| More
ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

   DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
   (3 วัน 2 คืน) พักแพ + ภูผาและลำธารรีสอร์ท (รีสอร์ทในฝัน)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31 พ.ค. 2557
ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว เขาสก - เขื่อนเชี่ยวหลาน
ที่ได้ขนานนามว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ชม ถ้ำน้ำทะลุ - ถ้ำประกายเพชร
บริการอาหารปักษ์ใต้เลิศรส แบบต้นตำรับ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพนางไพร - เขาสามเกลอ - ถ้ำปะการัง - ทะเลใน 500 ไร่
เขื่อนเชี่ยวหลาน - ถ้ำปะการัง
06.00 น. ถึงจุดชมวิวของ เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆกับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทำธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
08.00 น. บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหาร นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทางไป ชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นนำท่าน Check in เข้าแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม
ที่พัก : แพเพลินไพร (ห้องน้ำรวม) ** แพพักหลังละ 2 ท่าน **
ที่พัก : แพ 500 ไร่ / แพคีรีวาริน (ห้องน้ำในตัว) ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารนำท่านไป ถ้ำปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทั้งไปและกลับประมาณ 3 กม.) เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ ทะเลใน 500 ไร่
15.00 น. เดินทางกลับแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำ พายแคนนู
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) จะเป็นอาหารปักษ์ใต้ คืนนี้นอนพักผ่อนบนแพฟังเสียงน้ำเบาๆ โรแมนติค ….. ZZZZZ
  ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น - [ถ้ำน้ำทะลุ] - อช.เขาสก - ดอกบัวผุด -
[น้ำตกแม่ยาย] - ภูผาและลำธารรีสอร์ท
เขื่อนเชี่ยวหลาน - ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
06.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย
07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ แพที่พัก หลังอาหารเช้า อิสระท่านตามอัธยาศัย
[ Option !!! ถ้ำน้ำทะลุ จ่ายเพิ่มแบบเหมาเรือลำละ 1,500 บาท ]
10.30 น. นำท่านลงเรือ เพื่อกลับขึ้นฝั่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด ซึ่งโดยปกติแล้วจะสามารถพบได้ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. และแต่ละช่วงที่พบก็จะเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน บางช่วงอาจจะเดินไกลถึง 5 กม. หรือบางทีก็เดินแค่ 2-3 กม. ก็พบแล้ว *กรณีไม่มีดอกบัวผุด จะพาไป น้ำตกใน อช. (เดิน ไป 3 ก.ม. กลับ 3 ก.ม.) หรือ น้ำตกแม่ยาย แทน
16.30 น. Check In เข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : ภูผาและลำธารรีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz....
  ภูผาและลำธารรีสอร์ท - พระธาตุไชยา - คุณสาหร่าย - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) และปล่อยอิสระให้ท่านได้เก็บบรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทในฝัน ... ภูผาและลำธารรีสอร์ท
10.00 น. เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (8) หลังอาหารออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณสาหร่าย และแวะให้ท่านทานอาหารค่ำระหว่างทาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) หลังอาหาร เดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
วีดีโอ ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์  

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
แก้ไขราคาล่าสุด : 31 พ.ค. 2557
Join Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 32 บาท / ลิตร
คืนที่ 1: แพเพลินไพร (ห้องน้ำรวม) ** แพพักหลังละ 2 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 7,200 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
คืนที่ 1: แพคีรีวาริน+ห้องน้ำในตัว ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 7,500 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท
คืนที่ 1: แพ 500 ไร่+ห้องน้ำในตัว ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 9,500 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท
Private Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
- ค่าที่พักบนแพในเขื่อน 1 คืน (แล้วแต่แพที่จองได้)
- ค่าที่พักรีสอร์ทใน อช.เขกสก 1 คืน (ภูผาและลำธารรีสอร์ท)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
- ผจญภัยระดับกลาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
ต้องการไปเขาสก 3 วัน 2 คีน พักที่แพ และที่ภูผาลำธาร ไปวันที่ 13-15 เมษา 55 ไปกลุ่มประมาณ 10-11 คน ต้องการทราบลายละเอียด ราคาด้วย รบกวนหน่อยค่ะ

 
   โดย:   เหมียว        เมื่อ:  12/23/2011 11:03:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 

อยากทราบตารางเดือนมกราคมค่ะ ถ้าจะไปต้องขอเวรก่อน รบกวนขอด่วนหน่อยนะคะ 
   โดย:   อุ๋ย        เมื่อ:  12/30/2011 8:25:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 

อยากได้ราคา โปรแกรมเที่ยว และวันเดินทางพร้อมราคม -  ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (3 วัน 2 คืน) ช่วงหลังตรุษจีน เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คะ ช่วยส่งเมลล์ให้ด้วย สำหรับ 2-4 คนคะ
 
   โดย:   Prim        เมื่อ:  1/6/2012 10:29:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 
อยากได้ราคา เที่ยวเขาสก 3วัน 2คืน ช่วงกุมภา กลางๆปลายๆเดือน สำหรับ 2-3 คนครับ

 
   โดย:   ืniran        เมื่อ:  1/22/2012 10:04:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
สนใจโปรแกรม DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย หาก Joy Trip แต่ไปเครื่องบินเอง คิดราคาเท่าไรค่ะ ช่วง 7-10 เม.ย.55 ประมาณ 4-5 คน พักภูผาและลำธาร

 
   โดย:   ปรียานุช        เมื่อ:  1/29/2012 3:20:00 PM

 ความคิดเห็น 6
 
จะไปเขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ ช่วงสงกรานต์ ช่วยจัดทริปให้หน่อยพร้อมราคานะคะ ผู้ร่วมทริปประมาณ20คนแต่ช่วยจัดทริปเผื่อผู้สูงวัย 75ปี และผู้ดูแลอีก4คนที่ไม่ต้องผจญภัยนะและไม่นอนแพ ห้องส้วมขอมีชักโครกคะ

 
   โดย:   เล็ก        เมื่อ:  1/29/2012 7:54:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 
Join Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย วันที่ 1-4 มี.ค. ยังว่างอยู่อีกกี่ที่คะ สนใจจะไป 2 คนค่ะ

 
   โดย:   อ้อย        เมื่อ:  2/9/2012 12:57:00 AM

 ความคิดเห็น 8
 
รบกวนจัดทริป 8 คน รับที่สนามบินภูเก็ต 22/3 ส่งที่ โรงแรมในภูเก็ต วันที่24/3 ก่อน 16.30 น. เขาสก เที่ยวที่สำคัญๆๆคะ นอนบ้านต้นไม้คะ ขอบคุณคะ

 
   โดย:   แอน        เมื่อ:  2/9/2012 4:18:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 

ยังไม่มีเปิดช่วงสงกรานต์หรือค่ะ อยากไปช่วงนั้น ถ้ามีเปิดส่งเมล์บอกกันบ้างนะค่ะ 
   โดย:   ปูเป้        เมื่อ:  2/11/2012 10:57:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 

อยากได้ราคา สำหรับ วันที่ 5-7 พค.55 ใช้เวลา 2 วัน2คืน นอนแพได้ ไปประมาณ8-10คน เอารถตู้ไปเอง อยากให้จัดโปรแกรมที่พักและที่ชมสถานที่ให้ กรุณาส่งเมลล์ให้ด้วย 
   โดย:   pramuan        เมื่อ:  2/21/2012 8:25:00 AM

 ความคิดเห็น 11
 
Trip เขาสก 1-4 มีนา ไปคนเดี่ยวไม่ทราบว่ายังจองทันหรือเปล่าครับ

 
   โดย:   M        เมื่อ:  2/23/2012 4:03:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 

เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุยหลินเมืองไทย 3 วัน 2 คืน จำวน 7 - 8 คน ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2555 แต่เดินทางไปสุราษฎร์เองโดยเครื่อง คิดราคาเท่าไหร่ 
และ  ช่วง 6 - 8  พ.ค. หรือ 7 - 9 พ.ค.2555 ราคาเท่าไหร่คะ 
   โดย:   jibiro        เมื่อ:  2/25/2012 12:10:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 

เดินทางไปเองด้วยเครื่องบิน 27-05-55 ถึงสุราษฎ์ 08.10 น. กลับ 29-05-55 เที่ยวบิน 8.45 น. จำนวน 2 คน อยากให้จัดโปรแกรมเที่ยว และขอทราบราคาครับ 
   โดย:   boon        เมื่อ:  3/8/2012 8:08:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 

Join Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย วันที่ 5-8 มี.ค. สนใจจะไป 2 คน สำรองที่นั่งแถวกลางค่ะ แต่อยากนอนบ้านต้นไม้ได้ไหมคะ  
1. รชยา จรัณยานนท์ (เอ็ม)
2. กมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์ (บิ๊ก)

จองในนาม เอ็ม นะคะ ต้องโอนเงินมัดจำก่อนเท่าไรคะ?


 
   โดย:   รชยา จรัณยานนท์ (เอ็ม)        เมื่อ:  3/10/2012 9:45:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
สนใจทัวร์เขาสกครับ ช่วง 6-8 เมษาคับ จำนวน 12 ท่านครับ อยากนอนบ้านต้นไม้คืนนึง และก้ริมเขื่อนคืนนึงครับ พอจะจัดได้หรือปล่าวครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไร

 
   โดย:   ชาญวิทย์        เมื่อ:  3/11/2012 1:48:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 

ขอจองโปรแกรมทัวร์เขาสก  วันที่ 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 55
จำนวน 2 ท่าน   เลขที่นั่ง A2-A3 

 
เคยไปกับDE จะมีส่วนลดอะไรบ้างไหมค่ะ 
   โดย:   Penthip        เมื่อ:  3/16/2012 2:24:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
โอนเงินค่ามัดจำ 4000 บาท เดินทาง 5-8 เม.ย. สำหรับ 2 ท่าน (B2-B3) ให้แล้วค่ะ

 
   โดย:   นุก        เมื่อ:  3/16/2012 7:27:00 PM

 ความคิดเห็น 18
 
ขอจองโปรแกรมทัวร์เขาสก วันที่ 5-8 เมษายน 2555 จำนวน 2 ท่าน เลขที่นั่ง C2-C3 ของรถคันที่ 2 ** ยืนยันด้วย จะได้ทำการโอนเงินไปให้

 
   โดย:   สุพิชญ์นันท์ มณีประสิทธิ์        เมื่อ:  3/19/2012 11:18:00 PM

 ความคิดเห็น 19
 
ตอบคุณพิชญ์นันท์
ส่งเอกสาร พร้อมโอนเงินค่าทัวร์เข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  3/21/2012 10:27:00 AM

 ความคิดเห็น 20
 
สวัสดีค่ะ คือว่าต้องการไปเที่ยวเขื่อนรัชชประภา ช่วง 3-10 พค. 55 นี้ค่ะ ต้องการที่พัก เป็นภูผาและลำธารรีสอร์ท สำหรับ 2 ท่าน 2คืน และโปรแกรมเที่ยว ไม่ทราบว่าจะช่วยแนะนำรายระเอียดของโปรแกมเที่ยวมเรื่องที่พัก และราคาให้ได้ไหมค่ะ (เอารถไปเองนะคะ)

สามารถส่งรายระเอียดมาทางอีเมลล์ได้นะคะ
ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   ปัทมา ยะชะระ        เมื่อ:  3/23/2012 10:55:00 AM

 ความคิดเห็น 21
 
ต้องขอโทษที่จองรอบทัวร์ที่5-8 เมษ. แต่ต้องเลื่อนเพราะเหลือที่นั่ง 2 ที่ด้านหลัง ไม่สะดวก เลยบอกน้องฝนว่าจะไปรอบถัดไป เลยถือโอกาสจองช่วงวันที่ 14-17 เมษ. น่ะครับ ช่วยลงที่นั่ง A2 และ A3 ครับ ขอบคุณมากครับ

 
   โดย:   เอกรินทร์ มณีประสิทธิ์        เมื่อ:  3/24/2012 8:12:00 AM

 ความคิดเห็น 22
 

ขอสอบถามหน่อยค่ะ
คือว่าสนใจจะ join trip 3วัน 2 คืนเขาสกค่ะ อยากพักที่ภูผาและลำธาร 1 คืน พักแพ 1 คืนแต่ว่าเราจะนั่งเครื่องไป-กลับเองอ่ะค่ะ จำนวน 2 คน ไม่ทราบจะราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ
ช่วงประมาณเดือน พ.ย. 
   โดย:   กมลรัตน์        เมื่อ:  3/28/2012 1:49:00 PM

 ความคิดเห็น 23
 

รบกวนสอบถาม

ถ้าต้องการให้จัดทัวร์เขาสก พักที่ภูผาและลำธาร 1 คืน พักแพ 1 คืน
จำนวนคน 7-8 คน รับส่งที่สนามบินสุราษฎร์ฯ 

ไม่ทราบว่ารับจัดทัวร์ไหมคะ ราคาต่อคนประมาณเท่าไหร่

เดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน 3 วัน 2 คืน 
   โดย:   บลู        เมื่อ:  3/29/2012 10:39:00 AM

 ความคิดเห็น 24
 
ตอบเอกรินทร์ มณีประสิทธิ์
รับทราบ ลงจองให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบคุณกมลรัตน์
Join Tour เริ่มต้นสุราษฏร์ หากมีสามาชิกสนใจช่วงดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบคุณบลู
ราคาทัวร์เริ่มต้นสุราษฏร์ สำหรับกรุ๊ป Private 7-8 ท่าน ราคา 4,900.-/ท่านค่ะ
ส่งเอกสารการจองเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  3/29/2012 2:27:00 PM

 ความคิดเห็น 25
 

สนใจมีประมาณ 10 คน ถ้ามีเด็ก 10 ขวบอันตรายหรือไม่ และถ้ามีมากกว่า 15 คนขึ้นราคาจะพิเศษเท่าไร ไปช่วงเดือนไหนสวยและน่าไป โปรแกรม 3 วัน 2 คืนอาหารพร้อม 
   โดย:   นุช        เมื่อ:  3/29/2012 3:57:00 PM

 ความคิดเห็น 26
 

อยากพักที่แพ500ไร่ของคุณเปิ้ลนะค่ะ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่า 
   โดย:   maeo        เมื่อ:  4/2/2012 11:39:00 AM

 ความคิดเห็น 27
 
2 คืนสำหรับ 6 คน วันที่ 9-10 เมษา 55 อาจจะขับรถไปเองค่ะ

 
   โดย:   Jenny        เมื่อ:  4/3/2012 1:58:00 PM

 ความคิดเห็น 28
 

ไปเขาสก วันที่ 14-17 เม.ย.    2 ที่นั่ง B2 B3 
   โดย:   นา        เมื่อ:  4/3/2012 9:16:00 PM

 ความคิดเห็น 29
 

ขอยกเลิกไปจองโปรแกรมทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก แทน 
   โดย:   นา        เมื่อ:  4/3/2012 9:36:00 PM

 ความคิดเห็น 30
 
Trip 14-17 เมษ.55 ผมโอนเงินมาให้ครบแล้วครับ

 
   โดย:   เอกรินทร์ มณีประสิทธิ์        เมื่อ:  4/7/2012 10:04:00 PM

 ความคิดเห็น 31
 

สวัสดีค่ะ 
รบกวนสอบถาม ช่วงต้นเดือน 2-4 มิถุนายน ยังไปเที่ยวที่เขื่อนได้ไหมคะ อากาศจะเป็นอย่างไร มีหมอกช่วงเช้าหรือเปล่า

และขอราคา+โปรแกรมสำหรับสมาชิก 9 คน โปรแกรม 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง ตั้งแต่ กทม. พัก แพ 1 คืน +ภูพาและลำธาร 1 คืน ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
อัจฉรา 
   โดย:   cha        เมื่อ:  4/8/2012 9:30:00 PM

 ความคิดเห็น 32
 
คุณฝนค่ะ  ที่ให้พี่เปลี่ยนมาทัวร์เขาสก 14-17 เม,ย, ที่นั่ง C2 C3 โอนเงินมัดจำไปแล้ว 4000 บาท ไม่เห็นขึ้นตัวหนังสือสีฟ้าเลย แล้วจะให้โอนเงินส่วนที่เหลือวันไหน

 
   โดย:   นา        เมื่อ:  4/10/2012 9:48:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 

ตอบคุณcha
โปรแกรมทัวร์เขาสก สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ จะเห็นทะเลหมอก มากน้อย ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศค่ะ ช่วงหน้าฝน อากาศชื้น จะสามารถเห็นทะเลหมอก สวยกว่า และอากาศจะเย็นกว่าค่ะ ราคาทัวร์ เริ่มต้นจาก กทม. คณะเดินทาง 9 ท่าน 5,600.-/ท่านค่ะ

ตอบคุณนา
ต้องขออภัยที่อัพเดทข้อมูลล่าช้าค่ะ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 11 เม.ย. 55 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  4/11/2012 8:31:00 AM

 ความคิดเห็น 34
 

คุณฝนครับ

           จากการเลื่อนทริป 14-17/4 นี้ คุณฝนช่วยเลื่อนไปจองในทริปถัดไปให้ผมด้วย ดูความเหมาะสมของสภาพอากาศครับ จะเป็น 27-30/4  หรือ 28/4-1/5 ก็ได้ แต่
ขอเป็นที่นั่ง  A2 และ A3 ครับ 
   โดย:   เอกรินทร์ มณีประสิทธิ์        เมื่อ:  4/11/2012 6:43:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 

คุณฝน พี่ได้ส่งใบโอนเงินส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 
   โดย:   นา        เมื่อ:  4/11/2012 9:35:00 PM

 ความคิดเห็น 36
 
คุณฝน ทางหน่วยเตือนภัยซึนามิ ยกเลิกคำสั่งแล้วใช่ไหมครับ ทางทัวร์มี อะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า หรือยังคงยกเลิกทริปตามที่แจ้งมาล่าสุด ผมลืมไปว่าที่ผม ขอเลื่อนเที่ยววันที่ 28/4-1/5 ผมติดธุระครับ ยังงัยก็ยังอยากเที่ยวอยู่ ถ้า 27-30/4 ก็ ยังโอเคน่ะครับ

 
   โดย:   เอกรินทร์ มณีประสิทธิ์        เมื่อ:  4/11/2012 9:45:00 PM

 ความคิดเห็น 37
 
สวัสดีครับ ผมสนใจทัวร์โปรแกรม DE-8402(ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย) ในวันที่27-30เม.ย2555 นี้ จำนวน 2 ท่าน จึงขอจองที่ A2,A3 ครับ แล้วขั้นตอนต่อไป ผมต้องทำอะไรบ้าง กรุณาแนะนำด้วยนะครับ กิตติเดช

 
   โดย:   กิตติเดช ธรรมเตชากร        เมื่อ:  4/12/2012 6:49:00 PM

 ความคิดเห็น 38
 
เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน จองแพไกรสร (ขาดการปรับปรุงมีสภาพแย่ที่สุดแล้ว) จองสำหรับคืนวันที่ 14 เมษายน 55 จองได้ 5 ห้อง แต่เข้าพักเพียง 4 ห้อง คิดเหลือเป็นค่าแพที่พักประมาณห้องละ 3,400 บาท รวม 13,600 บาท ผู้ใหญ่ 9 คน เด็ก 2 คน คิดค่าอาหารและค่าเรือรวมเป็น 540 คน 10 คน (ตกหัวละ 1,900 บาท) ได้เที่ยวแค่ถ้ำประการังซึ่งมีอยู่น้อยนิด (ถ้ำเล็กและไกลมาก) กุ้ยหลินเมืองไทยเค้าว่าแค่แถมให้ เพิ่งรู้จากเพื่อนที่ไปพักคืนวันที่ 13 เมษายน 55 เค้าจองไว้หัวละแค่ 850 บาท (แพอื่นที่ดีกว่า)เที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทยและถ้ำอื่นด้วย เทียบกับสภาพแพ และการนำเที่ยวแบบนี้แตกต่างกัน 2 เท่า ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยว่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปมั้ย

 
   โดย:   ปราณีจิต        เมื่อ:  4/16/2012 2:58:00 PM

 ความคิดเห็น 39
 
ผมขอยกเลิกนะครับ ขอบคุณข้อมูล จากคุณปราณีจิต

 
   โดย:   กิตติเดช ธรรมเตชากร        เมื่อ:  4/18/2012 11:29:00 AM

 ความคิดเห็น 40
 
สนใจทัวร์ DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (3 วัน 2 คืน) จำนวน 4 ท่านค่ะ มีข้อสอบถามดังนี้ ถ้าต้องการจองต้องกรอกใบจอง (ที่เป็น excel) แล้วส่งไปอีกทีหรือไม่คะ

 
   โดย:   ขวัญหทัย ดอกเทียน        เมื่อ:  4/18/2012 11:37:00 AM

 ความคิดเห็น 41
 
สนใจทัวร์ DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (3 วัน 2 คืน)ทริปวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2555 มีข้อสอบถามเิพิ่มดังนี้ค่ะ 1. จองทางนี้ได้หรือไม่คะ หรือกรอกแบบฟรอมใบจองที่เป็น Excel แล้วส่ง E-Mail ให้ หรือต้องโอนเงินมัดจำก่อนคะ 2. ถ้าไป 4 ท่านต้องโอนเงินเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ ขวัญ

 
   โดย:   ขวัญหทัย ดอกเทียน        เมื่อ:  4/18/2012 11:44:00 AM

 ความคิดเห็น 42
 
ถ้าจองทางการส่งข้อความนี้ได้ รบกวนจองที่นั่ง A2,A3,B2 และ B3 ค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ ขวัญ

 
   โดย:   ขวัญหทัย ดอกเทียน        เมื่อ:  4/18/2012 11:48:00 AM

 ความคิดเห็น 43
 
สอบถามอีกข้อค่ะ อยากพักที่ ภูผา ทริปวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2555 ได้พักที่นี่หรือไม่คะ

 
   โดย:   ขวัญหทัย ดอกเทียน        เมื่อ:  4/18/2012 11:56:00 AM

 ความคิดเห็น 44
 

ตอบคุณกิตติเดช ธรรมเตชากร
รับทราบค่ะ ส่งเอกสารการจอง พร้อมโอนเงินเข้ามาได้เลยค่ะ

ตอบคุณปราณีจิต
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ทางบริษัทฯ จะได้ไม่นำลูกค้าไปพัก แต่โดยปกติทางบริษัทฯ จะพักที่แพเพลินไพรค่ะ ถึงจะดูเก่า แต่ก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดค่ะ

ตอบคุณขวัญหทัย ดอกเทียน
รับทราบข้อมูลการจอง พร้อมได้รับเอกสารการจองเรียบร้อยค่ะ ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 2000 บาท ทริปวันเดินทาง 4-7 พ.ค. 55 พักที่ ภูผาและลำธาร // แพเพลินไพร 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  4/19/2012 8:43:00 AM

 ความคิดเห็น 45
 

จองตั่วเครื่องบิน ไปลงที่สุราษ นะ
เดินวันที่ 27 ตุลา เครื่องถึงสุราษเวลา  08.10 น. 
ออกจากสุราษ วันที่ 30 ตุลา 16.05 น.
ถ้าเป็นทริป DE 8402  อยากให้ทางทัวร์มารับที่สนามบิน นะคะ 
จำนวน 2 คน ราคาต่อหัวเท่าไรคะ
ขอบคุณค่ะ   
   โดย:   Rinda        เมื่อ:  4/23/2012 9:12:00 AM

 ความคิดเห็น 46
 

สนใจจองทัวร์ 04-07 พ.ค. 55 (วันฉัตรมงคล) แพเพลินไพร / ภูผาและลำธาร   จำนวน 5 ท่านค่ะ  แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มกานจอง ให้นะคะ 
   โดย:   ดารณี        เมื่อ:  4/24/2012 10:56:00 AM

 ความคิดเห็น 47
 

จองทัวร์ 1-4 มิ.ย. 55 จำนวน 9 คน ค่ะ
พักแพเพลินไพร+ภูผาและลำธาร (ไม่มีแพอื่นให้เลือกใช่ไหมค่ะ)
จะรีบดำเนินการเรื่องแบบฟอร์มการจองให้นะคะ 
   โดย:   อัจฉรา สุขสงวน        เมื่อ:  4/24/2012 1:51:00 PM

 ความคิดเห็น 48
 


หากสนใจที่จะพักบ้านต้นไม้ ไม่ทราบว่าจะจองได้ช่วงไหนค่ะ


 
   โดย:   Penthip        เมื่อ:  4/26/2012 10:57:00 AM

 ความคิดเห็น 49
 
ขอจอง 01-04 มิ.ย. 55 2 ที่ครับ B2 กับ B3 ยังว่างไหมครับ เด๋วส่งฟอร์มตามไปครับ

 
   โดย:   Tendokung        เมื่อ:  4/27/2012 8:20:00 AM

 ความคิดเห็น 50
 
โอนค่ามัดจำและกรอกแบบฟอร์มส่งทาง mail ไปแล้วครับ

 
   โดย:   Tendokung        เมื่อ:  4/27/2012 3:13:00 PM

 ความคิดเห็น 51
 
ขอจอง 01-04 มิ.ย. 55 จำนวน2 ที่ครับ A2 กับ A3 ยังว่างไหมคะ 
ส่งฟอร์มไปททาง mail แล้วนะคะ

 
   โดย:   AooSara        เมื่อ:  4/28/2012 11:18:00 AM

 ความคิดเห็น 52
 
โอนเงินมัดจำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
และส่งหลักฐานไปทาง Mail แล้วค่ะ

 
   โดย:   AooSara        เมื่อ:  4/30/2012 12:50:00 PM

 ความคิดเห็น 53
 

ถ้าต้องการไปทัวส์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน นอนแพ 2 คืน (3 วัน 2 คืน)  คนไปประมาณ 7 คน  (โดยไม่รวมค่าเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี) บริษัทจัดทัวส์หรือไม่ และราคาต่อคนคิดเท่าไร   จะเดินทางวันที่ 30 มิ.ย. 55 กลับ 2 ก.ค. 55 
   โดย:   สุรีย์ บุญสายบัว        เมื่อ:  5/10/2012 3:34:00 PM

 ความคิดเห็น 54
 
สอบถามราคาทัวร์เขาสก 3 วัน 2 คืน ช่วงวันแม่
ขาไป ไปรถไฟ นอนแพและบก จำนวน 7 คนค่ะ


 
   โดย:   Benjawan        เมื่อ:  5/12/2012 5:52:00 PM

 ความคิดเห็น 55
 

ถ้าเป็นทริป DE 8402  อยากให้ทางทัวร์มารับที่สนามบิน นะคะ 
จำนวน 2 คน ราคาต่อหัวเท่าไรคะ
ขอบคุณค่ะ   
   โดย:   เปิ้ล        เมื่อ:  5/20/2012 10:46:00 AM

 ความคิดเห็น 56
 
ตอบคุณเปิ้ล
ไม่ทราบต้องการเดินทางช่วงไหนค่ะ รบกวนขอรายละเอียดเพิ่ม วันเดินทาง ไฟท์บิน ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  5/21/2012 8:35:00 AM

 ความคิดเห็น 57
 

รบกวนสอบถามค่ะ
  เดินทางโดยเครื่องบิน ขอพัก แพ 1 คืน และบ้านต้นไม้
จะเป็นไปได้มั้ยคะ
ระหว่างวันที 2-4 สิงหาคม 2555 สมาชิก 4 คนค่ะ 
   โดย:   Nij..ja        เมื่อ:  5/23/2012 3:33:00 PM

 ความคิดเห็น 58
 

จองตั๋วเครื่องบินไปลง สุราษฎร์ไว้ ไป 17 ม.ค.2013  7.00 - 8.15
                                                    กลับ 19 ม.ค.2013 8.45 - 10.00
พอจะจัดทริปเที่ยวให้ได้รึเปล่าคะ
พร้อมค่าใช้จ่ายด้วย ไป 2 คนค่ะ
ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   ผึ้ง        เมื่อ:  5/28/2012 7:08:00 PM

 ความคิดเห็น 59
 
ตอบคุณผึ้ง
ราคาแพ็คเกจทัวร์ เขาสก 2 ท่าน 8,900.-/ท่านค่ะ กรุ๊ป Private ค่ะ เนื่องจาก Join ทัวร์ไม่ได้ เพราะไฟท์บินไม่ตรงกับโปรแกรมเที่ยวค่ะ ฝากพิจารณา้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  5/29/2012 10:33:00 AM

 ความคิดเห็น 60
 
จองทัวร์ 19-22 ก.ค. 2555 รถตู้คันที่ 1 :   แพ (ห้องน้ำรวม) / ภูผาและลำธาร 
ที่นั่ง A2 A3 ค่ะ ส่งรายละเอียดการจองไปทาง e-mail นะคะ

 
   โดย:   saowanee        เมื่อ:  6/6/2012 10:46:00 AM

 ความคิดเห็น 61
 
ตอบคุณ saowanee
Update รายชื่อจองให้เรียบร้อยแล้วครับผม
ขอบคุณครับผม 
   โดย:   Patty        เมื่อ:  6/6/2012 1:20:00 PM

 ความคิดเห็น 62
 
สนใจไปเขาสกช่วงวันที่1-4 ส.ค.55 คนเดียว ไม่ทราบว่าจะมีกรุ๊บจอยไปรึป่าวคะ

 
   โดย:   ว่าน        เมื่อ:  6/21/2012 4:17:00 PM

 ความคิดเห็น 63
 
ตอบคุณว่าน
ได้ค่ะ เปิดให้ Join หน้าเวบแล้วค่ะ หกสะดวกเดินทางส่งเอสารการจองเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/22/2012 8:52:00 AM

 ความคิดเห็น 64
 
อยากไปเครื่องแล้วไปซือทัวร์ที่สุราษฎร์ ประมาณ 8 คน ไปประมาณปลายเดือนตุลา 55อยากให้ส่งรายละเอียดให้ด้วย

 
   โดย:   นงลักษณ์        เมื่อ:  6/22/2012 11:02:00 AM

 ความคิดเห็น 65
 
ตอบคุณนงลักษณ์
ส่งรายละเอียดการเดินทาง พร้อมราคาให้ทางอีเมล์แล้วค่ะ ฝากพิจารณาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/22/2012 12:01:00 PM

 ความคิดเห็น 66
 
2-5 สิงหา 2ที่ค่ะ เลขที่นั่ง เอ 2-เอ3

 
   โดย:   สิริวิภา        เมื่อ:  6/27/2012 4:44:00 PM

 ความคิดเห็น 67
 
ตอบคุณสิริวิภา
รับทราบค่ะ ส่งเอกสารการจองเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/28/2012 8:58:00 AM

 ความคิดเห็น 68
 
สวัสดีครับ พอดีสนใจจะไปทริป 3วัน 2คืน นอนแพ1คืน นอน ภูผาและลำธาร1คืน สมาชิก 11 คน ไปช่วง 8-10 กันยายน รบกวนส่งราคาและรายละเอียดให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

 
   โดย:   อนุสรณ์        เมื่อ:  7/10/2012 1:38:00 PM

 ความคิดเห็น 69
 
อยากทราบว่ากรุ๊ปวันที่ 19-22 กค ที่ตอนนี้มีคนจองแล้ว 6 คนจะออกเดินทางแน่ๆไหมค่ะ

รบกวนแจ้งภายในวันศุกร์ที่ 13 นี้ด้วยนะคะ เหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวค่ะ
อยากได้คำตอบที่แน่นอน เพราะต้องลางานนะคะ

หากกรุ๊ปทัวร์จะไม่ออกเดินทาง รีบแจ้งด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


 
   โดย:   saowanee        เมื่อ:  7/12/2012 4:15:00 PM

 ความคิดเห็น 70
 

จอง 10-13 ส.ค.55 ไป 4 ท่าน มีใครสนใจไปด้วยไหมค่ะ 
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  7/14/2012 6:36:00 PM

 ความคิดเห็น 71
 

คุณแป้ง update ที่นั่ง A2 , A3 , B2 , B3 = 4 ท่าน
วันที่ 10-13 ส.ค.  ให้ด้วยนะค่ะ 
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  7/14/2012 6:41:00 PM

 ความคิดเห็น 72
 
โปรแกรมนี้ถ้าหากคนแก่อายุประมาณ 70 ต้นๆเดินทางไปด้วยจะสะดวกไหม๊ค่ะ ดูโปรแกรมแล้วเหมือนจะลุยๆนิดนึง


 
   โดย:   นิ่ม        เมื่อ:  7/21/2012 2:19:00 PM

 ความคิดเห็น 73
 
01-04 ส.ค. 2555 (วันอาสาฬหบูชา) เต็มหรือยังครับ จะไป 2 ที่ครับ

 
   โดย:   จ่า        เมื่อ:  7/27/2012 3:06:00 PM

 ความคิดเห็น 74
 
ตอบคุณจ่า
ทริปเดินทางวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 ไม่สามารถอกเดินทางได้ค่ะ เนื่องจากไม่มีคะทัวร์จองเข้ามาเลยค่ะ สะดวกเป็นวันที่ 10-13 สิงหาคม 2555 ไหมค่ะ หากสะดวกเดินทางคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  7/27/2012 4:08:00 PM

 ความคิดเห็น 75
 
คุณแป้งค่ะ ที่จองวันที่ 10-13 ส.ค. 55 จำนวน 4 ท่าน 
& ไม่ทราบว่าปัจจุบัน มีคนเข้ามาจอยบ้างไหม?
& ถ้าไม่มีคนจอยแล้ว & ไม่ทราบว่าจะเลื่อน / ยกเลิก เป็นวันไหน แจ้งด้วยนะค่ะ  
ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  8/2/2012 3:58:00 PM

 ความคิดเห็น 76
 

ตอบคุุณทัศนีย์
ทริปวันที่ 10-13 สิงหาคม 2555 ไม่สาออกเดินทางได้เนื่องจากไม่มีคณะทัว์ท่านอื่นจองเพิ่ม จึงขอเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นวันที่ 20-23 กันยาย 2555 หากสะดวก / ไม่สะดวก อย่างไรแจ้งกลับกัเจ้าหน้าที่ด้ค่ะ ขบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  8/3/2012 8:52:00 AM

 ความคิดเห็น 77
 

เนื่องจากวันที่ 20-23 ก.ย.55 ไม่สามารถลางานได้
& จึงขอยกเลิกไปก่อนนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ  
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  8/3/2012 10:55:00 AM

 ความคิดเห็น 78
 
อยากไปเครื่องแล้วไปซือทัวร์ที่สุราษฎร์ ประมาณ 5 คน ช่วงปีใหม่ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ มีมัยค่ะ ถ้ามีอยากให้ส่งรายละเอียดให้ด้วยค่ะ

 
   โดย:   พัชรี        เมื่อ:  8/15/2012 8:23:00 PM

 ความคิดเห็น 79
 
เดินทางโดยเครื่องบินค่ะ ถึงเช้า วันที่ 31 ธค 55 กลับ เย็น 3 มค56 อยากนอนแพ 1 คืนและภูผา 1 คืน ค่ะ เดินทาง 2 คน พอจะมีมีกรุ๊ปจอยไหมค่ะ ขอราคารายละเอียดทางเมลล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   ปอย        เมื่อ:  8/18/2012 9:38:00 PM

 ความคิดเห็น 80
 
กำลังหา Private Trip ครับ ไปประมาณ 10 คน (บวกลบนิดหน่อย)
- ไปกลับเครื่องบินเอง
- ไป 20 ถึง 22 ตุลาคม 2512 ครับ (ปรับเปลี่ยนได้ตามตกลง)
- นอนแพ 1 คืน และภูผา 1 คืน (ปรับเปลี่ยนได้ตามตกลง)
- โปรแกรมลองจัดมาดูครับ ยังไม่ได้กำหนด
ขอทราบราคากับรายละเอียดหน่อยครับ ส่งให้ทางเมล์นะครับ 
   โดย:   นพพร ด่านไทยนำ        เมื่อ:  8/28/2012 11:16:00 AM

 ความคิดเห็น 81
 
หวัดดีจ้าคุณจอย จำได้ปะค่ะ ที่จองทัวร์ไปเขาสก วันที่29ธค55-1มค56. ในงานเที่ยวไทยนะค่ะ จองไว้ 8 คน สุกัญญา จองที่นั่ง B1 B2 B3 (จ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว)

 
   โดย:   สุกัญญา        เมื่อ:  9/3/2012 1:14:00 PM

 ความคิดเห็น 82
 
สนใจจะไปนั่งเรือเที่ยวค่ะ มีสมาชิกแค่ 2 คนค่ะ มีแนะนำไหมคะ ถ้ามีแบบไปกลับก็ดีค่ะ

 
   โดย:   ตั้ม        เมื่อ:  9/3/2012 1:58:00 PM

 ความคิดเห็น 83
 
คุณจอย พี่เอ๋จอง 19-22 ต.ค.55 4ท่าน 
เหมือนเดิม A2 A3 B2 B3 &ช่วยหาเพื่อนร่วมทริปให้ครบคันด้วยนะค่ะ
อยากไปปีนี้ค่ะ
ทัศนีย์

 
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  9/3/2012 8:00:00 PM

 ความคิดเห็น 84
 

อยากไป 7-10 ธค 55 นี้ 2 ท่าน ช่วยหาเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะ 
   โดย:   พิน        เมื่อ:  9/20/2012 4:35:00 PM

 ความคิดเห็น 85
 

ถึงคุณ ทัศนีย์
ถ้าพินจะเลื่อนจาก 7-10 ไปร่วมทริปด้วยแต่ขอสลับที่นั่งด้านหน้าหรือกลางรถกับคุณทัศนีย์จะได้ไหมคะ เพราะเป็นคนที่เมารถอย่างแรง ถ้ากินยาแก้เมาตื่นมาก็จะเพลียมาก ไม่มีแรงเที่ยว ซึ่งดิฉันอยากเที่ยวปีนี้เหมือนกันแต่ถ้าไม่รวมทริปน่าจะไม่ได้ไป  ยังไงรบกวนทางผู้จัดประสานงานด้วยนะคะท ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   พิน        เมื่อ:  9/20/2012 4:50:00 PM

 ความคิดเห็น 86
 
29/12/12-01/01/13 เปิดรับอีกมั้ยค่ะ ถ้าเปิดขอจอง 3 ที่ค่ะ

 
   โดย:   ปัเป้        เมื่อ:  9/23/2012 12:46:00 AM

 ความคิดเห็น 87
 

คุณจอย/คุณแป้ง 
-  พี่เอ๋โอนเงินจองให้แล้ว & ส่ง mail. สลิปเงินโอนให้ด้วยแล้วนะค่ะ
-  ส่วนที่เหลือจะโอนให้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 55 
-  ห้องนอนขอจัดเป็น 2 ห้อง + เตียงเสริม 1 ท่านนะค่ะ 
   โดย:   ทัศนีย์        เมื่อ:  9/23/2012 11:18:00 AM

 ความคิดเห็น 88
 

จอง 3 ที่นะค่ะ วันที่ 28-31/12/12 ขอนั่งรถคันที่ 2 ตรง A1-A3 นะค่ะ 
ส่วน สลิปเงินมัดจำ 6000 บาท  + ใบจอง ส่งไปที่เมล์ doubleenjoy@hotmail.com แล้วค่ะ 
   โดย:   ปูเป้        เมื่อ:  9/26/2012 9:02:00 PM

 ความคิดเห็น 89
 
จอง DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย วันที่ 19-22 ต.ค.55 B1+C1 2 ที่ค่ะ
เคง


 
   โดย:   เคง+เทียม        เมื่อ:  9/26/2012 10:34:00 PM

 ความคิดเห็น 90
 
คือ โอนเงินค่ามัดจำของทริป DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (3 วัน 2 คืน) แพคีรีวาริน + ภูผาและลำธารรีสอร์ท (รีสอร์ทในฝัน) 4000 บาทไปตั้งแต่วันที่ 21 กันยาแล้วค่ะ ไม่เห็นตัวหนังสือเปลี่ยนสีเลยค่ะ **พอดีว่าจะได้ไปโอนส่วนที่เหลือได้อย่างสบายใจน่ะค่ะ

 
   โดย:   วรรณภา        เมื่อ:  9/27/2012 8:13:00 AM

 ความคิดเห็น 91
 
ขอจองวันที่ 28-31 ธค 2 ที่ รถตู้คันที่ 2 ที่นั่ง c2 c3 เด๋วส่งรายละเอียดให้ทางเมลอีกครั้งค่ะ

 
   โดย:   เสาวนีย์        เมื่อ:  10/3/2012 8:18:00 PM

 ความคิดเห็น 92
 

-  โอนเงินส่วนที่เหลือให้แล้วนะค่ะ ทริปวันที่ 19-22 ต.ค. 55
-  จำนวน 5 ที่ที่จองไว้
เพื่อทราบค่ะ
ทัศนีย์ 
   โดย:   ทัศนีย์ (เอ๋)        เมื่อ:  10/5/2012 11:43:00 AM

 ความคิดเห็น 93
 

จอง 7-10 ธันวาคม 55 รถตู้คันที่ 2 นะคะ  a2 a3   2 ที่ค่ะ 
   โดย:   จูน        เมื่อ:  10/12/2012 12:26:00 PM

 ความคิดเห็น 94
 
สมาชิก 8 คนค่ะ มีตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-สุราษฏ ช่วงวันที่ 30/1/56-2/2/56
เครื่องบินขาไปเที่ยว 11.30   ขากลับ 13.30 ค่ะ
รายละเอียดจุดสนใจ
เขาสก นอนแพ 1 คืน  ภูผา ธารารีสอท 1 คืน
เที่ยวทะแลแหวก กระบี่ รบกวนจัดทริป และสอบถามราคาเบื้องต้นค่ะ (ส่งทางเมลล์นะค่ะ)

ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   วนิดา ธรรมสุทธิ์        เมื่อ:  10/16/2012 11:12:00 PM

 ความคิดเห็น 95
 

ต้องการเดินทางในวันที่ 7ถึง10 ธันวาคม 55 

รถตู้คันที่ 1 จำนวน 2 ที่นั่ง 

เลขที่นั่ง B1,C1  โดยสะดวกจะขึ้นที่มหาชัย ไม่ทราบว่าสามารถมารับได้หรือเปล่า

และที่พัก พักที่แพคีรีวาริน+ห้องน้ำในตัว / ภูผาและลำธาร ใช่ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ  
   โดย:   จันทร์วิไล อัครปราโมช        เมื่อ:  10/18/2012 2:58:00 PM

 ความคิดเห็น 96
 
ขอทราบรายละเอียดว่า วันที่ 29 ธค 2555 - 01 มค 2556 ยังมีที่พักไหมครับ จำนวนคนคร่าวๆ 9-16 ท่าน

ขอทราบค่าใช้จ่าย(ถ้าเป็นไปได้) ไป-กลับ เครื่องการบินไทยครับ
 
   โดย:   สุทัศน์        เมื่อ:  11/1/2012 3:02:00 PM

 ความคิดเห็น 97
 
จองเชี่ยวหลาน29-31/12/55 จำนวน 2 ท่าน ที่นั่งรถตู้ a2-a3.

 
   โดย:   ชยพล        เมื่อ:  11/6/2012 4:00:00 PM

 ความคิดเห็น 98
 
โอนส่วนที่เหลือไปแล้วนะคะ 10200 บาทตอนบ่ายโมงค่ะ แล้วจะส่งสลิปไปให้ในเมลอีกทีนะคะ ของทริปคุณเสาวนีย์ที่เพิ่มมา 3 คนค่ะ

 
   โดย:   เกศรา        เมื่อ:  12/1/2012 5:10:00 PM

 ความคิดเห็น 99
 
โอนค่าทัวร์ส่วนที่เหลือให้แล้วนะค่ะสำหรับ 3 ท่าน สำหรับทัวร์วันที่ 28-31/12/12 จำนวนเงิน 14,700.- บาทค่ะ ส่วนสลิป ส่งให้ทางเมล์ เรียบร้อยแล้วค่ะ

 
   โดย:   เกศเกล้า (ปู)        เมื่อ:  12/3/2012 7:25:00 PM

 ความคิดเห็น 100
 
ตอบคุณเกศรา และคุณเกศเกล้า

รับทราบค่ะ ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้วนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  12/4/2012 11:37:00 AM

 ความคิดเห็น 101
 
โอนเงืนไปให้ทั้งหมดแล้วค่ะ 6,900฿ ไปวันที่ 28 ธันวา ที่นั่ง c1 รถคันที่2 เป็นกรุ๊ปเดียวกับคุณเกศราและคุณเสาวนีย์ ส่วนสลิปและใบจองจะส่งให้ทางe-mail ภายในคืนนี้ค่ะ

 
   โดย:   ภัทรา (แอน)        เมื่อ:  12/13/2012 3:45:00 PM

 ความคิดเห็น 102
 
อยากทราบว่า ปี 55 ธค มค.56 ช่วงนี้ยังมีดอกบัวผุดอยูไหม

 
   โดย:   นก        เมื่อ:  12/22/2012 4:48:00 PM

 ความคิดเห็น 103
 
ตอบคุณนก

สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งว่าตอนนี้ดอกบัวผุดที่อุทยานเขาสกยังไม่บานนะค่ะ ตามปกติจะบานช่วงเดือน ธค.ถึง มค.ระยะเวลาการบานจะสั้นประมาณ 4-5 วัน ซึ่งต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะด้วยค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  12/23/2012 12:41:00 PM

 ความคิดเห็น 104
 
คุณจอย...แหม่มได้ส่งใบ Pay In เงินที่เหลือทั้งหมดไปให้แล้วนะคะ...พร้อมชื่อผู้ร่วมทริป ทั้งหมด 5 คนคะ

 
   โดย:   แหม่มจ้า        เมื่อ:  12/25/2012 8:02:00 PM

 ความคิดเห็น 105
 
แหม่มส่งเลขที่บัตรประชาชนของเพื่อนที่ไปเที่ยวเขาสกผ่านทางอีเมลล์แล้วนะคะ

 
   โดย:   จงจิตร(แหม่ม)        เมื่อ:  12/27/2012 7:11:00 AM

 ความคิดเห็น 106
 
ขอสอบถามราคา ทำไมราคา 6,900 7,900 คะ เห็นลงไว่ ต่างกันตงไหนหรอคะ

 
   โดย:   เล็ก        เมื่อ:  1/2/2013 12:11:00 AM

 ความคิดเห็น 107
 
ตอบคุณเล็ก

โปรแกรมทัวร์ เขาสก เขื่อนเชียวหลาน ราคาจะแตกต่างกันที่ที่พักนะค่ะ ราคา 7,900 จะพักที่เขื่อนเชี่ยวหลานที่ แพ500ไร่ และที่พักอีกคืนคือภูผาและลำธารค่ะ สนใจจองเข้ามาได้เลยนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  1/2/2013 2:35:00 PM

 ความคิดเห็น 108
 
สนใจแพคเกจนี้เดินทาง 12-15 เทษายน 56 2 คนครับ ไม่ทราบว่าพักแพ 500 ไร่มีรึป่าวครับ ทำไมด้านบนที่ว่าเปิดจองสงกรานต์56 มีแต่ครีวารินครับ

 
   โดย:   เอเอ้        เมื่อ:  2/1/2013 5:48:00 PM

 ความคิดเห็น 109
 
ตอบคุณ เอเอ้

ทริปเขาสกช่วงวัน 12-15 เมษายน จะพักที่คีรีวารินนะค่ะ ไม่ได้พักแพ 500 ไร่ค่ะ สนใจจองเข้ามาได้เลยนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  2/2/2013 11:16:00 AM

 ความคิดเห็น 110
 
เช็คเวลารถออกอีกนิดนึงครับ ไม่ทราบว่าวันที่ 12 เมษายน รถออกจริงกี่โมงครับผม ใช่ 21:00 น.ตามโปรแกรมด้านบนรึป่าวครับ แล้วจากดอนเมืองไปถึงจุดนัดหมายใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ คือผมอยู่ตจว.น่ะครับ

 
   โดย:   เอเอ้        เมื่อ:  2/3/2013 9:50:00 PM

 ความคิดเห็น 111
 
ตอบคุณ เอเอ้

ทริปเขาสก เขื่อนเชียวหลานตามปกติจะเริ่มออกเดินทางเวลา 21.00 น. ค่ะ จากดอนเมืองไปถึงจุดนัดหมายใช้วเลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมงค่ะ อยู่ที่สภาพการจราจรจะติดขัดแค่ไหนนะค่ะ แต่ถ้าติดปัญหาเรื่องเวลาก็แจ้งกับตามไกด์หรือ Staff ที่ดูแลการเดินทางของท่านก่อนได้ค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  2/4/2013 4:28:00 PM

 ความคิดเห็น 112
 
ตกลงผมจองแพคเกจนี้ 2 ที่นะครับ จอง A2, A3 ครับ เดินทาง 12-15 เมษายน 56 พรุ่งนี้ผมจะโอนค่ามัดจำให้พร้อมกับส่งแบบฟอร์มการจองไปทางเมลล์ให้นะครับ

 
   โดย:   เอเอ้        เมื่อ:  2/7/2013 4:55:00 PM

 ความคิดเห็น 113
 
ส่งเมลล์ใบจองกับสลิปไปให้แล้วนะครับ

 
   โดย:   เอเอ้        เมื่อ:  2/8/2013 4:52:00 PM

 ความคิดเห็น 114
 

จองทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน(3วัน 2คืน) วันที่ 5-8 เมษายน 2556 โปรแกรม DE-8402 ทั้งหมด 4 ที่ คะ 
   โดย:   อรทัย ประวิทย์ตานนท์        เมื่อ:  3/15/2013 5:45:00 PM

 ความคิดเห็น 115
 
สนใจทริป 19-22 ก.ค 56 : แต่อยากทราบว่า วันเดินทางวันที่ : 19 ใช้ป่าวครับ


 
   โดย:   สมเกียรติ        เมื่อ:  4/13/2013 1:18:00 AM

 ความคิดเห็น 116
 
ถ้าต้องการให้จัดทัวร์เขาสก พักที่ภูผาและลำธาร 1 คืน พักแพ 1 คืน จำนวน 8 คน
รับส่งที่สนามบินสุราษฏร์ธานี ไม่ทราบว่ารับจัดทัวร์ไหมค่ะ : ราคาต่อคนประมาณเท่าไหร่ : จะเดินทางวันที่ 7 - 10 พค.2556 : : หรือวันที่ 14-17 พค.2556 : ต้องการคำตอบด่วนต่ะ

 
   โดย:   นางธัญญาลักษณ์ ทองเรือง        เมื่อ:  4/17/2013 2:10:00 PM

 ความคิดเห็น 117
 

ถ้าต้องการให้จัดทัวร์เขาสก พักที่ภูผาและลำธาร 1 คืน พักแพ 1 คืน จำนวน 8 ตน
รับส่งที่สนามบินสุราษฏร์ธานี ไม่ทราบว่าราคาคนละเท่าไหร่ต่อคน : เดินวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม : 2556 ด่วน ครั้งที่ 2 แล้ว 
   โดย:   ธัญญาลักษณ์ ทองเรือง        เมื่อ:  4/19/2013 12:27:00 PM

 ความคิดเห็น 118
 

ตอบธัญญาลักษณ์ค่ะ
กำลังดำเนินการให้นะค่ะ : 
   โดย:   DE_PANG        เมื่อ:  4/19/2013 12:59:00 PM

 ความคิดเห็น 119
 
จอง19-22 ก.ค. 2556 (วันอาสาฬหบูชา) 6,900 บาท รถตู้คันที่ 1: แพคีรีวาริน / ภูผาและลำธาร ที่นั่ง B2-B3 (ทั้งหมด 2 ที่)

 
   โดย:   สมเกียรติ        เมื่อ:  5/4/2013 10:55:00 PM

 ความคิดเห็น 120
 
ส่งใบจองและหลักฐานการโอนเงินไปให้แล้วนะคะ

 
   โดย:   พิชชาภา        เมื่อ:  5/6/2013 1:23:00 PM

 ความคิดเห็น 121
 
ตอบคุณสมเกียรติค่ะ
รบกวนส่งใบจองทัวร์มาให้ด้วยนะค่ะ ทางเราได้ทำการจองให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะเป็น B2-B3


 
   โดย:   PANg        เมื่อ:  5/7/2013 9:45:00 AM

 ความคิดเห็น 122
 
ครับ จะส่งให้ครับ ผมเคยเดินทาง กับ DE แล้ว ชื่อสมเกียรติ จีนกิ๊ด แบบนี้ผมจะเป็นสมาชิก กับ DE ไหมครับ คืออยากได้ส่วนลดครับ ขอบคุณครับ (ถ้าจำไม่ผิดผมไป DE-5002)

 
   โดย:   สมเกียรติ        เมื่อ:  5/7/2013 11:28:00 AM

 ความคิดเห็น 123
 
ส่งแล้วครับ

 
   โดย:   สมเกียรติ        เมื่อ:  5/7/2013 11:59:00 AM

 ความคิดเห็น 124
 

ตอบคุณพิชชาภา
ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ : ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   PANG        เมื่อ:  5/7/2013 2:20:00 PM

 ความคิดเห็น 125
 

ตอบคุณ สมเกียรติค่ะ
ได้รับเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   PANg        เมื่อ:  5/7/2013 2:22:00 PM

 ความคิดเห็น 126
 
สวัสดีค่ะ :

ช่วงระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 56 ขอราคา+โปรแกรมสำหรับสมาชิก 12 คน โปรแกรม 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง ตั้งแต่ กทม. พัก แพ 1 คืน +รีสอร์ท 1 คืน รบกวน Fax. 045-671333 ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
นุช 
   โดย:   นุช        เมื่อ:  5/15/2013 2:39:00 PM

 ความคิดเห็น 127
 
อยากจองทิปเขาสก 19-22 ก.ค.2556(อาฬาหบูชา)จองที่นั่ง B2. B.3. ราคา 6900.- ต่อ 1 คน รวม 13800.-

 
   โดย:   ดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์        เมื่อ:  6/1/2013 1:58:00 PM

 ความคิดเห็น 128
 

ตอบคุณดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์
รับทราบการจองค่ะ รบกวนส่งเอกสารการจอง และโอนเงินมัดจำเข้ามาได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  6/3/2013 9:57:00 AM

 ความคิดเห็น 129
 
ทิปวัน19-22ก.ค.56ี(วันอาฬาหบูชา)เดินทางแน่หรือเปล่าคะดิฉันอยู่หนองคายจะได้จองเที่ยวบินค่ะ(ไปเขาสกฯ)

 
   โดย:   ดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์        เมื่อ:  6/16/2013 6:53:00 AM

 ความคิดเห็น 130
 
ตอบ คุณดวงตา ค่ะ

 : : : : : : : : ทริปนี้ออกเดินทางแน่นอนค่ะ ทางเราจองที่สำหรับคุณดวงตาแล้วนะคะ

รบกวนโอนเงินมัดจำตามรายละเอียดที่แจ้งด้วยนะคะ


 
   โดย:   BaBy_DE        เมื่อ:  6/17/2013 8:56:00 AM

 ความคิดเห็น 131
 
เห็นรายชื่อจองที่นั่งรวมแล้วมี 4 คนเองเลยไม่แน่ใจ มัดจำไม่มีปัญหาค่ะ ของให้ทางทัวร์รับว่าออกเดินทางแน่นอน เพราะอยู่หนองคายจะได้จองเที่ยวบินถูกต้อง เพราะคืนตั๋วไม่ได้

 
   โดย:   ดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์        เมื่อ:  6/17/2013 12:08:00 PM

 ความคิดเห็น 132
 
ขอจองวันที่ 20 - 23 กค. ที่นั่ง B2 B3. 2 ที่ค่ะ ไม่ทราบว่าได้ออกชัวร์ป่าวอะคะ

 
   โดย:   ส้ม        เมื่อ:  6/30/2013 10:30:00 PM

 ความคิดเห็น 133
 
ตอบ คุณส้ม ค่ะ

 : : : : : : : : คุณส้มโหลดใบจองแล้วกรอกข้อมูล ส่ง e-mail : มาได้เลยค่ะ
กรณีที่ลูกค้าไม่ถึง 8 ท่าน/ตู้ ทางเราจะยกเลิกทริป ค่ะ แต่จะโทรแจ้ง
ก่อน 7 วันเดินทาง และจะโอนเงินมัดจำคืนให้นะคะ


 
   โดย:   BaBy_DE        เมื่อ:  6/30/2013 11:33:00 PM

 ความคิดเห็น 134
 
อยากทราบแพกเกจนอนแพ+เที่ยว 3ว2คืน สำหรับ2คน ไปถึงวันศุกร์ 6/กย/56 TG731 กลับอา.8/กย56 TG736 สามารถจัดทริปรวม หรือแยกได้มั้ยครับ ราคารวมอะไรมั่ง รับส่งจากสนามบินรึเปล่า ขอรายละเอียดทางอีเมล์ด้วยครับ ขอบคุณคับ

 
   โดย:   โชโต        เมื่อ:  8/14/2013 12:14:00 AM

 ความคิดเห็น 135
 
ตอบ คุณโชโต ค่ะ

 : : : : : : : เดี๋ยวทางเราแจ้งรายละเอียดกลับทาง e-mail นะคะ 
   โดย:   Baby_De        เมื่อ:  8/15/2013 9:32:00 AM

 ความคิดเห็น 136
 

หากเดินทางไปเอง คิดค่าบริการคนละเท่าไร (ขั้นต่ำกี่คน) :
มีที่จอดรถมั๊ยคะ
รบกวนตอบทางอีเมล์นะคะ 
   โดย:   นก        เมื่อ:  8/28/2013 10:12:00 AM

 ความคิดเห็น 137
 
ตอบ : คุณนก ค่ะ

 : : : : : : : เดี๋ยวทางเราแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทาง e-mail นะคะ
 
   โดย:   Baby_De        เมื่อ:  8/29/2013 9:30:00 AM

 ความคิดเห็น 138
 
ต้องการสอบถามว่า ถ้าจะไปเที่ยว วันที่ 25 กันยา 56 ทริป 3 วัน 2 คืนอะคะ ราคาประมานเท่าไหร่คะ พัก 2 คน ขับรถไปเองคะ ขอด่วนนะคะ กำลังหาที่พักยุน่ะคะ

 
   โดย:   หทัยรัตน์        เมื่อ:  8/29/2013 11:36:00 AM

 ความคิดเห็น 139
 
รบกวนสอบถามค่ะ แพคเกจ 3 วัน 2 คืน ค่ะ นั่งเครื่องไปลงสนามบินสุราษ ไปกันแค่2คน 2 มีค57-4มีค.57 ค่ะ เปนจอยทริปได้ไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่ค่ะ

 
   โดย:   เจเจ        เมื่อ:  9/8/2013 11:26:00 AM

 ความคิดเห็น 140
 
สนใจทริป3วัน2คืน พักคีรีวารินมากที่สุด ขับรถไปเอง ช่วงสิ้นปี ธค56 จำนวน6ท่าน คิดราคาเท่าไรคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

 
   โดย:   เฌอฟ้า (Lek.dom@gmail.com)        เมื่อ:  10/13/2013 12:00:00 AM

 ความคิดเห็น 141
 
ทริปวันออกเดินทางวันที่ 27ธค 2556 สนใจค่ะ ถ้าออกเดินทางชัวร์รบกวนโทรแจ้งได้มั๊ยค่ะ จอง2ที่ ไม่เอาแถวหลังสุดค่ะ และที่พักคืนที่สองอยากพักที่ภูผาและลำธารรีสอร์ท ขขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   รวีวรรณ แซ่ซื้อ        เมื่อ:  11/23/2013 8:31:00 PM

 ความคิดเห็น 142
 
อยากได้ทริปไปเที่ยวเขาสก ค่ะ แต่แพคเก็จ 2 ท่าน วันที่ 15-16 ก.พ.2557 เริ่มตั้งแต่มารับที่สมุทรสาคร ค่ะ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทางวันศุกร์กลางคืน อยากทราบราคาแพ็คเก็จ และที่พัก พร้อมอาหารทุกอย่าง อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

 
   โดย:   อุมาพร        เมื่อ:  12/8/2013 10:01:00 AM

 ความคิดเห็น 143
 
สนจัยทริป 3วัน 2 คืน วันที่ 15-17 กพ 2557 จำนวน 4 คน รับที่สนามบินสุราษ พักคีรีวาริน และภูผาและลำธาร ขอราคาด้วยคะ ขอบคุณคะ

 
   โดย:   พรพิมล        เมื่อ:  12/12/2013 11:01:00 PM

 ความคิดเห็น 144
 

สนใจทัวร์เขาสก :3 :วัน :2 :คืนค่ะ :มีสมาชิก 5-6 คน อยากไปช่วงกลางมีนา อยากได้คำแนะนำ และรายละเอียดการเดินทาง และค่าใช้จ่ายค่ะ 
   โดย:   อรุณี        เมื่อ:  1/27/2014 8:55:00 PM

 ความคิดเห็น 145
 

อยากจะถามว่าถ้าจะเดินทางไปทัวร์เขาสกมีสมาชิก 3 คนอยากไปสักวันที่ 13-16 ถุมภา 2557 พอจะมีที่ว่างบ้างใหมคะ : อยากทราบรายละเอียดนะคะเพราะอยู่ต่างจังหวัด : ขอบคุณคะ 
   โดย:   ruangrat        เมื่อ:  1/28/2014 12:13:00 PM

 ความคิดเห็น 146
 
อยากทราบรายละเอียด ไปแบบ 3 วัน 2 คืน พักแพ 500 ไร่ 1 คืน ภูผาฯ 1 คืน ไปเครื่องบินลงสุราษฎร์ มีสมาชิก 4 คน ราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ

 
   โดย:   อังคณา        เมื่อ:  2/7/2014 11:49:00 AM

 ความคิดเห็น 147
 
ไม่มีจัดเดือนมีนาคม 57 หรือคับ จะได้เห็นดอกบัวผุด ผมเคยไปแล้วแต่ไม่มี อยากไปดูจัง

 
   โดย:   เอ็ม        เมื่อ:  3/7/2014 10:13:00 AM

 ความคิดเห็น 148
 
จองไปเขาสก 4-7 เมษายน 2557 รถคันที่ 1 3 คน A1-A2-A3 วางอยู่หรือเปล่าค่ะ แจ้งด้วยจะได้จ่ายเงินทั้งหมด ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 อายุ 7 ขวบ

 
   โดย:   prim        เมื่อ:  3/12/2014 8:20:00 AM

 ความคิดเห็น 149
 
เต็มไปแล้วเหรอครับ มีอีกไหมครับ

 
   โดย:   Mint        เมื่อ:  3/16/2014 6:56:00 PM

 ความคิดเห็น 150
 
ทริปไปเขาสก ไม่มีแล้วเหรอครับ เห็นขีดทิ้งไป

 
   โดย:   เอ        เมื่อ:  3/16/2014 9:46:00 PM

 ความคิดเห็น 151
 
อยากทราบรายละเอียดทริปเขาสก โปรแกรมทัวร์ ค่าใช้จ่ายระหว่างทริป มีสมาชิก 5-7 คน เดินทางโดยรถส่วนตัว ช่วงวันที่ 2-5 พ.ค.57 ทัวร์กันเอง รบกวนส่งรายละเอียดตามเมลล์ด้านบนให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 
   โดย:   Pattama Th.        เมื่อ:  4/16/2014 10:03:00 PM

 ความคิดเห็น 152
 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนาบริษัทจำนวน 100 คน โปรแกรม : DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย(3 วัน 2 คืน) พักแพ + ภูผาและลำธารรีสอร์ท (รีสอร์ทในฝัน) ทริปประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ต้องการให้มีกิจกรรมผูกสัมผัสภายในบริษัทเพิ่มเติมด้วย และ มีการกินเลี้ยงในคืนที่ 2 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละเท่าไหร่ค่ะ อาหารแต่ละมื้อเป็นประเภทไหนที่ไหนบ้างค่ะ หากเป็นไปได้รบกวนส่งรายละเอียด+ราคาคราวๆ มาทาง E-mail เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไปค่ะ บริษัทอยู่พระราม 9 ค่ะ

 
   โดย:   สาธิยา เรี่ยวแรง        เมื่อ:  5/21/2014 4:39:00 PM

 ความคิดเห็น 153
 
ตอบคุณ สาธิยา เรี่ยวแรง
เดี๋ยวทางเราจะทำราคาและจะติดต่อกลับไปนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  5/21/2014 5:24:00 PM

 ความคิดเห็น 154
 
จะเดินไปเองด้วยรถไฟ ครับ 3ท่าน ราคาเท่าไรครับ 3วัน2คืน ครับ

 
   โดย:   ธนากร        เมื่อ:  9/2/2014 1:17:00 PM

 ความคิดเห็น 155
 
ตอบคุณ ธนากร
ลูกค้าสนใจเดินทางช่วงไหนคะ วันที่ 3-6 ต.ค. หรือเปล่าคะ


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  9/2/2014 2:06:00 PM

 ความคิดเห็น 156
 
เดินทางช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน ครับ

 
   โดย:   ธนากร        เมื่อ:  9/2/2014 8:42:00 PM

 ความคิดเห็น 157
 
ตอบคุณ ...
ถ้าเป็นกรุ๊ปจอย ตอนนี้จะมีจัดเป็นช่วงวันที่ 3-6 ตุลาอ่ะจ้า


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  9/3/2014 9:28:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์เขาสก 2557 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย