| More
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน จ.เลย (พักเกสต์เฮ้าส์ 2 วัน 1 คืน)

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน

   DE-4201 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย (2 วัน 1 คืน)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19 ส.ค. 2557
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวภาคอีสานตอนบน

เชียงคาน ภูเรือ จ.เลย (พักรีสอร์ท 2 วัน 1 คืน)
เริ่มต้น 4,800 บาท


อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - ไร่ทีเอสเอ - Route 21 - เชียงคาน - ทะเลหมอกภูทอก
ตลาดเช้าเชียงคาน - แก่งคุดคู้ - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย)


ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ
นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก สบายๆกับเมืองเล็กๆริมโขง ... เชียงคาน
บริการอาหารเลิศรส ที่พักมาตรฐาน พร้อมบริการที่สุดแสนจะประทับใจ

ไปไหนก็ไปกัน...เลย
อยากเที่ยวไหนก็เที่ยว...เลย
ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็นี่...เลย เชียงคาน
จำไว้...เลย ที่เคยขึ้น(เชียง)คาน
เชียงคาน...ชานเคียง ระเบียงโขง
ใครๆก็อยากไป (เชียง)คาน
วันแรก ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   กรุงเทพฯ ◊ อ.ภูเรือ จ.เลย
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สอง ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   อุทยานแห่งชาติภูเรือ ◊ วัดเนรมิตวิปัสสนา ◊ พระธาตุศรีสองรัก ◊
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ◊ ไร่ทีเอสเอ ◊ Route 21 ◊ เชียงคาน
05.30 น.
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า [1]
วัดเนรมิตวิปัสสนา ◊ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
พระธาตุศรีสองรัก ◊ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก
*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก

เกร็ดความรู้ เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ 15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี
10.30 น.
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ◊ ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน [2]
ไร่ทีเอสเอ ◊ แปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชมฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
Route 21 ◊ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก งานหัตถกรรม สินค้าพื้นบ้าน พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 น.
Check In เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่ม (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
*หากใครอยากเข้าถึงเมืองเชียงคานจริงๆ ต้องพักเกสต์เฮ้าส์ริมโขง ก็แจ้งความจำนงค์มาได้ครับ
17.00 น.
ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง ◊ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น [3] ◊ เสริฟท่านด้วยเมนูปลาน้ำโขงรสแซ่บ
ถนนคนเดินเชียงคาน ◊ อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz
วันที่สาม ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย   ทะเลหมอกภูทอก ◊ ตลาดเช้าเชียงคาน ◊ แก่งคุดคู้ ◊
สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ◊ กรุงเทพฯ
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
05.30 น.
ทะเลหมอกภูทอก ◊ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
รับประทานอาหารเช้า [4] ◊ ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน
09.00 น.
Check Out ออกจากที่พัก
แก่งคุดคู้ ◊ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน [5]
สวนหินผางาม ◊ พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)
15.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ◊ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
สามารถเลือกรีสอร์ทเองได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายเองได้ และรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย
แก้ไขราคาล่าสุด : 26 ก.พ. 2557
Join Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,800 บาท
สมาชิก (DE Member) 4,500 บาท
เด็ก (3-11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 800 บาท

Private Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2-3 ท่าน (ดิ โอลด์ เชียงคาน หรือเทียบเท่า)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
เยือนเมืองเลย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ชมสวนดอกไม้และเยือนเมืองเล็กๆริมโขงที่แสนสงบ ... เชียงคาน สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสือกันหนาว
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย