| More
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด 2557 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม (One day trip)
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม (One day trip)

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168
090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573

 
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  
  Email: DoubleEnjoy@hotmail.com  

   DE-7401 : ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม (1 วัน)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 ม.ค. 2556
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดวัน กับโปรแกรม One Day Trip
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม (One day trip)

เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวกับการไหว้พระ 9 วัด แถมท้ายด้วยตลาดน้ำยามเย็น ... อัมพวา
ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายความงามยามค่ำคืน
เดินทางได้ทุกวัน แล้วแต่ท่านสะดวก รับส่งถึงหน้าบ้านท่าน
วันแรก ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม   วัดบางกะพ้อม – ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดจุฬามณี - วัดบ้านแหลม -
อาสนวิหารพระแม่บังเกิด - วัดบางไผ่เตี้ย - วัดบางกุ้ง - วัดบางแคน้อย -
วัดบางแคใหญ่ – วัดอัมพวัน - ตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานรอต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางสู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารเช้า (1) บนรถตู้
07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.30 น. จุดแรกของการอิ่มบุญ แวะไหว้พระกันที่ วัดบางกะพ้อม เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ตลาดลอยน้ำแห่งแรกของสยาม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ด้วยบรรยากาศของตลาดลอยน้ำคราคล่ำไปด้วยแม่ค้าพ่อขายในชุดชาวสวน สวมงอบ จึงทำให้ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นที่นิยมของชาวไทยมากนัก เนื่องจากสินค้าที่นี่ราคาค่อนข้างแพง แต่ก็อยากให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต
10.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)
10.50 น. ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2)ร้านเรือนวารี
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
14.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดบางไผ่เตี้ย ให้ท่านได้สวดคาถาลอดใต้พระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อสะเดาะเคราะห์กัน
14.40 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง
15.20 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ
16.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น
16.30 น. ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 … วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2
17.00 น. ได้เวลาพาชิม นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายความงามยามค่ำคืน
20.00 น. ออกเดินทางกลับ กทม พักผ่อนบนรถ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน
22.00 น. เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
* รับเฉพาะ Group Private    
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 12-13 ท่าน

 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แก้ไขราคาล่าสุด : 03 ก.พ. 2555
Private Trip ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม (1 วัน)
** มากกว่า 13 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 13 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
ท่องเที่ยวอิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด สนุกสนานกับตลาดน้ำยามเย็น ... อัมพวา อิ่มบุญในวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- ร่มกันฝน
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง ทัวร์ไหว้พระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 

อยากไปค่ะ โปรแกรมน่าสนใจมาก ไปวันเดียวเก็บวัดที่น่าสนใจในละแวกนั้นได้ครบเลย   แต่เปิดเป็นprivate groupอย่างเดียว เฮ้อ...  
   โดย:   papu        เมื่อ:  5/6/2011 6:22:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
ตอบคุณpapu
เคยเปิดเป็น Join Trip หลายครั้งแล้วค่ะ แต่จำนวนคนจองไม่เต็มคันทำให้ต้องเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิการเดินทางไป ทำให้คนที่จองมาเสียความรู้สึกค่ะ เลยตัดสินใจรับเฉพาะกรุ๊ปเหมาจะได้ไม่มีปัยหาค่ะ ไม่ทราบสนใจเป็นโปรแกรมอื่นไหมค่ะ มีหลายโปแกรมที่เปิด Join ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-4992007 ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  5/9/2011 10:03:00 AM

 ความคิดเห็น 3
 

อยากไปแบบ 2 วัน 1 คืน ไม่มีใครสนใจบ้างเหรอค่ะ ไปคนเดียวอ่ะค่ะ
ถ้ามีกรุ๊ปไหนไป บอกด้วยนะค่ะ 
   โดย:   si_chon        เมื่อ:  6/15/2011 12:00:00 PM

 ความคิดเห็น 4
 

สนใจทัวร์นี้คะ ถ้าไม่ได้ไปขึ้นรถที่จุดนัดพบ แต่ให้เปลี่ยนที่มารับที่ปราณบุรีแทนจะได้มั๊ยคะ ต้องเพิ่มราคายังไง จำนวนคนที่ไปประมาณ 10-12 คน (ผู้ใหญ่) เด็ก 1 คน ไม่ถึง 3 ขวบ รบกวนแจ้งค่าใช้จ่ายด้วยค่า กะจะไปประมาณวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 นี้ ตอบด่วนเลยนะคะ กะลังหาทัวร์อยู่คะ จะได้นำไปเสนอพรรคพวก 
   โดย:   น้ำ        เมื่อ:  6/25/2011 7:05:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
ตอบคุณsi_chon
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ยังไม่จัดเป็นJoin ค่ะ รับจัดเฉพาะกรุ๊ป Private 

ตอบคุณน้ำ
ราคารับ-ส่ง ที่ปราณบุรี ท่านละ 1,250 บาท ค่ะ ยืนยันการเดินทางไม่เกินวันที่30 มิถุนายน 2554 ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/26/2011 9:49:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 

รายการทัวร์ตามข้างบนใช่มั๊ยคะ จะได้ปริ๊นไปนำเสนอเพื่อนคะ 
   โดย:   น้ำ        เมื่อ:  6/26/2011 10:45:00 AM

 ความคิดเห็น 7
 
ตอบคุณน้ำ
ช่ายค่ะ รายละเอียดการเดินทางตามหน้าเวบเลยค่ะ เปลี่ยนแค่จุดรับ-ส่งค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/26/2011 11:12:00 AM

 ความคิดเห็น 8
 
ได้ข่าวจากไกด์ ว่ามีโปรแกรมไหว้พระ 9วัด อัมพวานี้  วันที่ 10กค. นี้หรือคะ มีแค่กรุ๊ปเหมาเหรอ  ไม่มีJoin บ้างเหรอ   หรือมีใครไป แล้วยังมีที่นั่งว่างซัก 2ที่บ้างรึเปล่า  ราคาเท่าไหร่ วันไหน จ๊ะ  บอกกันบ้างน๊ะ


 
   โดย:   ธีรานัฏ        เมื่อ:  6/27/2011 2:47:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 

อยากทราบว่ากรุ๊ปเหมาคิเท่าไหร่แล้วเราไปได้กี่คน(จะได้รวบรวมสมาชิก)  สามารถเลือกวันได้เอง และรายการเดินทางตามที่คุณแจ้ง DE-7401 ป่าว 
   โดย:   ทักษิณา(ฝน)        เมื่อ:  7/21/2011 11:10:00 AM

 ความคิดเห็น 10
 
ตอบคุณทักษิณา
สำหรับกรุ๊ปเหมารับได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ แต่ราคาจะเฉลี่ยนตามจำนวนของผู้เดินทาง หากต้องการเดินทาง และได้ราคาตามที่แจ้งหน้าเวบ 1 คันรถตู้ รับได้เต็มที่ 12 ท่านค่ะ และสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ หากทราบวันเดินทางที่แน่นอน และจำนวนผู้เดินทางได้ตามที่แจ้ง ติดต่อจองทัวร์ได้เลยค่ะ แจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10-15 วันค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  7/22/2011 1:34:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 
อยากทราบว่าสรุปแล้ว ราคาต่อคนนี่เท่าไหร่อะคะ เพราะงงตรงที่ข้างบนแจ้งไว้ว่า ผู้ใหญ่ท่านละ 1099 บาท แต่พอลงมาอ่านแล้ว ราคามันเกินไปกว่า 1099 น่ะค่ะ

 
   โดย:   Lita        เมื่อ:  8/19/2011 8:53:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 
ตอบคุณLita
ราคา 1099.- เป็นราคาต่อท่าน สำหรับกรุ๊ป Join 1 คัน รถตู้เต็มคัน 12 ท่าน
แต่ถ้าหากเป็นกรุ๊ป Private ราคาจะสูงกว่าตามจำนวนคณะที่เดินทางค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  8/22/2011 11:07:00 AM

 ความคิดเห็น 13
 
จองทริป ไหว้พระ 9 วัด ชมตลาดลอยน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำอัมพวา
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

จำนวนวผู้เดินทาง 
ผู้ใหญ่ 3 คน
เด็ก 2 คน


รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าเต็มหรือยัง อยากพาแม่ไปเที่ยวปีใหม่ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   ศิริขวัญ ปัญญา        เมื่อ:  12/28/2011 7:23:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 
อยู่มวกเหล็ก สระบุรีค่ะ สนใจ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดตลาดน้ำอัมพวา ถ้าพี่รวบรวมคนได้ซัก 30+ คนในที่ทำงานด้วยกัน ทริปนี้จะราคาเท่าไหร่คะ ให้รถมารับที่ทำงานด้วยน่ะค่ะ จะได้นำราคาเสนอเพื่อนๆให้ติชม น่าจะไปหลังตรุษจีน

 
   โดย:   สุวรรณี จันทร์ศิริ        เมื่อ:  12/29/2011 12:48:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
K สุวรรณี  นกเสนอราคาและโปรแกรมให้ทางเมลนะคะ


 
   โดย:   Admin DE        เมื่อ:  12/29/2011 1:36:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 
สนใจทัวร์ไหว้พระ จำนวนผู้เดินทาง 50 คน มารับที่ Siam ได้หรือไม่ค่ะ ขอใบเสนอราคาส่งให้ทาง e-mail ด้วยค่ะ

 
   โดย:   Narista        เมื่อ:  1/17/2012 8:32:00 AM

 ความคิดเห็น 17
 

มีใครสนใจทริปนี้หรือไม่ครับ

ของผมมีอยู่ 3-4 คน 

จะได้เหมา จองไปด้วยกันเลย

ผมอยากค้างด้วยซัก 1 คืน 
   โดย:   iamdukey        เมื่อ:  1/29/2012 9:01:00 AM

 ความคิดเห็น 18
 
สนใจ trip 2วัน1คืนประมาณ 30 คนตามรายการ private trip ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดตลาดนำ้ดำเนินสะดวก ตลาดนำ้อัมพวา จ.สมุทรสงครามแต่รวมพักอัมพวา 1 คืนช่วยเสนอรายการ-ที่พักและราคามาให้ด้วยครับ

 
   โดย:   สมบูรณ์        เมื่อ:  10/10/2012 11:30:00 PM

 ความคิดเห็น 19
 
ต้องการทราบราคาแบบ กรุ๊ป 50คน ล่องเรือไหว้พระ 9 วัดค่ะ ขอใบเสอราคาให้ได้ไหมค่ะ ประมาณเดือน พย. ค่ะ

 
   โดย:   ทิพ        เมื่อ:  10/15/2012 9:24:00 PM

 ความคิดเห็น 20
 
ช่วยเสนอโปรแกรมไหว้พระ9วัด2วัน1คืนprivate groupประมาณ20คนด้วย

 
   โดย:   สมบูรณ์        เมื่อ:  10/21/2012 8:23:00 AM

 ความคิดเห็น 21
 
ต้องการไปทริป

DE-7401 : ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม (1 วัน)

รวมดูหิ่งห้อย ทั้งหมด 3 คน

วันอาทิตย์ 16 ธค.55 นี้ค่ะ

 
   โดย:   สุดารัตน์ แซ่ลิ้ม        เมื่อ:  11/6/2012 11:23:00 AM

 ความคิดเห็น 22
 
จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วั่ด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ประมาณ 120 คน
รถประมาณ 3 คัน
อาหารกลางวัน
จบก่อน 1600 เพื่อแวะตลาดน้ำอำพวา
กลับ กทม.ออกจากอัมพวาไม่เกิน 1800
ออกจากดอนเมือง 0700
จัดโปรแกรมให้ด้วยพร้อมมคุเทศน์
ประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอราคา 1.จัดรถเอง 2.ทัวร์จัดให้


 
   โดย:   น.อ.มณฑล ทับทิมทอง        เมื่อ:  2/1/2013 8:10:00 AM

 ความคิดเห็น 23
 

พอดีอยากพาที่บ้านไปเที่ยวตลาดน้ำอะค่ะประมาณ6คนราคาเท่าไรค่ะ 
   โดย:   เอ๋        เมื่อ:  5/14/2013 1:55:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 

ตอบคุณเอ๋
Private Trip ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม (1 วัน) :

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6-7 ท่าน

ราคารวมล่องเรือชมหิ่งห้อย : : : : : : : : : : : : 1,599 บาท

ราคาไม่รวมล่องเรือชมหิ่งห้อย : : : : : : : : 1,499 บาท 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  5/15/2013 9:23:00 AM

 ความคิดเห็น 25
 
Private Trip ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม(1วัน) คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) ราคารวมล่องเรือชมหิ่งห้อย ราคาไม่รวมล่องเรือชมหิ่งห้อย (4-5 ท่าน 1,999 บาท 1,799 บาท) อยากทราบว่าราคานี้เป็นราคาต่อคนหรือกลุ่มครับ และสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้หรือเปล่าครับ

 
   โดย:   อมรินทร์        เมื่อ:  9/21/2013 9:57:00 AM

 ความคิดเห็น 26
 
ตอบคุณอัมรินทร์
ราคาตามที่แจ้งหน้าเวบ เป็นราคาต่อท่าน สำหรับคนไทยค่ะ กรุ๊ป Private สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ แต่ต้องต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  9/21/2013 10:34:00 AM

 ความคิดเห็น 27
 
รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ จะจัดแบบหมู่คณะ 35 ท่าน ทำราคาให่ด้วยนะค่ะ

 
   โดย:   นุข        เมื่อ:  3/7/2014 10:06:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม (One day trip)