| More
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวลาสเวกัส ทัวร์เที่ยวแกรนด์แคนย่อน
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวลาสเวกัส ทัวร์เที่ยวแกรนด์แคนย่อน
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวลาสเวกัส ทัวร์เที่ยวแกรนด์แคนย่อน

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-US01 : ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก
   ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 9 วัน 6 คืน (BR)
สายการบิน EVA AIRWAYS (BR)
*ลูกค้าเก่า และ DoubleEnjoy FanClub ลดเพิ่ม 500 บาท / DE Member ลดเพิ่ม 1,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25 ม.ค. 2557
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวลาสเวกัส ทัวร์เที่ยวแกรนด์แคนย่อน
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส (9 วัน 6 คืน)

ซานฟรานซิสโก ... ขึ้นยอดเขาทวินพีคชมวิวของเมืองซานฟรานฯ ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท และเกาะอัลคาทรัสที่คุมขังนักโทษอเมริกาในสมัยโบราณ
เฟรสโน ... เมืองที่เงียบสงบ ผู้คนใช้ชีวิตราวกับเข็มนาฬิกา และใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
บาร์สโตร์ ... ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสัญชาติอเมริกันแท้ๆ ในราคาขายส่ง
ลาสเวกัส ... สถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City)
เป็นสถานที่ที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน หรือ เลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอนเวสริม
ออนตาริโอมิลล์ ... ช้อปปิ้งกับเอาท์เล็ทขนาดใหญ่พร้อมแหล่งรวมสินค้าและแหล่งบันเทิงมากมาย
ลอสแองเจลิส ... นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน ดิสนีย์แลนด์
ดินแดนสวนสนุกแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนชื่อดังวอลท์ดิสนีย์, โรงถ่ายยูนิเวอรแซล
โดยสายการบิน EVA AIRWAYS (BR)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - ซานฟรานซิสโก
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบิน อีว่า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระแก่ท่าน
16.20 น. เดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 068
21.00 น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) ** เวลาที่ไทเป เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco City) โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 028
*** [ระยะเวลาบิน 12.30 น] ***บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.**
19.30 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก (San FranciscoCity) สหรัฐอเมริกา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเข้าที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม Holidays Inn San Francisco Intl Airport หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกเด้นเกท - เกาะอัลคาทัส -เฟรสโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco City) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ สู่ ยอดเขาทวินพีค เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีตและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ (ให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเป็นที่ระลึก)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อำลาซานฟรานซิสโก สู่เมือง เฟรสโน (Fresno City) เกาะเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบ อาคารสูงสุด 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์หรือคนบ้าดาวตลก/นักร้องแดนนี่เคย์เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อนเฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลน ชาวชานเมืองเฟรสโน ว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืนฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม Four Points by Sheraton Fresno หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   เฟรสโน - TANGER FACTORY OUTLET - ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตร์ (Barstow City) เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด TANGER FACTORY OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่ง มากมายโดยตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอาทิเช่น COACH ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัวของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE สัญชาติอเมริกัน ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยลองเทียบราคากันดู อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
บ่าย ได้เวลานำท่านสู่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้านำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las VagasCity) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็น สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม ร้านอาหารห้างสรรพ สินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(โรงแรม Tropicana Las Vegas Hotel หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   ลาสเวกัส - ให้ท่านอิสระทั้งวัน (เลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน - ช้อปปิ้ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยท่านอาจ เลือกซื้อทัวร์ไปชม แกรนด์แคนยอนเวสริม และ สกายวอล์ค ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ1 ใน 10 ของโลกพิเศษ !! ชมเขื่อน Hoover Dam 7 ในสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน ) (1. โดยรถโค้ช ท่านละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือจะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่นชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา (ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ
เย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม Tropicana Las Vegas Hotel หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   ลาสเวกัส - ออนตาริโอ - ลอสแองเจอลิส
เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนียไปยังลอสแองเจลีส โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย หรือนั่งเล่นพักผ่อนกับร้านค้ากาแฟ ร้านอาหาร
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเข้าสู่ มหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles City) นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(โรงแรม Crowne Plaza Anaheim Resort หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   ลอสแองเจอลิส - ดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (DISNEYLAND) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์บรรจงสร้างสรรค์ไว้ ชมหมู่บ้านโจรสลัด (PIRATES OF CARIBBEAN) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบหรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติ จากทั่วทุกมุมโลกในสมอลล์เวิลด์
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเที่ยวชมดิสนีย์แลนด์
บ่าย ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยในอวกาศกับสตาร์ทัวร์ (STAR TOUR) หรือล้อเลื่อนมหาสนุก MATTERHORN BOBSLED ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (SPACE MOUNTAIN) และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆอาทิ มิคกี้เม้าส์,กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค,ไลออนส์คิง,โพคาฮอนทัส ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(โรงแรม Crowne Plaza Anaheim Resort หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   UNIVERSAL STUDIO - นครลอสแองเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง, มิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีสเธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคองจอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE , JURASSIC PARK , TERMINATOR
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   นครลอสแองเจลิส - ไทเป
00.10 น. เดินทางจาก ลอสแองเจลีส สู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 001
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส   ไทเป - กรุงเทพฯ
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 067
11.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส
แก้ไขราคาล่าสุด : 25 ม.ค. 2557
Join Trip ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 33 บาทต่อ 1 USD
ผู้ใหญ่ ท่านละ 82,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 81,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลด
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลด
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีไม่เตียงเสริม
5,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน EVA AIRWAYS (BR) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากทางสายการบิน)
- ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
- ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท
- ค่าทิปคนขับรถ

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่าย ส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
- ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ภายใน 3 วัน จากวันจอง
- ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิก ก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)
- หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้อง ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
- หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
- หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06 วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
- หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
- บริษัทฯขอสงวนสิทิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอเมริกา
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
- แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา ประมาณ 5,700 บาท (อัตราค่าบริการนี้ไม่ได้รวมในราคาทัวร์)
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้นพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่ายไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
*** สมุดบัญชีเล่มจริงให้นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย ***
- หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
- ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
- ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
- ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
- กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสำเนามรณะบัตร

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าอเมริกา วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและ เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น

หมายเหตุ
- หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิก ก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)
- หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้อง ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)
- หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)
- หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)
- หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
- บริษัทฯขอสงวนสิทิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่าง ประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
สนใจเดินทางช่วง 8-16 สค 59 ค่ะ ถ้าเดินทาง 2 คน ลดราคาได้อีกไหมคะ

 
   โดย:   พรภัสสร        เมื่อ:  7/5/2016 12:04:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 
ตอบคุณ พรภัสสร
กรุ๊ปวันที่ 8-16 ส.ค. ยังมีที่นั่งว่างนะคะ ขออนุญาตโทรแจ้งรายละเอียดจ้า ขอบคุณมากค่ะ


 
   โดย:   Lookmoo DE        เมื่อ:  7/5/2016 9:41:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์เที่ยวอเมริกาตะวันตก ปี 2560/2017 ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวลาสเวกัส ทัวร์เที่ยวแกรนด์แคนย่อน