| More
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน จ.เลย (พักเกสต์เฮ้าส์ 2 วัน 1 คืน)

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน

   DE-4201 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย (2 วัน 1 คืน)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19 ส.ค. 2557
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวภาคอีสานตอนบน

เชียงคาน ภูเรือ จ.เลย (พักรีสอร์ท 2 วัน 1 คืน)
เริ่มต้น 4,800 บาท


อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - ไร่ทีเอสเอ - Route 21 - เชียงคาน - ทะเลหมอกภูทอก
ตลาดเช้าเชียงคาน - แก่งคุดคู้ - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย)


ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ
นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก สบายๆกับเมืองเล็กๆริมโขง ... เชียงคาน
บริการอาหารเลิศรส ที่พักมาตรฐาน พร้อมบริการที่สุดแสนจะประทับใจ

ไปไหนก็ไปกัน...เลย
อยากเที่ยวไหนก็เที่ยว...เลย
ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็นี่...เลย เชียงคาน
จำไว้...เลย ที่เคยขึ้น(เชียง)คาน
เชียงคาน...ชานเคียง ระเบียงโขง
ใครๆก็อยากไป (เชียง)คาน
วันแรก ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   กรุงเทพฯ ◊ อ.ภูเรือ จ.เลย
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สอง ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   อุทยานแห่งชาติภูเรือ ◊ วัดเนรมิตวิปัสสนา ◊ พระธาตุศรีสองรัก ◊
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ◊ ไร่ทีเอสเอ ◊ Route 21 ◊ เชียงคาน
05.30 น.
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า [1]
วัดเนรมิตวิปัสสนา ◊ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
พระธาตุศรีสองรัก ◊ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก
*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก

เกร็ดความรู้ เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ 15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี
10.30 น.
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ◊ ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน [2]
ไร่ทีเอสเอ ◊ แปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชมฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
Route 21 ◊ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก งานหัตถกรรม สินค้าพื้นบ้าน พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 น.
Check In เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่ม (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
*หากใครอยากเข้าถึงเมืองเชียงคานจริงๆ ต้องพักเกสต์เฮ้าส์ริมโขง ก็แจ้งความจำนงค์มาได้ครับ
17.00 น.
ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง ◊ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น [3] ◊ เสริฟท่านด้วยเมนูปลาน้ำโขงรสแซ่บ
ถนนคนเดินเชียงคาน ◊ อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz
วันที่สาม ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   ทะเลหมอกภูทอก ◊ ตลาดเช้าเชียงคาน ◊ แก่งคุดคู้ ◊
สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ◊ กรุงเทพฯ
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
05.30 น.
ทะเลหมอกภูทอก ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
รับประทานอาหารเช้า [4] ◊ ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน
09.00 น.
Check Out ออกจากที่พัก
แก่งคุดคู้ ◊ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน [5]
สวนหินผางาม ◊ พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)
15.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ◊ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
สามารถเลือกรีสอร์ทเองได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายเองได้ และรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
แก้ไขราคาล่าสุด : 26 ก.พ. 2557
Join Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,800 บาท
สมาชิก (DE Member) 4,500 บาท
เด็ก (3-11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 800 บาท

Private Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2-3 ท่าน (ดิ โอลด์ เชียงคาน หรือเทียบเท่า)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
เยือนเมืองเลย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ชมสวนดอกไม้และเยือนเมืองเล็กๆริมโขงที่แสนสงบ ... เชียงคาน สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสือกันหนาว
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 

น้องจอย & คุณนก ค่ะ

ตามที่พี่ได้ Fax สลิปโอนเงินค่ามัดจำทัวร์เชียงคาน 2 วัน 1 คืน เดินทาง 27-29 ม.ค.
และน้องจอยได้รับ fax แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.54 

พี่รบกวนช่วยยืนยันการสำรองที่นั่งบนรถตู้คันที่ 1 (ที่นั่ง B2 และที่นั่ง B3 )ให้พี่ด้วยค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ
พี่ไก่ 
   โดย:   พี่ไก่ (อารยา)        เมื่อ:  1/4/2012 11:06:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 
ทัวร์เชียงคาน 14-15/1/55 เต็มยัง   ราคาเท่าไหร่  แถว B2-B3

 
   โดย:   ann        เมื่อ:  1/4/2012 4:04:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 

ต้องการทราบรายละเอียดทัวร์เชียงคาน เรียบร้อย หรือยังค่ะ ที่พี่สาวโทรมาสอบถามเมื่อวานนี้ ต้องการ คำตอบด่วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   สุภาวดี เตียประสงค์        เมื่อ:  1/5/2012 6:29:00 PM

 ความคิดเห็น 4
 
เยี่ยมมากเลยครับ ที่พักสวย....

 
   โดย:   Pakorn        เมื่อ:  1/6/2012 2:51:00 AM

 ความคิดเห็น 5
 

จองทัวร์วันที่ 27-29 มกราคม 2555 จำนวน 2 ที่นะค่ะ
ที่นั่ง C2 และ C3 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 (โอนเงินให้ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555 ก่อนเวลา 15.00 น. ) 
   โดย:   รัตนาภร มีสัตย์        เมื่อ:  1/13/2012 9:57:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 
K รัตนาภร ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้วนะคะ


 
   โดย:   Admin DE        เมื่อ:  1/13/2012 7:03:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 
สนใจ trip วันที่ 27-29 ม.ค. 55  เห็นว่าตู้ 1 ยังว่างอยู่หนึ่งที่ (A1) 
ไปคนเดียวได้มั๊ยคะ  แล้วจะจัดห้องนอนยังงัยเอ่ย??

 
   โดย:   อุษณีษ์        เมื่อ:  1/15/2012 2:52:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 

ขอคอนเฟิร์มเรื่องการส่งเอกสารการโอนเงินค่าทริปทัวร์เชียงคาน วันที่ 20-22 ม.ค. 2555 สำหรับการเดินทาง 2 ท่าน จองไว้ชื่อ "วรรญา  ดาโฉม" ไปครบแล้วนะค่ะ (ส่งทาง FAX )

ครั้งแรก : โอนวันที่ 12 ม.ค. 55 เวลา 19.24 น. = 4,000 บาท (FAX ไปวันที่ 13/1/55)
ครั้งสอง : โอนวันที่ 16 ม.ค. 55 เวลา 12.45 น. = 3,800 บาท (FAX ไปวันที่ 16/1/55)

พอดีเห็นสถานะการจ่ายเงินยังไม่ update ให้ โทรไปที่ออฟฟิตไม่ติดบ้าง ติดแต่ไม่มีคนรับบ้างเลยมาขอแจ้งคอนเฟิร์มไว้ในนี้ค่ะ  

รบกวนช่วยยืนยันและ update สถานะการจ่ายเงินให้ด้วย จะได้ทราบว่าทางทีมงานรับทราบและได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ขอบคุณค่ะ

วรรญา :) 
   โดย:   วรรญา ดาโฉม        เมื่อ:  1/17/2012 11:52:00 AM

 ความคิดเห็น 9
 

คุณนก / น้องจอย 

พี่ส่ง fax สลิปโอนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจำนวน 3,800 บาทของทัวร์เชียงคาน 
2 วัน 1 คืนที่จะเดินทางวันที่ 27-29 ม.ค. ไปให้แล้วค่ะ (โอนวันที่ 17 ม.ค.) 
+ ช่วย update ที่นั่ง A2 กับ  A3  ให้ด้วยนะจ๊ะ   ขอบคุณมากค่ะ 

พีไก่ (อารยา) 
   โดย:   พี่ไก่ (อารยา)        เมื่อ:  1/17/2012 2:25:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 

พี่ไก่ เอกสารนกได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ  ขอบคุณมากคะ ที่เที่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอยอย่างต่อเนื่อง   
   โดย:   Admin DE        เมื่อ:  1/17/2012 2:37:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 

สนใจ 3 ที่ค่ะ วันที่ 27 - 29 confirm ไปชัวร์ค่ะ 
   โดย:   หน่อย        เมื่อ:  1/18/2012 2:34:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 

สนใจ 3 ที่ค่ะ วันที่ 27 - 29 confirm ไปชัวร์ค่ะ 
   โดย:   หน่อย        เมื่อ:  1/18/2012 2:34:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
อยากทราบว่าตอนนี้ที่เชียงคาน อากาศเป็นไงบ้างค่ะ ยังหนาวววอยู่ปาวค่ะ

 
   โดย:   อ้อย        เมื่อ:  1/21/2012 9:35:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 

จองทัวร์ วันที่ 27-29 มกราคม 2555  จำนวน 1 ท่าน ค่ะ
รถตู้คันที่ 1  ตำแหน่ง C1 นะคะ
จะโอนเงินภายในวันนี้ (25 ม.ค.)  แล้วจะ Fax ใบจอง+ใบโอนเงินไปให้ค่ะ 
   โดย:   อุษณีษ์        เมื่อ:  1/26/2012 8:05:00 AM

 ความคิดเห็น 15
 

mail ใบจองทัวร์ & สลิปโอนเงิน ไปให้แล้วนะคะ  ตรวจสอบและ update ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ 
   โดย:   อุษณีษ์        เมื่อ:  1/26/2012 12:25:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 

จองทัวร์ วันที่ 27-29 มกราคม 2555 จำนวน 1 ท่าน ค่ะ
รถตู้คันที่ 1 ตำแหน่ง C3  นะคะ
จะโอนเงินภายในวันนี้ (26ม.ค.เช้า 6.00) แล้วจะ Fax ใบจอง+ใบโอนเงินไปให้ค่ะ
 
   โดย:   แว่นแก้ว        เมื่อ:  1/26/2012 4:58:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
สอบถามถ้ากรณีไปพักข้างริมแม่น้ำโขงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ค่ะ

 
   โดย:   นกน้อย        เมื่อ:  1/29/2012 10:29:00 AM

 ความคิดเห็น 18
 
ขอแนะนำนะคะ... 
1.ร้านอาหารที่พาไปทานกลางวันของวันแรก  อาหารไม่ค่อยอร่อยค่ะ  ให้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีในร้านน่าจะดีกว่า
2.ร้านส้มตำริมน้ำโขงใกล้กับที่พักบ้านสุขนิรันดร์  ส้มตำอร่อยมากๆๆๆ มีข้าวปุ้นน้ำพริกด้วยค่ะ  แปลกดี  อร่อยด้วย  ปลาร้าหอมมาก
3.ร้านอาหารอื่นๆ ทุกร้านที่พาไปก็อร่อยดีค่ะ (ยกเว้นอาหารกลางวันวันแรก)


 
   โดย:   อุษณีษ์        เมื่อ:  1/31/2012 10:52:00 AM

 ความคิดเห็น 19
 

จองทริปเชียงคานวันที่ 24-26 ก.พ.ไป ยังไม่ได้ up web ใช่มั้ยคะ 
   โดย:   เบญจมาส        เมื่อ:  1/31/2012 3:27:00 PM

 ความคิดเห็น 20
 

จองทริปทัวร์เชียงคานวันที่ 17-19 กพ.55  สองที่ค่ะ 
   โดย:   คุณ กรุณา มณีตานนท์        เมื่อ:  2/9/2012 12:03:00 PM

 ความคิดเห็น 21
 
ช่วงสงกรานต์มีทริปเชียงคานป่าวครับ


 
   โดย:   แบงค์        เมื่อ:  2/10/2012 3:40:00 PM

 ความคิดเห็น 22
 
ขอฝากชาวทัวร์ด้วยนะครับ จุดพักรถแห่งใหม่  ที่ชุมแพครับ บริการ ไกด์นำทัวร์ เต็มที่ครับ จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสวยเน้นสะอาด มากพอต่อคณะทัวร์ พร้อมของฝาก และห้องจัดเลี้ยงครับ ขอบคุณมากครับ  http://youtu.be/T4U5z9torgY ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้นะครับภาพสถานที่ครับ


 
   โดย:   เอก        เมื่อ:  3/6/2012 1:33:00 PM

 ความคิดเห็น 23
 

ต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัว 50 คน ไป อช.ภูเรือ-เชียงคาน 3วัน 2 คืน
ช่วง 9-11 ตค.ขอทราบรายละเอียดและราคาด้วย 
   โดย:   วีนัส เอี่ยมสะอาด        เมื่อ:  7/13/2012 12:48:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 
01-03 ส.ค. 2555 (วันอาสาฬหบูชา)  ที่นั่ง A 2 และ A3 ยังว่างมั๊ยค่ะ


 
   โดย:   น้อย        เมื่อ:  7/18/2012 2:29:00 PM

 ความคิดเห็น 25
 
สนใจจองทัวร์ไปเชียงคาน วันที่ 10-12 สิงหาค่ะ จำนวน 2 ท่าน
จะทำการโอนเงินไปให้ในวันที่ 1 สิงหาค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเมล์ใบจอง+สลิปใบโอนเงินไปให้อีกครั้งค่ะ
รบกวนคอนเฟิร์มกลับด้วยนะคะ


 
   โดย:   นิด        เมื่อ:  7/31/2012 5:11:00 PM

 ความคิดเห็น 26
 
เมล์ใบจองทัวร์และสลิปใบโอนเงินไปแล้วนะคะ ไป 2 ท่าน ชื่อ ชนิตา อาชวะ และ กัญจน์รัตน์ กิ่งชา จำนวนเงิน 7800 บาทค่ะ รบกวนเช็คแาะคอนเฟิร์มกลับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   นิด        เมื่อ:  8/1/2012 2:01:00 PM

 ความคิดเห็น 27
 
เรียนผู้เกี่ยวข้องสนใจทัวร์เชียงคานการจองสามารถจองตำแหน่งที่นั่งในรถตู้ได้หรือไม่ เพราะตัวเองไม่สะดวกที่จะนั่งหลังสุด ขอบคุณ /จรูญ

 
   โดย:   จรูญ จรเทศ        เมื่อ:  8/7/2012 4:41:00 PM

 ความคิดเห็น 28
 
สนใจจองทัวร์นี้แบบไพรเวทไปผู้ใหญ่ 4 คน คิดราคายังไงคะ จะไปช่วง 31ส.ค-2กย.ค่ะ

 
   โดย:   kittipan        เมื่อ:  8/25/2012 2:04:00 PM

 ความคิดเห็น 29
 
ทริบ วันที่ 7-9 ธค 55 ราคาเท่าไรค่ะ แล้ว จำนวนคนจอง เต็ม ยัง ค่ะ

 
   โดย:   เกษร        เมื่อ:  9/13/2012 11:39:00 AM

 ความคิดเห็น 30
 
ต้องการไปเที่ยวเชียงคาน-เลยประมาณ20คนวันที่20-21ตค.552วัน1คืนอยากได้รายละเียดติดต่อกลีบด้วยครับ

 
   โดย:   ไพโรจน์ สาลี        เมื่อ:  9/16/2012 11:48:00 PM

 ความคิดเห็น 31
 
จองทัวร์ 19-21 ต.ค. 55 2 ที่นะคะ ที่นั่ง A2 และ A3 ค่ะ

 
   โดย:   อภิวันท์ พิพัฒน์วนิชกุล        เมื่อ:  9/23/2012 12:15:00 PM

 ความคิดเห็น 32
 
จะสอบถามครับว่าทัวร์วันที่29-31ไม่มีแล้วเหรอครับ พอดีสนใจจะไปครับ

 
   โดย:   ปุ๊        เมื่อ:  9/29/2012 10:12:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 
จองทัวร์วันที่29-31ธันวา ครับ รถคัน1 ที่B2-B3

 
   โดย:   ปุ๊        เมื่อ:  10/13/2012 7:53:00 PM

 ความคิดเห็น 34
 
สนใจทริปไปเที่ยวภูทับเบิก เขาค้อ เชียงคาน ภูเรือ จำนวน 20 ท่าน อยากทราบ รายละเอียดช่วง 8-10 ธค.55 ค่ะ

 
   โดย:   นงลักษณ์        เมื่อ:  10/15/2012 9:06:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 
เดี๋ยวพรุ่งนี้ 18/10/55 จะแฟกซ์ใบจองไปให้นะครับ ส่วนเงินมัดจำจะโอนให้ตอน2ทุ่มครับ

 
   โดย:   ปุ๊        เมื่อ:  10/17/2012 9:30:00 PM

 ความคิดเห็น 36
 
คุณจอยที่คุยกันไว้โอนเงินให้แล้วนะครับ4000 ไปวันที่29-31 ธ.ค. จองที่b2-b3 แต่ทำไมเป็นชื่อคนอื่นจองล่ะครับ

 
   โดย:   ปุ๊        เมื่อ:  10/19/2012 11:29:00 PM

 ความคิดเห็น 37
 
คุณจอยที่คุยกันไว้ช่วย up date ให้ด้วยนะครับ

 
   โดย:   ปุ๊ปผ        เมื่อ:  10/24/2012 9:16:00 PM

 ความคิดเห็น 38
 
คุณจอยที่คุยกันไว้ช่วย up date ให้ด้วยนะครับ

 
   โดย:   ปุ๊        เมื่อ:  10/24/2012 9:18:00 PM

 ความคิดเห็น 39
 
จองทริป DE 4201 เชียงคาน (พักรีสอร์ท) วันที่ 28-30 ธค.55 2 ที่ ค่ะ ที่นั่ง A2 - A 3 ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   วาสนา        เมื่อ:  11/26/2012 11:46:00 AM

 ความคิดเห็น 40
 
ตอบคุณวาสนา

สำหรับโปรแกรม DE-4201 ช่วงวันที่ 28-30 ธค. 55 เต็มแล้วนะค่ะ สนใจเปลี่ยนโปรแกรมอื่นของเชียงคานมั้ยค่ะ DE-4203 ยังมีที่นั่งว่างอยู่ค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/26/2012 1:16:00 PM

 ความคิดเห็น 41
 
ขอจองทริปเชียงคานวันที่ 28-30 ธค.55 (พักรีสอร์ท)DE 4201 จำนวน 2 ที่ จองที่นั่ง B2 - B 3

 
   โดย:   เพ็ญ        เมื่อ:  11/26/2012 7:28:00 PM

 ความคิดเห็น 42
 
ตอบคุณเพ็ญ

จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมลและยืนยันการจองอีกครั้งนะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/27/2012 10:27:00 AM

 ความคิดเห็น 43
 
ได้ส่ง e-mail สอบถามข้อมูลรายละเอียดไปตั้งแต่ 29/11/55 แต่ยังไม่ได้คำตอบ
เลยจะสอบถามอีกครั้งค่ะ

ต้องการทราบราคาถ้าต้องการไป

 

DE-4205 : เที่ยวเชียงคานแบบเจาะลึก ... อิสระกว่า คุ้มค่ากว่า
   (พักรีสอร์ทหรือเกสต์เฮ้าส์ 2 วัน 1 คืน)
DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน
   จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน)

 

แบบ Private Trip

 

พนักงาน 22 คน

 

เดินทางช่วงเดือน ม.ค. 56 ประมาณ 17-19 หรือ 24-26

  
   โดย:   โบว์        เมื่อ:  12/20/2012 5:40:00 PM

 ความคิดเห็น 44
 
ตอบคุณโบว์

รับทราบค่ะ ขอตรวจสอบห้องพักว่างก่อนนะค่ะแล้วจะรีบแจ้งกลับไปค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  12/20/2012 6:44:00 PM

 ความคิดเห็น 45
 
ไม่ทราบว่าถ้าจะไปเชียงคาน ช่วง มี.ค. ยังจัดไปอยู่ไหมคับ ขอถามก่อน ?

 
   โดย:   บาส        เมื่อ:  12/23/2012 6:23:00 PM

 ความคิดเห็น 46
 
ตอบคุณบาส

โปรแกรมทัวร์เชียงคานช่วงเดือนมีนาคม เปิดค่ะ สำหรับแบบ Join กำลังวาง Period วันเดินทางอยู่นะค่ะ แต่หากเป็นกรุ๊ปเหมาแบบ Private ก็สามารถแจ้งจำนวนและวันเดินทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพักและเสนอราคาให้ได้ค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  12/24/2012 12:50:00 AM

 ความคิดเห็น 47
 

จอง 2 ที่ค่ะ ไปเชียงคาน ช่วงวันที่ 5-7 นั่งรถตู้ คันที่ 1 : C2 : C3 ค่ะ
เคยไปทริปที่ปายแล้ว ลดราคาได้หรือเปล่าคะ
ขวัญ 
   โดย:   ขวัญ        เมื่อ:  3/13/2013 9:39:00 PM

 ความคิดเห็น 48
 
สนใจรถร่วมรตู้วิ่งมั้ยค่ะ ตอนนี้หาวิ่งอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   กัญญารัตน์        เมื่อ:  5/17/2013 3:39:00 PM

 ความคิดเห็น 49
 

สนใจจะไปเชียงคานวันที่ 15 ออกเดินทาง -กลับ 18 พย.ค่ะ ได้ ลอยกระทงด้วย คืน 17...มีเพื่อน อยู่แล้ว ประ มาณ 6-7 คน อยาก ให้จัดทัวร์ให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รบกวนโทรกลับด้วยค่ะ
มล 
   โดย:   มล        เมื่อ:  9/26/2013 10:09:00 AM

 ความคิดเห็น 50
 
ตอบคุณมล
ทางบริษัทฯ ขอส่งรายละเอียดให้พิจารณาทาง อีเมล์นะค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  9/26/2013 5:15:00 PM

 ความคิดเห็น 51
 
ขอจอง DE-4201 2 ที่ ช่วงวันที่ : 6-8 : ธันวาคม ที่นัง A2-A3 : ค่ะ ไม่แน่ใจว่างมัย


 
   โดย:   จันทิรา ชมดาว        เมื่อ:  9/27/2013 9:11:00 AM

 ความคิดเห็น 52
 
ตอบคุณจันทิรา ชมดาว
ยังรัยได้ค่ะ แต่ที่นั่ง จะเหลือเป็นแถว B และ C ค่ะ หากสะดวกเดินทางส่งเอกสารการจอง เข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  9/28/2013 11:38:00 AM

 ความคิดเห็น 53
 
ถ้าเกิด คันที่ 1 เต็มแล้ว ขอ จอง คันที่ 2 : : ที่นั่ง A2-A3 ค่ะ ของวันที่ 6-8 ธันวานะค่ะ จะ โอนเงินค่าจองไปให้


 
   โดย:   จันทิรา ชมดาว        เมื่อ:  10/1/2013 10:24:00 PM

 ความคิดเห็น 54
 
ตอบคุณจันทิรา
อัพเดทให้ทราบทางหน้าเวบเรียบร้อยแล้วค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  10/2/2013 1:31:00 PM

 ความคิดเห็น 55
 
[update] : แล้วเหรอค่ะ พี่เข้าไปดูไม่เห็นอะค่ะ : : ตกลงเพิ่มรถปะค่ะ


 
   โดย:   จันทิรา ชมดาว        เมื่อ:  10/4/2013 2:48:00 PM

 ความคิดเห็น 56
 
เมื่อวานดูยัง 2900 สงสัยดูผิด 55+

 
   โดย:   Beer        เมื่อ:  10/24/2013 3:07:00 PM

 ความคิดเห็น 57
 
โอนเงินค่าจองไปแล้วทำมัยตัวหนังสือ ยังเป็นตัวหนังสือ สีดำหล่ะค่ะ ต้องเป็นสีชมพู อะเปล่า
6-8 ตค 2013 รถตุ้ คันที่ 2


 
   โดย:   จันทรา ชมดาว        เมื่อ:  10/31/2013 10:27:00 AM

 ความคิดเห็น 58
 
หวัดดี น้องจอยสุดสวย และ ทีมงาน DE ทุกท่าน DE 4201 จำนวน 3 ที ยังว่างไม๊ เดินทาง 27 - 29 ธค รถตู้คันที่ 2 ตามผังที่นั่ง A 2, A 3 ว่างอยู่ และ คันที่ 1 B1 ว่างอยู่ไม๊คะ แจ้งกลับด้วยค่ะ ทางโทรศัพท์นะคะ วันนี้มีสัมนาอาจไม่ได้เช็คเมล์ แท๊งกิ้วจ้า /พี่หน่อย ลูกค้าเก่า เขาสก / สวนผึ้ง / ปาย - แม่ฮ่องสอน

 
   โดย:   หน่อย ลูกค้าเก่า        เมื่อ:  12/23/2013 7:38:00 AM

 ความคิดเห็น 59
 
มีทริปไปเชียงคานวันที่ 14-16 กพ. 57 มั๊ยคะ (2ที่)

 
   โดย:   สุ        เมื่อ:  2/3/2014 1:35:00 PM

 ความคิดเห็น 60
 
ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอุบลราชธานี..พบกับเว็บไซต์ www.hugubon.com HUGUBON.COM ฮักอุบล "เข้าถึงง่ายรู้ได้ทุกเรื่อง..เมืองอุบล" ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอุบลราชธานี..เตรียมพบกับเว็บไซต์ ฮักอุบลราชธานี HUGUBON.COM ที่นี่อุบล "เข้าถึงง่ายรู้ได้ทุกเรื่อง..เมืองอุบล" ฮักอุบลราชธานี เว็บไซต์ ศูนย์รวม แหล่งรวม ชุมชนออนไลน์ ข่าวสาร ข่าวอุบลวันนี้ ข้อมูล อุบลราชธานี ประวัติ ความเป็นมา ชีวประวัติ บุคคลสำคัญ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ฮักอุบลราชธานี เกาะติด ข่าวสาร ข้อมูล เจาะลึก ทุกแง่มุม ความเคลื่อนไหว วิเคระห์เศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ นักธุรกิจ การค้า การลงทุน การเมือง การปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอุบลราชธานี นายก ปลัดอุบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล ทต. เทศบาลตำบล ทม. เทศบาลเมือง ทน.เทศบาลนคร อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่น สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม การศึกษา การเกษตร การกีฬา สุขภาพ พยากรอากาศ ราคาทอง อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ดูดวง ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ข้อมูลสถานบันเทิง ท่องราตรี ย่ำราตรี ที่เที่ยวธรรมชาติ เที่ยววัด โบราณสถาน สถานที่สำคัญ ข้อมูลการท่องเที่ยว แผนที่ รถแท็กซี่อุบลราชธานี ที่พัก หอพัก โรงแรม รีสอร์ท แมนชั่น วัยรุ่น วัยเรียน ข้อมูลสถานศึกษา สถาบันการศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนติว สถานที่ฝึกหัด สถานที่อบรม อุบลราชธานี ทีนอุบล อุบลทีน เยาวชนอุบล วัยรุ่นเด่น ดาวโรงเรียน อุบลไอดอล เด็กเรียน เด็กเก่ง เด็กมีความสามารถ กิจกรรมวัยทีนอุบลราชธานี เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น แฟชั่น รถเช่า รถยนต์ใหม่ โชว์รูมรถใหม่ รถยนต์มือสอง เต็นท์รถ คาร์แคร์ ติดแก๊สรถยนต์ อู่ซ่อม คาร์เซอร์วิส บ้านจัดสรร โครงการบ้าน บ้านมือสอง ที่ดิน ต้องการขายที่ดินอุบล ต้องการซื้อที่ดินอุบล ข่าวสารการเปิดสอบ หางาน รับสมัครงาน พิเศษริงไซด์เพื่อคนอุบลราชธานี ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราฮักอุบลราชธานี พบกับพวกเราได้ที่ : www.hugubon.com และ www.facebook.com/hugubon24 เลยค่ะ

 
   โดย:   pqnudda        เมื่อ:  7/17/2014 4:24:00 PM

 ความคิดเห็น 61
 
รับรถตู้วิ่งร่วมไมครับ

 
   โดย:   ศรีนิตย์        เมื่อ:  8/25/2014 3:59:00 PM

 ความคิดเห็น 62
 
ตอบคุณ ศรีนิตย์
ไม่ได้รับจ้า


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  8/26/2014 9:20:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย