น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
≈ ทัวร์ในประเทศ ≈

DE-5001 : ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (พักเต็นท์)

ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว

ปางวัว

อ่างสลุง

ยอดดอยหลวงเชียงดาว

ดอยกิ่วลมเหนือ-ดอยกิ่วลมใต้

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

4,500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด - บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 500 บาท *เด็ก อายุ 3-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม 500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


4,500
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด - บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
*ราคาสมาชิก DE
ลด 500 บาท
*เด็ก 3-11 ขวบ : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม 500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องเดี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง

19.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า

แวะซื้อเสบียง ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เดินทางไป วัดถ้ำเชียงดาว

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารหน้าวัดถ้ำเชียงดาว

จัดการสัมภาระสำหรับการเดินขึ้นดอย

จากนั้นพบคนนำทางและลูกหาบ แยกสัมภาระที่จะให้ลูกหาบแบก(ของส่วนตัวแบกเอง) รับข้าวเที่ยง(ข้าวห่อ)และน้ำดื่มคนละ 2 ขวด แล้วเตรียมตัวนั่งรถไปลงทะเบียนที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์เชียงดาว

นั่งรถต่อไปยัง ปางวัว จุดที่จะเริ่มต้นเดินเท้า

10.00 น.

เริ่มออกเดินก่อน 10.00 น

เส้นทางเดิน มีความชันและลื่นในช่วงแรก (ประมาณ 3 ชม. แรก) ระยะทางเดินถึงจุดพักที่ อ่างสลุง รวมทั้งหมด 9 กม. ใช้เวลาเดินกัน 6-8 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน หรือแล้วแต่ความละเมียดละไมในการถ่ายรูปสองข้างทางของแต่ละคน

เดินทางผ่าน ดอยปิรามิด ดอยสามพี่น้อง

แวะรับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น.

เดินทางถึง อ่างสลุง

ช่วยกันตั้งแค้มป์ ที่เชิงดอย ณ ระดับความสูงประมาณ 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เตรียมตัวไปดูอาทิตย์ตกดินบนยอด ดอยหลวงเชียงดาว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยคือ กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย เสื้อกันหนาว ถุงมือและหมวกกันหนาว เพราะตอนเดินลงจะมืดและหนาวมาก

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

พัก แค้มป์บนยอด ดอยหลวงเชียงดาว

05.00 น.

ออกเดินไปดู พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ ดอยกิ่วลมเหนือ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

รับประทานอาหารเช้า

นั่งรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก สายๆเดินกลับแค้มป์ระหว่างทางลงมีดอกไม้ให้ถ่ายรูปเยอะมาก

09.30 น.

เดินกลับลงมาที่แค้มป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินเที่ยว ดอยกิ่วลมใต้

ตามหาพรรณดอกไม้แปลกๆมากมาย อาทิ เช่น หรีดเชียงดาว ชมพูเชียงดาว ฟองหินเหลือง ขาวปั้น ฯลฯ จากนั้นเดินกลับแค้มป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้อาจจะมีการนั่งคุยกันมากขึ้น เพราะเริ่มรู้จักกันแล้ว และที่สำคัญ เราร่วมผจญภัยกันมาพอสมควร น่าจะมีเรื่องคุยกันยาว...ก่อนแยกย้ายพักผ่อนท่ามกลางความหนาวอีกคืน ... zzzZZZ

05.30 น.

ออกเดินไปดู พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ ยอดดอยหลวงเชียงดาว
โดยมีฉากหลังเป็น ดอยสามพี่น้อง และดอยปิรามิด

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

เตรียมตัวเก็บสัมภาระ จากนั้นรีบลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. ถึงจุดจอดรถ แล้วนั่งรถต่อไปยังเขตฯ เพื่อแสดงขยะที่นำกลับลงมา จากนั้นไป อาบน้ำที่วัดถ้ำเชียงดาว เปลี่ยนเสื้อผ้า

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

แวะให้ทานอาหารเย็นแถวลำปาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กทม. - เชียงใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ 2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ + อาหารว่าง น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง
4.ค่าลูกหาบส่วนกลาง
5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำทาง
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ลักษณะทริป
Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และดอกไม้นานาพรรณ เหมาะสำหรับทุกท่านที่รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุย มือใหม่ไปได้ เพราะทางเดินไม่ชันมาก ไม่แนะนำสำหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อ เข่า และไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีนะครับ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีจะจัดหาให้)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง