| More
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวนิวยอร์ก ทัวร์เที่ยวไนแองการ่า
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวนิวยอร์ก ทัวร์เที่ยวไนแองการ่า
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวนิวยอร์ก ทัวร์เที่ยวไนแองการ่า

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-US02 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า
   9 วัน 5 คืน (KU)
สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)
*ลูกค้าเก่า และ DoubleEnjoy FanClub ลดเพิ่ม 500 บาท / DE Member ลดเพิ่ม 1,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ค. 2556
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์เที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทัวร์เที่ยวนิวยอร์ก ทัวร์เที่ยวไนแองการ่า
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า (9 วัน 5 คืน)

นิวยอร์ก : เที่ยว ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย
ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ
ขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย
อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong
ถนนช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก

วอชิงตัน ดีซี : เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงาม
และเป็นระเบียบ ชมทำเนียบขาว อนุสาวรีย์วอชิงตัน ชมพิพิธภัณฑ์ สมิธโสเนียน ซื่งใหญ่ที่สุดในโลก
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ชม "อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์"ระฆังแห่งอิสรภาพ
หรือ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ ซิตี้ทัวร์ กรุงวอชิงตัน ดีซี

เมืองแฮริสเบิร์ก : ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE

เมืองคอร์นนิ่ง : ชมกรรมวิธีผลิตเครื่องแก้วที่ Corning Class Museum
โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา

บัพฟาโล่ : น้ำตกยักษ์ “’ไนแองการ่า” ซึ่งเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (ล่องเรือ Maid of the Mist)

โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระแก่ท่าน
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   คูเวต - นิวยอร์ก
03.00 น. เดินทางสู่ นครนิวยอร์ก โดยสายการบิน คูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU 412
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต (KUWAIT) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (เวลาที่ คูเวตช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
09.50 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 101
18.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) นครนิวยอร์ก (เวลาที่ นิวยอร์กจะช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร อิสระอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม COMFORT SUITES NEWARK หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตันดีซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย เดินทางถึงนำชม เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมือง ที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก จุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และ ระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆเช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์ รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (TheSmithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของ ฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก
(โรงแรม HOLIDAY INN WASHINGTON DC GREENBELT, MARYLAND หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   วอชิงตันดีซี - แฮรีสเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น, อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน, ตึกรัฐสภา (จะให้ท่านลงถ่ายรูปที่ตึกรัฐสภา, อนุสรณ์ลินคอร์น)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม COMFORT INN HARRISBURG หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   คอร์นนิ่ง - บัฟฟาโร่ - ไนแองการ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว หลังจากนั้นนำท่านชม Corning Class Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทาง แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน (อิสระอาหารค่ำในเอาท์เล็ท) นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   น้ำตกไนแองการ่า - Cave of the Wind - นิวยอร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ ชมความงามและใหญ่โตของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่ใกล้ที่สุด สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดจากทะเลสาบอีรี่ เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย
(**หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กลับ มหานครนิวยอร์ก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม COMFORT SUITES NEWARK หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ฟิฟท์อเวนิว - ขึ้นเอ็มไพรสเตท
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม มหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ และจัตุรัสไทม์สแควร์ จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kong นำท่านเดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ค เพื่อลงเฟอร์รี่ไปยัง เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี .. จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ) พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 102
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   นิวยอร์ก - คูเวต - กรุงเทพฯ
19.35 น. เดินทางถึง คูเวต (รอเปลี่ยนเครื่อง)
23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 411
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   กรุงเทพฯ
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
หมายเหตุ 1: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า
แก้ไขราคาล่าสุด : 30 พ.ค. 2556
Join Trip ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 30 บาทต่อ 1 USD
ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 78,900 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
12,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี ลดท่านละ
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
17,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ - นิวยอร์ค - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS พร้อมค่าประกันภัยและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
4. ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท (กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 70 ปี)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และอื่นๆ ท่านละ 50 เหรียญตลอดทริปการเดินทาง
2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านละ 6,800 บาท อัตรานี้กรณีเดินทางกับทางบริษัท)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินคูเวตแอร์เวย์ อนุญาตให้ท่านนำกระเป๋าโหลดลงใต้เครื่องได้ท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,อาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท 3 วันหลังจากการจอง (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการทำวีซ่าให้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าพร้อมค่ามัดจำงวดแรก เป็น 26,800 บาท) หลังจากนั้น 10 วัน ชำระงวดที่สองอีก 25,000 บาท และ ส่วนที่เหลือ ชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• ในกรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 6,800 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,800 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
• ในกรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 6,800 บาท และค่าตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง
ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
• ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
• กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นประการสำคัญ

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ในกรณียังไม่ได้ดำเนินการยื่นวีซ่า)
• แจ้งล่วงหน้า 31-44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 6,800 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
• แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
• ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และอื่นๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารการขอวีซ่า USA
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
• รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง)
• สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
• สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)
• หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
• ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง , วันเริ่มทำงาน , อัตราเงินเดือน)
• ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
• ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
• กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส , หนังสือรับรองการทำงาน , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของสามี
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
• เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)
• กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ

วีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ในวันเข้าสัมภาษณ์

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ปี 2560/2017 นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า ทัวร์นิวยอร์ก ทัวร์วอชิงตันดีซี ทัวร์ไนแองการ่า