น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล

≈ ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ≈


DE-8201 : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 4 วัน 2 คืน (พักเต็นท์ + Speed Boat)

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังน้ำตื้น จ.พังงา

เกาะสุรินทร์ - หาดไม้งาม

ดำน้ำ เกาะสต๊อค เกาะตอรินลา

อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย - อ่าวเต่า - อ่าวสุเทพ

เกาะมังกร - หินแพ - อ่าวไม้งาม

เรือ Speed Boat ไป-กลับ หมู่เกาะสุรินทร์

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์

* รับเฉพาะ Group Private

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมและควบคุมค่าใช้จ่ายเองได้
พร้อมรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่าน

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

7,500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 300 บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 2,000 บาท *เดินทางเอง
เจอกันที่ท่าเรือคุระบุรี
เพิ่ม 500 บาท *ค่าธรรมเนียม
สำหรับชาวต่างชาติ


7,500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
ลด 300 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
*ราคาสมาชิก DE
ลด 2,000 บาท
*เดินทางเอง : เจอกันที่ท่าเรือคุระบุรี
เพิ่ม 500 บาท
*ต่างชาติ : ค่าธรรมเนียม

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ - อ.คุระบุรี จ.พังงา

20.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี จ.พังงา

20.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 :: อ.คุระบุรี - ท่าเรือคุระบุรี - หมู่เกาะสุรินทร์ - ท่าเทียบเรืออ่าวช่องขาด - หาดไม้งาม - เกาะสต๊อค - อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย

06.00 น.

เดินทางถึง อ.คุระบุรี จ.พังงา รับประทานอาหารเช้า (1)

เตรียมสัมภาระส่วนตัวพร้อมรับอุปกรณ์ เสร็จภาระกิจเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไป ท่าเรือคุระบุรี

08.30 น.

ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat สู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ระหว่างทางผ่าน กองหินริเชริว ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำลึก สำหรับผู้ชื่นชอบ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาให้ได้ชมกัน

ถึงท่าเทียบเรือ อ่าวช่องขาด หมู่เกาะสุรินทร์

นำท่านเดินทางต่อด้วยเรือหางยาวเพื่อไป หาดไม้งาม ให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักเต็นท์ละ 2-3 ท่าน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

เตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรก พร้อมกันที่หน้าหาด เจ้าหน้าที่แจกอุปกรณ์พร้อมสาธิตการใช้

จากนั้นนำท่านขึ้นเรือชาวเล สู่ เกาะสต๊อค จุดที่ 1 ดำน้ำดูปะการัง ด้านเหนือของเกาะ

นำคณะดูปะการัง ที่ อ่าวจาก ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของสุรินทร์เหนือ จุดที่ 2. มีแนวปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังกิ่ง หอยมือเสือ และปลาสวยงาม อาทิ ปลาสร้อยนกเขาและดาวขนนก สัมผัส อ่าวแม่ยาย ปะการังโต๊ะ ปะการังไฟ ปะการังเกล็ดน้ำแข็ง

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระกับการทำกิจกรรมชายหาด ชมแสงอาทิตย์ยามเย็น สวยงามมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของอุทยาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักเต็นท์ + เครื่องนอน

วันที่ 3 :: เกาะตอรินลา - อ่าวเต่า - กองหินแพ - อ่าวสุเทพ - เกาะปาจุมบา

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

08.30 น.

นำท่านลงเรือหางยาง เริ่มต้นออกไปดำน้ำ

นำคณะเดินทางผ่าน เกาะตอรินลา สู่ อ่าวเต่า เป็นพื้นที่ลาดชันลงที่มีปะการังมากมายทั้งสัตว์ทะเล อาทิ เต่ากระ รวมถึงอาจได้เห็น กระเบนราหู

เดินทางสู่จุดเด่นของโลกใต้ทะเล ณ กองหินแพ ชมปะการังสี และ กัลปังหาที่งดงาม สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่ทำการอุทยาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารของอุทยาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย

เดินทางไป อ่าวสุเทพ อ่าวใหญ่ที่สุด ซึ่งมีแนวปะการังขนาดเล็กปะปนกับเศษปะการัง ผลพวงแห่งสึนามิ

จากนั้นเราออกเดินทางสู่ เกาะปาจุมบา อยู่ทางเหนือของเกาะ มีหาดทรายขาวละเอียดและ แนวปะการังหลากลายมีสัตว์ทะเลที่หายากได้แก่ ปลากระเบนทรายมีกุ้งมังกรให้ได้ชมในบริเวณนี้

สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการทำกิจกรรมชายหาด

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

พักเต็นท์ + เครื่องนอน

วันที่ 4 :: ชุมชนชาวเล (มอแกน) - ท่าเรือคุระบุรี - ชุมพร - กรุงเทพฯ

07.30 น.

อรุณสวัสดิ์ พบกันอีกในวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารสวัสดิการของอุทยาน

08.30 น.

จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชม ชุมชนชาวเล หรือ มอแกน (Moken) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมอแกน สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเก็บสัมภาระกลับ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ เก็บภาพถ่ายแห่งความทรงจำของ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์

14.45 น.

อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือคุระบุรี

16.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือคุระบุรี ทำธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ

นำคณะออกเดินทางสู่ ชุมพร แวะซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดอัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2.ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับเกาะสุรินทร์ + เรือหางยาวพาไปดำน้ำ
3.ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ + เครื่องนอน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ + น้ำดื่ม
5.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ + ทีมงานอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

เงื่อนไขการจอง

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

ลักษณะทริป
Camping ริมทะเล ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

ติดต่อ-สอบถาม

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง