เที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขาสก เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน 2558
ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

 

ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

   DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
   (3 วัน 2 คืน) พักแพ + ภูผาและลำธารรีสอร์ท (รีสอร์ทในฝัน)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 ก.ย. 2557
ทัวร์เขาสก 2558 เที่ยวเขาสก โปรแกรมทัวร์เขาสก ทริปเขาสก ทัวร์เขาสกราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว เขาสก - เขื่อนเชี่ยวหลาน
ที่ได้ขนานนามว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ชม ถ้ำน้ำทะลุ - ถ้ำประกายเพชร
บริการอาหารปักษ์ใต้เลิศรส แบบต้นตำรับ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพนางไพร - เขาสามเกลอ - ถ้ำปะการัง - ทะเลใน 500 ไร่
เขื่อนเชี่ยวหลาน - ถ้ำปะการัง
06.00 น. ถึงจุดชมวิวของ เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆกับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทำธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
08.00 น. บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหาร นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทางไป ชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นนำท่าน Check in เข้าแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม
ที่พัก : แพเพลินไพร (ห้องน้ำรวม) ** แพพักหลังละ 2 ท่าน **
ที่พัก : แพ 500 ไร่ / แพคีรีวาริน (ห้องน้ำในตัว) ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารนำท่านไป ถ้ำปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทั้งไปและกลับประมาณ 3 กม.) เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ ทะเลใน 500 ไร่
15.00 น. เดินทางกลับแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำ พายแคนนู
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) จะเป็นอาหารปักษ์ใต้ คืนนี้นอนพักผ่อนบนแพฟังเสียงน้ำเบาๆ โรแมนติค ….. ZZZZZ
  ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น - [ถ้ำน้ำทะลุ] - อช.เขาสก - ดอกบัวผุด -
[น้ำตกแม่ยาย] - ภูผาและลำธารรีสอร์ท
เขื่อนเชี่ยวหลาน - ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
06.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย
07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ แพที่พัก หลังอาหารเช้า อิสระท่านตามอัธยาศัย
[ Option !!! ถ้ำน้ำทะลุ จ่ายเพิ่มแบบเหมาเรือลำละ 1,500 บาท ]
10.30 น. นำท่านลงเรือ เพื่อกลับขึ้นฝั่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด ซึ่งโดยปกติแล้วจะสามารถพบได้ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. และแต่ละช่วงที่พบก็จะเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน บางช่วงอาจจะเดินไกลถึง 5 กม. หรือบางทีก็เดินแค่ 2-3 กม. ก็พบแล้ว *กรณีไม่มีดอกบัวผุด จะพาไป น้ำตกใน อช. (เดิน ไป 3 ก.ม. กลับ 3 ก.ม.) หรือ น้ำตกแม่ยาย แทน
16.30 น. Check In เข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : ภูผาและลำธารรีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz....
  ภูผาและลำธารรีสอร์ท - พระธาตุไชยา - คุณสาหร่าย - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) และปล่อยอิสระให้ท่านได้เก็บบรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทในฝัน ... ภูผาและลำธารรีสอร์ท
10.00 น. เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (8) หลังอาหารออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณสาหร่าย และแวะให้ท่านทานอาหารค่ำระหว่างทาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) หลังอาหาร เดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
วีดีโอ ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์  

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
แก้ไขราคาล่าสุด : 30 ก.ย. 2557
Join Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 32 บาท / ลิตร
คืนที่ 1: แพเพลินไพร (ห้องน้ำรวม) ** แพพักหลังละ 2 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 7,200 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
คืนที่ 1: แพคีรีวาริน+ห้องน้ำในตัว ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 7,500 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท
คืนที่ 1: แพ 500 ไร่+ห้องน้ำในตัว ** แพพักหลังละ 4 ท่าน **
คืนที่ 2: ภูผาและลำธาร (The Cliff & River Jungle Resort)
ผู้ใหญ่ท่านละ 9,500 บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท
Private Trip ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
- ค่าที่พักบนแพในเขื่อน 1 คืน (แล้วแต่แพที่จองได้)
- ค่าที่พักรีสอร์ทใน อช.เขกสก 1 คืน (ภูผาและลำธารรีสอร์ท)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
- ผจญภัยระดับกลาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 

สนใจทัวร์เขาสก :3 :วัน :2 :คืนค่ะ :มีสมาชิก 5-6 คน อยากไปช่วงกลางมีนา อยากได้คำแนะนำ และรายละเอียดการเดินทาง และค่าใช้จ่ายค่ะ 
   โดย:   อรุณี        เมื่อ:  1/27/2014 8:55:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 

อยากจะถามว่าถ้าจะเดินทางไปทัวร์เขาสกมีสมาชิก 3 คนอยากไปสักวันที่ 13-16 ถุมภา 2557 พอจะมีที่ว่างบ้างใหมคะ : อยากทราบรายละเอียดนะคะเพราะอยู่ต่างจังหวัด : ขอบคุณคะ 
   โดย:   ruangrat        เมื่อ:  1/28/2014 12:13:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
อยากทราบรายละเอียด ไปแบบ 3 วัน 2 คืน พักแพ 500 ไร่ 1 คืน ภูผาฯ 1 คืน ไปเครื่องบินลงสุราษฎร์ มีสมาชิก 4 คน ราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ

 
   โดย:   อังคณา        เมื่อ:  2/7/2014 11:49:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 
ไม่มีจัดเดือนมีนาคม 57 หรือคับ จะได้เห็นดอกบัวผุด ผมเคยไปแล้วแต่ไม่มี อยากไปดูจัง

 
   โดย:   เอ็ม        เมื่อ:  3/7/2014 10:13:00 AM

 ความคิดเห็น 5
 
จองไปเขาสก 4-7 เมษายน 2557 รถคันที่ 1 3 คน A1-A2-A3 วางอยู่หรือเปล่าค่ะ แจ้งด้วยจะได้จ่ายเงินทั้งหมด ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 อายุ 7 ขวบ

 
   โดย:   prim        เมื่อ:  3/12/2014 8:20:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 
เต็มไปแล้วเหรอครับ มีอีกไหมครับ

 
   โดย:   Mint        เมื่อ:  3/16/2014 6:56:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 
ทริปไปเขาสก ไม่มีแล้วเหรอครับ เห็นขีดทิ้งไป

 
   โดย:   เอ        เมื่อ:  3/16/2014 9:46:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 
อยากทราบรายละเอียดทริปเขาสก โปรแกรมทัวร์ ค่าใช้จ่ายระหว่างทริป มีสมาชิก 5-7 คน เดินทางโดยรถส่วนตัว ช่วงวันที่ 2-5 พ.ค.57 ทัวร์กันเอง รบกวนส่งรายละเอียดตามเมลล์ด้านบนให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 
   โดย:   Pattama Th.        เมื่อ:  4/16/2014 10:03:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนาบริษัทจำนวน 100 คน โปรแกรม : DE-8402: ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย(3 วัน 2 คืน) พักแพ + ภูผาและลำธารรีสอร์ท (รีสอร์ทในฝัน) ทริปประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ต้องการให้มีกิจกรรมผูกสัมผัสภายในบริษัทเพิ่มเติมด้วย และ มีการกินเลี้ยงในคืนที่ 2 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละเท่าไหร่ค่ะ อาหารแต่ละมื้อเป็นประเภทไหนที่ไหนบ้างค่ะ หากเป็นไปได้รบกวนส่งรายละเอียด+ราคาคราวๆ มาทาง E-mail เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไปค่ะ บริษัทอยู่พระราม 9 ค่ะ

 
   โดย:   สาธิยา เรี่ยวแรง        เมื่อ:  5/21/2014 4:39:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 
ตอบคุณ สาธิยา เรี่ยวแรง
เดี๋ยวทางเราจะทำราคาและจะติดต่อกลับไปนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  5/21/2014 5:24:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 
จะเดินไปเองด้วยรถไฟ ครับ 3ท่าน ราคาเท่าไรครับ 3วัน2คืน ครับ

 
   โดย:   ธนากร        เมื่อ:  9/2/2014 1:17:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 
ตอบคุณ ธนากร
ลูกค้าสนใจเดินทางช่วงไหนคะ วันที่ 3-6 ต.ค. หรือเปล่าคะ


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  9/2/2014 2:06:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
เดินทางช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน ครับ

 
   โดย:   ธนากร        เมื่อ:  9/2/2014 8:42:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 
ตอบคุณ ...
ถ้าเป็นกรุ๊ปจอย ตอนนี้จะมีจัดเป็นช่วงวันที่ 3-6 ตุลาอ่ะจ้า


 
   โดย:   poy.de        เมื่อ:  9/3/2014 9:28:00 AM

 ความคิดเห็น 15
 
สอบถามข้อมูลการทัวร์เป็นหมู่คณะประมาณ 90คน ทัวร์เขาสก 3วัน 2คืน ทริปเดือน พ.ค.58 เสนอราคาให้ได้ไหมคะ บริษัทอยู่มหาชัย สมุทรสาคร

 
   โดย:   Saijai        เมื่อ:  10/25/2014 4:02:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 
ตอบคุณ Saijai
ได้ค่ะ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  10/28/2014 10:03:00 AM

 ความคิดเห็น 17
 
มีจัดทั่วช่วง 14-24 มกราคม 2558 บ้าไหมค่ะ

 
   โดย:   เวสารัช        เมื่อ:  1/6/2015 8:17:00 AM

 ความคิดเห็น 18
 
อยากถามรายละเอียดกรุ๊ปเหมา 23 คน เดินทาง 29ม.ค.58 จะมีจัดเลี้ยงในคืนที่สอง รบกวนเสนอราคาให้ด้วยนะคะ

 
   โดย:   pornjutar        เมื่อ:  1/6/2015 11:40:00 AM

 ความคิดเห็น 19
 
ตอบคุณเวสารัช
ทางเรารับแต่กรุ๊ป Private จ้า


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  1/9/2015 9:18:00 AM

 ความคิดเห็น 20
 
ตอบคุณ pornjuta
เดี๋ยวทางเราให้เจ้าหน้าที่ โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  1/9/2015 9:19:00 AM

 ความคิดเห็น 21
 
รบกวนสอบถามค่ะ กรุ๊ป 4 คน เดินทางโดยเครื่องบิน วันที่20 มีนาคม -22 มีนาคม 58 พัก 3 วัน 2 คืน คืนแรกขอพักแพ 500 ไร่ คืนที่ 2 พักที่ ภูพาลำธาร ทริปเขาสก ราคาเท่าไรคะ

 
   โดย:   นาฏ        เมื่อ:  1/12/2015 7:52:00 PM

 ความคิดเห็น 22
 
รบกวนสอบถามครับ กรุ๊ป 12 คน เดินทางโดยเครื่องบิน และไปที่เขื่อนเอง วันที่ 18 เมษายน -20 เมษายน 58 พัก 3 วัน 2 คืน คืนแรกขอพักแพ 500 ไร่ คืนที่ 2 พักที่ ภูพาลำธาร ราคาต่อคนเท่าไรครับ

 
   โดย:   kasem        เมื่อ:  1/14/2015 6:32:00 PM

 ความคิดเห็น 23
 
ทัวร์เขาสก ช่วงสงกรานต์ 2558 มีเปิดมั๊ยคะ

 
   โดย:   เป้        เมื่อ:  1/20/2015 11:55:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2015 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868
Fax: 02-379-1163(Auto)    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

เที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขาสก เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน 2558