| More
ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

   DE-5805 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17 ธ.ค. 2556
ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
Double Enjoy  ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว สุดแสนจะโรแมนติก
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ต้องที่นี่ โปรแกรมท่องเที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ในแบบของ DoubleEnjoy.com
บนเส้นทาง 1,864 โค้ง จ.แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน (แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน)
“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”
วันแรก ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน   กรุงเทพ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สอง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน   ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - ดอยแม่อูคอ [หรือ พระตำหนักปางตอง 2] -
พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน
05.30 น. ถึง อ.ฮอด ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นไป ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน จากออบหลวง เดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง จากนั้น เดินทางไปยัง ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (2) หลังอาหารเดินทางไป ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม ชม ทุ่งบัวตอง ที่บานสะพรั่งต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน *ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบัวตอง จะพาไป [พระตำหนักปางตอง 2] โดยจะเดินทางไปเก็บโปรแกรม ถ้ำปลา ก่อนในวันนี้ แล้วเที่ยวพระตำหนักปางตอง 2 ในวันถัดไป จากทุ่งบัวตอง มุ่งหน้าสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน พาไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ก่อน Check In เข้าที่พัก
ที่พัก : เฮือนไตรีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) จากนั้นอิสระในการท่องราตีเมืองแม่ฮ่องสอน Shopping ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน   กะเหรี่ยงคอยาว - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - ภูโคลน - [พระตำหนักปางตอง 2] - บ้านรักไทย
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) จากนั้น Check Out ออกจากรีสอร์ท นำท่านล่องเรือไปชม กะเหรี่ยงคอยาว ที่ บ้านน้ำเพียงดิน และ บ้านห้วยปูแกง
11.00 น. นำท่าน สักการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะแบบไทยใหญ่ ที่ วัดจองคำ จากนั้นชม ภาพจิตรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลักไม้ ที่ วัดจองกลาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร เดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ระหว่างทางแวะชมความน่ารักของลูกแกะตัวน้อยๆสีขาวปุกปุย และสวนดอกไม้เมืองหนาวใน พระตำหนักปางตอง 2 จากนั้นเดินทางต่อสู่บ้านรักไทย นำท่าน Check in เข้าที่พัก อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ที่พัก : ชาสารีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.00 น. บริการอาหารเย็น เแบบยูนาน (6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz
วันที่สี่ ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน   ปางอุ๋ง - ถ้ำปลา - ถ้ำลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
ปาย – ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน
05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนาม ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
08.30 น. เดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหาร Check Out ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.ปางมะผ้า ระหว่างทางแวะชม ถ้ำปลา ชมธรรมชาติอันสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำ ณ ปากถ้ำ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) จากนั้นเดินทางไปยัง ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด “ถ้ำน้ำลอด” เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ำ ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป) ออกจากถ้ำลอด มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า ถึง อ. ปาย Check in เข้าที่พัก จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
ที่พัก : Pai In Town (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (9) จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี ณ ถนนคนเดินปาย ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย จากนั้นกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz
วันที่ห้า ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน   ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - Hillside Coffee House - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - น้ำพุร้อนท่าปาย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน
05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปชม ทะเลหมอกหยุนไหล ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
08.00 น. บริการอาหารเช้า (10) หลังอาหาร ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า จากนั้นพาไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟร้านใหม่มาแรง ... Hillside Coffee House โดยเฉพาะเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (11) หลังอาหาร นำท่านไปถ่ายรูป ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ และปิดท้ายด้วย น้ำพุร้อนท่าปาย
15.00 น. เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ บริการอาหารเย็น (12) หลังอาหารเดินทางกันต่อ โดยแวะให้ท่านซื้อของฝากคนทางบ้านกันที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
19.30 น. ออกเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ประมาณตีสอง พร้อมความประทับใจ
************************************
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง  4 วัน 3 คืน
แก้ไขราคาล่าสุด : 31 ก.ค. 2557
Join Trip ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,500 บาท
สมาชิก (DE Member) 8,200 บาท
เด็ก (3-11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
1,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท
ที่นั่ง C1-C3 ลด 100 บาท
Private Trip ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 12 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3 คืน (แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน และไปเยือน ปางอุ๋ง ที่ได้ชื่อว่า Switzerland เมืองไทย สบายๆกับวันพักผ่อนของทุกท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
- รองเท้าสวมสบาย
- ครีมกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ ที่ใกล้เคียงกับ ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 

ขอแนะนำให้ไปทิปนี้มากๆๆๆ นะคะ 
ขอบอกว่าคุ้มมากๆๆๆ ค่ะ
บริการของ DoubleEnjoy  ดีมากๆๆๆๆ ค่ะ

ไม่ได้โฆษณาให้กับทัวร์นะคะ ไปมาแล้วค่ะ แล้วกำลังหาทิปทัวร์กับบริษัททัวร์นี้อีกค่ะ
ชอบค่ะ

Very Goody alwaysssss 
   โดย:   Saow        เมื่อ:  12/15/2011 6:28:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
เมื่อวานชำระเงินส่วนที่เหลือแล้วนะครับ ( 2 ที่นั่ง )

 
   โดย:   ธีรธวัช สุขวงกฏ        เมื่อ:  12/21/2011 10:19:00 AM

 ความคิดเห็น 3
 
ชำระครบแล้วเต็มจำนวน ช่วยอัปเดทข้อมูลให้ด้วยนะครับ

 
   โดย:   ธีรธวัช สุขวงกฏ        เมื่อ:  12/22/2011 6:55:00 PM

 ความคิดเห็น 4
 
ชำระเต็มจำนวน 2 ที ช่วยอัพเดทข้อมูลด้วยนะคับ ^^ ...


 
   โดย:   อานันท์ สุขสมเขตร์        เมื่อ:  12/22/2011 8:16:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
ทัวร์โปรแกรม DE-5801 ต้องการสองที่คะ รบกวนแจ้งราคากลับด้วย เนื่องจากต้องการทัวร์ตามโปรแกรม ที่แจ้งไว้นะคะ วันที่ที่ต้องการคือ 9/2/55 เดินทางตามโปรแกรมคะ ด่วนนะคะ หรือมีโปรแกรมทัวร์ไหนที่แนะนำบ้างคะ เพราะว่าจริงๆต้องการไปงานพืชสวนโลกด้วยหน่ะคะ ขอบคุณคะ

 
   โดย:   อรพินท์        เมื่อ:  2/2/2012 10:28:00 PM

 ความคิดเห็น 6
 
อยากไปด้วย สามารถเพิ่มรถอีกเที่ยวไม๊

 
   โดย:   jui        เมื่อ:  5/24/2012 6:22:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 

ขอจองทัวร์ DE-5805 ทัวร์ปายครบสูตร (4วัน) 2 ที่นั่งค่ะ ไปวันที่ 6-10ธันวาคม ขอที่นั่งหลังพนักงานขับรถนะคะ เพราะคุณแม่จะได้ยืดขาได้ค่ะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ จะได้ไปโอนค่ามัดจำค่ะ 
   โดย:   นก        เมื่อ:  10/18/2012 11:36:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 
จองทัวร์แม่ฮ่องสอนครบสูตร ปาย-ปางอุ๋ง (DE-5805) 2 ที่นั่งนะคะ รถตู้คันที่ 3 ที่นั่ง B2-B3 คะ (ไม่รู้ว่าจะต้องให้คันที่ 2 เต็มก่อนมั้ยคะ) รบกวนแจ้งกลับนิดนึงนะคะ ขอบคุณคะ

 
   โดย:   นุ้ย        เมื่อ:  10/22/2012 4:26:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 

 จอง DE-805 วันที่ 6-10 ธันวาคม ที่นั่ง B2,B3 ถ้าไม่ว่าง เป็น C2,C3

 
   โดย:   ศุภวิชญ์        เมื่อ:  10/29/2012 7:52:00 AM

 ความคิดเห็น 10
 
ขอจองทัวร์ DE-5805 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน วันที่ 06-10 ธ.ค. 2555 (วันรัฐธรรมนูญ) รถตู้คันที่ 3 ขอที่นั่ง A2 กับ A3 ครับ

 
   โดย:   อีซา        เมื่อ:  11/5/2012 9:50:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 

ขอจอง DE-5805 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน  วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 56  จำนวน 2 ท่าน  ขอที่นั่ง A2 และ A3  รถตู้คันที่ 3
 วันที่  6 พฤศจิกายน 55 จะโอนเงินไปให้  5,000 บาท 
   โดย:   สุกิตติ์        เมื่อ:  11/5/2012 10:29:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 
คุณแป้ง ชื่อพี่ใน DE 5802 ถูกลบไปแล้ว แต่ใน DE 5805 วันที่ 28/12/55 B2-3 คันที่ 3 ไม่ขึ้น ไม่รู้ว่ายังไม่ update หรือลืม ช่วยอัพให้ด้วย ไม่อยากเข้ามาเช็คบ่อยๆ เดี๋ยวจะถูกแย่งที่นั่งไปอีก พีไม่เปลี่ยนที่นั่งแล้วนะคะ cไม่เอา ไม่นั่งแยก พี่ถือว่าพี่ confirm ออกอากาศแล้วนะคะ

 
   โดย:   โชติมา        เมื่อ:  11/18/2012 9:34:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
ตอบคุณโชติมา

Update ข้อมูลให้แล้วนะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/19/2012 3:11:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 

อยากทราบทริปDE-5805 ทัวร์แม่ฮ่องสอนครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คึน ช่วงเดือนมกราคม 56 หลังปีใหม่ ขอที่นั่ง A2และA3 จำนวน 2 ที่นั่ง รบกวนแจ้งราคากลับด้วยค่ะ 
   โดย:   วิลาวัลย์ จารุพงศ์รุจีกุล        เมื่อ:  11/22/2012 6:38:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
ตอบคุณวิลาวัลย์

สำหรับโปรแกรมทริปนี้จะเปิดรับเฉพาะกรุ๊ปเหมา Private นะค่ะ ส่วนราคาก็ตามรายละเอียดหน้าเวบเลยนะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/23/2012 11:01:00 AM

 ความคิดเห็น 16
 
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง  อยากเดินทางไป เช่นเดียวกันค่ะ ไม่ทราบยังมีที่ว่างใหม่ค่ะ 28-1 มค 56 นะคะ

 
   โดย:   กฤชญาณ์ (ต้าร์)        เมื่อ:  12/11/2012 9:58:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
ตอบคุณกฤชญาณ์

ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง เดินทาง วันที่ 28 ธค.-1 มค. 56 เต็มแล้วนะค่ะ สนใจเดินทางช่วงวันอื่นมั้ยค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  12/12/2012 12:07:00 PM

 ความคิดเห็น 18
 
ที่ฝากข้อความไว้ก่อนหน้า ปาย ปางอุ๊ง แม่ฮ่องสอน ขอกรุ๊บส่วนตัว รถตู้ส่วนตัว พักโรงแรม4-5ดาว แต่ที่หมู่บ้านรักไทยเอาที่ดีที่สุดอ่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 
   โดย:   ภัทรวดี นาราวงศ์        เมื่อ:  1/18/2013 10:43:00 PM

 ความคิดเห็น 19
 
ทวนอีกครั้งค่า จะไปปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน แบบส่วนตัวเจาะลึกแต่สบายๆ 31มีนา-3เมษา ไป-กลับเครื่องบินหมด ขอราคาและโปรแกรมด่วนด้วยค่ะ จะจองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหมคะหรือจะให้จองเองคะ

 
   โดย:   ภัทรวดี นาราวงศ์        เมื่อ:  1/18/2013 10:51:00 PM

 ความคิดเห็น 20
 
ที่จะให้จองตั๋วเครื่องบินให้ต้องเป็นกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน(นกมินิ)ขากลับก็เหมือนกันนะคะไม่นั่งรถจากแม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่นะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วค่ะ

 
   โดย:   ภัทรวดี นาราวงศ์        เมื่อ:  1/18/2013 10:59:00 PM

 ความคิดเห็น 21
 
ตอบคุณภัทรวดี

จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  1/21/2013 1:41:00 PM

 ความคิดเห็น 22
 
สนใจทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร DE-5805 ช่วง 26 กพ ถึง 2-3 มีนาคม 2556 ว่างไหมคะแต่ไป 1 ท่านมีที่ว่างไหม

 
   โดย:   ศุภิสรา เอลเดอร์        เมื่อ:  2/4/2013 5:15:00 PM

 ความคิดเห็น 23
 
แก้ไขเมล์คะ เอาเก่าพิมพ์ผิด เมล์ที่ถูก joythai_79@hotmail.com

 
   โดย:   ศุภิสรา เอลเดอร์        เมื่อ:  2/4/2013 5:18:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 
สนใจทัวร์ DE 5805 เดินทาง 28 ธค. -1 มค57 2 คนคะ ที่นั่ง A2-A3 ยังมีอยู่ป่าวคะ รบกวนติดต่อกลับด้วยคะ Ping252828@hotmail.com 089-7336097 คุณ..ผิง ผิง

 
   โดย:   คุณผิง ผิง        เมื่อ:  10/10/2013 12:11:00 PM

 ความคิดเห็น 25
 
ตอบคุณผิง ผิง
ยังรับได้ค่ะ ส่งเอกสารการจองเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  10/12/2013 2:26:00 PM

 ความคิดเห็น 26
 
ทัวร์ DE 5805 วันที่ 27 -31 ธค 2556 ยังรับได้ไหมคะ 3 ที่ค่ะ ที่นั่ง A1-A3

 
   โดย:   ปนัดดา (j_panadda@hotmail.com)        เมื่อ:  10/16/2013 9:59:00 AM

 ความคิดเห็น 27
 
ตอบคุณปนัดดา
ยังรับได้ค่ะ หากสะดวกเดินทางส่งเอกสารการจองเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  10/16/2013 12:34:00 PM

 ความคิดเห็น 28
 
ทัวร์ DE 5805 วันที่28-1ยังรับอยู่ป่าวค่ะ ขอจอง2คนค่ะ ขอจอง B2B3

 
   โดย:   ข้าวปลาย        เมื่อ:  10/24/2013 6:37:00 PM

 ความคิดเห็น 29
 
สนใจDE-5805 จำนวน5ที่ ไม่รู้ว่ามีหลัง24ธค56.มั้ยค่ะ นั่งแถวAและB ไม่เอาแถวCนะคะ

 
   โดย:   มยุรี        เมื่อ:  11/15/2013 11:44:00 PM

 ความคิดเห็น 30
 
สนใจDE-5805 จำนวน5ที่ ไม่รู้ว่ามีหลัง24ธค56.มั้ยค่ะ นั่งแถวAและB ไม่เอาแถวCนะคะ

 
   โดย:   มยุรี        เมื่อ:  11/15/2013 11:44:00 PM

 ความคิดเห็น 31
 
ตอบคุณข้าวปลาย
ยังรับได้ค่ะ แต่ที่แถว B มีท่านอื่นจองเข้ามาแล้วค่ะ จะเหลือว่างเป็นที่นั่งแถว C ค่ะ

ตอบคุณมยุรี
สะดวกเดินทางเป็นช่วงวันที่ 27-31 ธ.ค. 2556 ไหมค่ะ ที่นั่ง แถว A และ B ยังว่่างค่ะ ฝากพิจาราณาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  11/16/2013 10:20:00 AM

 ความคิดเห็น 32
 

ไม่ทราบว่า DE 5802 มีวันที่ 5-8 ธันวา หรือ 6-9 ธันวามั้ยค่ะ :
ขอบคุณมากคะ 
   โดย:   korn        เมื่อ:  11/21/2013 1:05:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 
ตอบคุณ KORM
DE 5805 วันที่ 6 -10 : ธ.ค.56 ยังรับได้ค่ะ ที่นั่งจะเป็น C1-C3 ค่ะ ส่วน DE 5802 ไม่ได้เปิดทริปค่ะ 
   โดย:   PANG_DE        เมื่อ:  11/21/2013 1:24:00 PM

 ความคิดเห็น 34
 

สอบถามค่ะ
ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินไปเอง
ต้องการ แพ็คเกจทัวร์+ที่พัก :ได้ไหมค่ะ
ขอรายละเอียดและราคาด้วยค่ะ
สำหรับ 2 คน
และสำหรับกรุ๊ปส่วนตัว ต้องขั้นต่ำกี่คน และราคาเท่าไหร่
รบกวนตอบทาง e-mail ก็ได้ค่ะ 
   โดย:   nida        เมื่อ:  11/22/2013 1:32:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 
ทริปนี้ ยังมีเหลือว่าง 1 ที่ไหมค่ะ ช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58 ขอบคุณนะค่ะ

 
   โดย:   มาลาฉัตร        เมื่อ:  5/1/2014 9:50:00 AM

 ความคิดเห็น 36
 
ตอบคุณ มาลาฉัตร
ยังรับได้ค่ะ และสามารถเลือกที่นั่งได้เลยค่ะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  5/2/2014 9:06:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน