น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล

≈ ทัวร์ในประเทศ ≈


DE-5003 : ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ซากุระเมืองไทย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 1 คืน (พักเต็นท์)

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ซากุระเมืองไทย จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

Camping @ขุนแม่ยะ

ดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย)

ซื้อของฝาก @กาดทุ่งเกวียน

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์

* รับเฉพาะ Group Private

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมและควบคุมค่าใช้จ่ายเองได้
พร้อมรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่าน

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

3,900 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 300 บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 500 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็ก
*ต่ำกว่า 11 ปี
เพิ่ม 500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว
ราคา 3,900 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
ลด 300 บาท
*ราคาสมาชิก DE
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
ลด 500 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี : พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม 500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเดี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่

20.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

21.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 :: เชียงใหม่ - ขุนช่างเคี่ยน - หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

05.00 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ชา กาแฟ ร้อนๆ แก้หนาว

จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงามของซากุระเมืองไทยที่เรียงรายสองข้างทางกันจนเต็มอิ่ม

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ อ.แม่แตง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารแวะซื้อเสบียงที่ตลาดแม่มาลัย แล้วมุ่งหน้าสู่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

14.00 น.

เปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกะบะ เข้าไปที่หน่วยจัดการต้นน้ำฯ ด้านใน ระยะทางประมาณ 8-9 กม.

ช่วยกันตั้งแค้มป์ จากนั้นพาชมบรรยากาศของดอยสีชมพู ที่เต็มไปด้วย ดอกพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) ที่บานสะพรั่งเต็มทั้งดอย

เย็น

บริการอาหารเย็น (3) ยามค่ำคืน นั่งคุยนอนคุยทำความรู้จักกันเพื่อเพิ่มมิตรภาพของคนรักธรรมชาติ

พักเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน

วันที่ 3 :: หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการชา กาแฟ ร้อนๆ แก้หนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่มีฉากหน้าเป็นดอกซากุระ มีวิวด้านข้างเป็นดอยหลวงเชียงดาว เดินชมความงามของดอยสีชมพู และถ่ายรูปดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ต้องแสงอาทิตย์ยามเช้า ดูแล้วช่างโรแมนติกและสวยงามเกินจะพรรณา

08.00 น.

บริการอาหารเช้า (4) หลังจากนั้น ให้เวลาอิสระท่านได้ส่ง Postcard ถึงคนรัก หรือจะถ่ายภาพอีกครั้งก่อนอำลาดอยสีชมพู

เก็บสัมภาระ ออกเดินทาง ออกจากหน่วยฯ ด้วยรถกะบะ แล้วเปลี่ยนกลับเป็นรถตู้คันเดิม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เชียงใหม่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นออกเดินทางกลับ กทม.

แวะช้อปปิ้ง ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

เย็น

บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง

หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดอัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต็นท์พร้อมเครื่องนอน ... ถุงนอน+ที่รองนอน)
- ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่า Staff นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

ลักษณะทริป
Camping โรแมนติก ในดินแดนสีชมพู ... ซากุระเมืองไทย สบายๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ถุงนอนและเครื่องกันหนาว
- เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
- รองเท้าสวมสบาย
- ครีมกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

ติดต่อ-สอบถาม

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง