวัค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางต่อไปยังเมือง เซ็นต์เทนเดอร์ (SZENTERDRE) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองแห่งศิลปะ บ้านเรือนสร้างขึ้นในรูป แบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค รวมไปถึงเหล่าร้านค้า และแกลเลอรี่ขนาดเล็กจำนวนมาก นำท่านเดินชม บริเวณ จัตุรัสหลักเมือง (MAIN SQUARE) และ อนุสาวรีย์ไม้กางเขน (MEMORIAL CROSS) เพลิดเพลินการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูดาเปสต์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง ให้ท่านได้ชิม อาหารประจำชาติของฮังการี “ซุปกูลาซ” แกล้มไวน์พื้นเมืองรสชาดดี พร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
(พัก MERCURE BUDA, BUDAPEST หรือเทียบเท่า)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ - คาสเซิลฮิลล์ - ป้อมชาวประมง - อาคารรัฐสภา -
วาชิอุสสตรีท - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม กรุงบูดาเปสต์ นครหลวงอันงดงามบนสองฝากฝั่งแม่น้าดานูบ บูดาเปสต์ ประกอบด้วยเมืองคู่แฝด คือ บูดา บนฝั่งซ้ายของดานูบที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ เปสต์ ทางฝั่งขวาของดานูบ ซึ่งมีความเจริญหรูหราสมัยใหม่ นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์ (HEROES SQUARE) รูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า เพื่อฉลองในชัยชนะของชาวแมกยาร์ที่ร่วม กันสร้างเมืองขึ้นมา จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่าน สะพานอาพัท เชื่อมระหว่างเมืองเปสต์กับฝั่งบูดาสู่ คาสเซิลฮิลล์ (CASTLE HILL) นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น (FISHERMAN BASTION) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับ มหาวิหาร เซนต์แมทเทียส (MATTHIUS CHURCH) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติร์ก จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่งขายของที่มีชื่อเสียงที่สุดของบูดาเปสต์ และถือเป็นหนึ่งใน FOOD MAKET HALL ที่มีขนาดใหญ่ของยุโรป สามารถหาซื้อของได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง รวมทั้งของที่ระลึก อาทิ พริกปาปริก้า, ไส้กรอกกับซาลามี่ จากนั้นนำท่านสู่ วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) ถนนช้อปปี้งอันมีชื่อของกรุงบูดาเปส เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย ก่อนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS722 / OS025 (18.35-19.30 // 23.20-15.05)
ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน   กรุงเทพฯ
15.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน
แก้ไขราคาล่าสุด : 06 ส.ค. 2556
Join Trip ทัวร์โรมาเนีย ฮังการี 8 วัน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 41 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 89,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 88,900 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
4,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
7,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน

ราคาดังกล่าวรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าวีซ่า ( วีซ่าหมู่คณะเพื่อการท่องเที่ยว ) เนื่องจากต้องทำการยื่นวีซ่า 2 ประเทศ ดังนั้นจำเป็นต้องเก็บเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน
• ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
• ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร /ลูกค้า / วัน
• ค่าขนกระเป๋าเดินทางเข้าและออก ที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ (นน. 20 กก.)
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท
(สำหรับผู้สูงอายุ แนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
• ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิกจองทัวร์
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน) คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน) หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน) หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-7 วัน หัก50%ของค่าทัวร์
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน) หัก50%ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วันเดินทาง หรือNO SHOW ที่สนามบิน หัก75%ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก90%ของค่าทัวร์
(ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 วัน หรือ NO SHOWที่สนามบิน หัก75%ของค่าทัวร์
• ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND) หัก90%ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
• ช่วงเทศกาล หมายถึง ช่วงคริสต์มาส,ปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม, ตุลาคม
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกรายการ หรืออัตราค่าบริการ รวมถึงจะไม่รับผิดชอบหากกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัย ต่างๆ เช่น การล่าช้าของสายการบิน,การหยุดนัดงาน, จลาจล,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
• บริษัท ขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต กระเป๋าเงิน ของมีค่า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
• ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่าถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนวันเดินทาง
หากท่านต้องการขอเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดสำคัญ (ช่วงปีใหม่,ตรุษจีน, ตลอดเดือน เม.ย.,พค.)

ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน หากต้องเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปนั้นสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอการเรียกเงินคืน ตามเงื่อนไขและระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางตามที่ระบุในรายการ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถขอเงินคืนจากสายการบินได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 05 มิ.ย.56 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

การจัดที่นั่งบนรถโค้ช
รถโค้ชที่ให้บริการเป็นมาตรฐานยุโรป เพื่อให้เกิดความสะดวกกับหมู่คณะและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของท่าน ส่วนพนักงานขับรถจะยึดถือกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด ขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามเพื่อสวัสดิภาพในการเดินทางของท่าน ในระหว่างการเดินทาง คนขัรถจะไม่ให้ใช้ห้องน้ำบนรถ เนื่องจากความสะอาดและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกินขึ้น หากท่านสลับที่นั่งระหว่างทริปได้จะเป็นการเอื้อเฟื้อกันและกัน

โรงแรมและห้องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งปกติมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องตามที่ต้องการบ้าง
• โรงแรส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่อากาศหนาวโดยเฉลี่ยตลอดปี ดังนั้น โรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (International Fair) โดยปกติจะมีผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น หลาย เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ซึ่งอาจทำให้ห้องพักแต่ละห้องมีลักษณะแตกต่างกัน หรือขนาดห้องไม่เท่ากันได้ ห้องที่เป็นห้องพักเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของโรงแรมแต่ละแห่ง หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องในระดับสูงขึ้น หรือเป็นห้อง Twin Single Use ได้

สัมภาระและพนักงานยกสัมภาระ
• ค่าทัวร์ของบริษัท ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม
• สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่สามารถเรียกเก็บจากท่านได้
• สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 9.75 นิ้ว x 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการ สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูและเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนในการยื่นขอวีซ่า เข้าประเทศต่างๆ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แต่การอนุมัติให้วีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตเท่านั้น ฉะนั้นกรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ ซึ่งบางกรณีทางสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเรียกสัมภาษณ์ ทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นบ้าง จึงขออภัยมาณ ที่นี้ และหวังว่าท่านจะเข้าใจ
หากในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัท ขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต กระเป๋าเงิน ของมีค่า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ในเดือนนั้น มิฉะนั้น ทางบริษัท จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศฮังการี และ โรมาเนีย
** ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านกรุณาเตรียมเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามรายละเอียด **
1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างติดกันเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมี สีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก แต่งกายสุภาพ
3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) 2 ชุด
   - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า : ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ/ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 1 ชุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน เงินเดือน และระบุวันวันลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 2 ชุด
   - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ /ข้าราชการ: ใช้จดหมายรับรองการทำงาน/จากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด (อายุไม่เกิน 30 วัน)
   - กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 2 ชุด
   - กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
   - กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน 2 ชุด ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **
   4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
      1. สเตทเม้นท์บัญชีสะสมทรัพย์(เท่านั้น) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร้อมกับต้องมีตราประทับของธนาคารทุกหน้า หรือ
      2. บัญชีฝากประจำ ต้องขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ 2 ชุด
   4.2 กรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
      1. จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
      2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น โดยต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
      3. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารตัวจริง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 2 ชุด (ต้องให้ธนาคาร ระบุชื่อผู้ที่จะรับรองค่าใช้จ่ายลงในหนังสือรับรองด้วย พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือสะสมทรัพย์ เท่านั้น มียอดการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 2 ชุด
      4. หลักฐานการเงินส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ 2 ชุด
8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 2 ชุด
9. กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปีบริบูรณ์ : เอกสารเตรียม 2 ชุด ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ
   9.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น : บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ (ต้องระบุชื่อ-สกุล และความสัมพันธ์ของผู้ที่จะให้เด็กเดินทางไปด้วย) (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
   9.2 เด็กเดินทางกับบิดา : มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรืออำเภอ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
   9.3 เด็กเดินทางกับมารดา : บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรืออำเภอ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

***การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทน ในการยื่นวีซ่าแทนท่านเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้บางกรณี การที่ท่านเตรียมเอกสาร ที่ดีและครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางของท่านมาทำการตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ***

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

โรมาเนีย ฮังการี ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์ฮังการี ปี 2560/2017 ทัวร์ประเทศโรมาเนีย โปรแกรมทัวร์โรมาเนีย ฮังการี ทริปโรมาเนีย ทริปฮังการี