| More
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

   DE-9101 : ทัวร์หมู่เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง
   พายเรือคายัค จ.สตูล (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน)แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07 ม.ค. 2557
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลอันดามัน
พิสูจน์ท้องทะเลที่ขึ้นชื่อว่า “สวยงามที่สุดในประเทศไทย" ... หมู่เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ แห่งหมู่เกาะตะรุเตา
มหัศจรรย์กับการ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งมีความสวยงามติดอันดับต้นๆของเมืองไทย
เที่ยวแบบสุดคุ้ม ไม่เหมือนใคร อัดแน่นด้วยโปรแกรมเที่ยวสนุกเป็นทวีคูณ ให้สมกับชื่อ Double Enjoy
ด้วยการเพิ่มโปรแกรมล่องแก่งวังสายทอง นำท่านเข้าพักยังรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน
บริการอาหารเลิศรสจากห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
  กรุงเทพฯ - สตูล
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล ด้วยรถโค้ชหรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  ตรัง - ท่าเรือปากบารา - หมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – หลีเป๊ะ
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น. เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) เป็น อาหารเช้าเมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู
10.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะตะรุเตา ด้วย เรือ Speed Boat ให้ท่านได้กราบสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและอิสระในการถ่ายรูป พร้อมบริการอาหารกลางวัน (2)(อาหารกล่อง) * Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์
  เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ Check-in เข้าที่พัก จากนั้นก็ตามอัธยาศัย ใครจะเล่นน้ำ เดินเล่น ก็ตามสบาย
19.00 น. บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารเย็น อิสระในการเดินเล่นบน เกาะหลีเป๊ะ ยามค่ำคืน จากนั้นก็พักผ่อน zzzzz
  ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง – เกาะรอกลอย -
หาดทรายขาว (เกาะราวี) - เกาะยาง – เกาะอาดัง
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น. ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4)
08.30 น. ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) (อาหารกล่อง) บน เกาะรอกลอย เกาะเล็กๆที่มีหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลที่ใสจนท่านต้องตะลึง
13.30 น. ออกเดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี เล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมดำน้ำดูปะการัง
จะปล่อยให้อยู่ที่นี่นานหน่อย เพราะสวยงามจริงๆ รับรองความประทับใจ
15.30 น. ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง จากนั้นเดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
17.30 น. กลับที่พัก จากนั้นก็ตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารเย็น อิสระในการเดินเล่นบนเกาะหลีเป๊ะยามค่ำคืน จากนั้นก็พักผ่อน zzzzz
  หลีเป๊ะ - ล่องแก่งวังสายทอง - พายเรือคายัค - ซื้อของฝาก - กทม.
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check out เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat
11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือ บริการผ้าเย็น เช็ดหน้าเช็ดตาให้สดชื่น แล้วขึ้นรถโค้ชหรือรถตู้คันเดิม มุ่งหน้าสู่ อ.มะนัง บริการอาหารกลางวัน (8) หลังอาหารเตรียมตัว ล่องแก่งวังสายทอง สนุกสนานกับการ พายเรือคายัค และเล่นน้ำจืด หลังจากเจอแต่น้ำเค็มมาตลอดทริป
16.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยจะแวะให้ทานอาหารเย็นและซื้อของฝากระหว่างทางกันตามอัธยาศัย เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ไม่เกินตี 5) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 30-40 ท่าน
2. รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์  
 
แก้ไขราคาล่าสุด : 07 ม.ค. 2557
Join Trip ทัวร์ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง สตูล
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 32 บาท / ลิตร
เม้าท์เท่นรีสอร์ท / วารินทร์บีช
* หรือเทียบเท่า
เริ่มจาก กทม. ผู้ใหญ่ท่านละ
    - พัดลม 8,900 บาท
    - แอร์ 9,900 บาท
เด็ก (อายุ 3-11 ปี)   ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
1,000 บาท
เริ่มจาก ท่าเรือปากบารา
    - พัดลม 5,500 บาท
    - แอร์ 6,500 บาท
เด็ก (อายุ 3-11 ปี)   ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
800 บาท
Private Trip ทัวร์ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง สตูล
** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ และเรือหางยาวพาไปดำน้ำ
- ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้ ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
- ค่าอุปกรณ์ล่องแก่งวังสายทอง และพายเรือคายัค พร้อมชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
ผจญภัยระดับกลาง เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
ที่รักทะเลและหาดทราย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป เพื่อกันแตนทะเล (เยอะพอสมควร)

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
อยากไป เที่ยวเขาสกมากเลย แต่ช่วงนี้เห็นฝนตกอยู่ ไม่รู้จะไปช่วงวันและเดือนไหนดี


 
   โดย:   na        เมื่อ:  5/15/2011 10:35:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 

ไปเที่ยวหลีเป๊ะต้นเดือนพฤษภาคม อากาศ ฝนฟ้า เป็นไงบ้างคะ ไปเป็นกลุ่มประมาณ 8-9 ท่าน ราคาทัวร์รวมอาหาร+ที่พัก ครบสูตรเท่าไหร่ มาเครื่อง จากเชียงใหม่ มีตั๋วแล้ว  รบกววนช่วยดูให้ด้วยคะ 
   โดย:   น้ำฝน        เมื่อ:  11/14/2011 12:52:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
.ขอสอบถามราคาทัวร์ 1 วัน ในวันที่ 4/12/2011 ค่ะ หากจะเหมาเรือ 1 ลำ เพื่อเที่ยว เกาะอาดัง อ่าวสอง เกาะราวี ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง และเกาะหินงาม ขอสอบถามราคาค่ะ ราคาดังกล่าวรวมอาหารและอุปกรณ์แล้วหรือยังค่ะ (จะให้มารับคณะที่สิตาบีช รีสอรท์ค่ะ)

  
   โดย:   natthakarn        เมื่อ:  11/30/2011 10:42:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 

สอบถามราคาเหมาเรือหางยาว 1 วัน  ในวันที่ 10 ธ.ค.54 จำนวนผู่ร่วมคณะ 11 ท่าน ขอเที่ยวจำนวน 8 เกาะ  คือ เกาะหินซ้อน , เกาะผึ้ง, เกาะดง, เกาะลอกอย, เกาะหินงาม, ร่องน้ำจาบัง, หาดทรายขาวราวี และเกาะกระ  ราคาเหมาค่าอาหารพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
 
   โดย:   แสงรัตน์        เมื่อ:  12/1/2011 4:54:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 

สนใจไปเที่ยวหลีเป๊ะ มีเปิดทริปช่วงไหนบ้างค่ะ อยากไปสักช่วงเดือนมีนาคมปลายๆเดือน หรือว่ากลางเดือนก็ได้ค่ะ 
   โดย:   หญิง        เมื่อ:  12/2/2011 2:00:00 PM

 ความคิดเห็น 6
 

ต้องการไปเที่ยว2คน โดยอยากไปในห้วงวันที่14-18 ม.ค.55 โดยจะนั่งเครื่องบินไป อยากทราบโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ4วัน3คืน โดยอยากถ่ายรูปบนเกาะสวยๆ วิวงาม ชมสิ่งที่ขึ้นชื่อต่างๆของเกาะ ทำกิจกรรมมากมาย อยากดำน้ำดูปะการังสวย อยากให้อาหารปลากับมือ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น หรือถ้ามีไปเที่ยวเกาะลังกาวีด้วยก็ดีค่ะ ต้องการพักรีสอร์ทห้องแอร์ค่ะ รบกวนขอด่วนด้วยนะคะ...ขอบคุณมากๆค่ะ 
   โดย:   นุช        เมื่อ:  1/8/2012 9:07:00 AM

 ความคิดเห็น 7
 
อยากทราบ ว่า ทริปนี้ ได้เปิดให้จองทริปหรือยังคะ และ ค่าเที่ยวทริปนี้ กี่บาทคะ ราคาตามที่แจ้งข้างบน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ ช่วย ส่งรายละเอียดให้หน่อยนะคะ จะไปแบบ Join trip คะ


 
   โดย:   Kanokwalee Budcha        เมื่อ:  1/12/2012 5:11:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 
สวัสดีครับ..เห็นโปรแกรมทริปนี้ดูน่าสนใจดีครับ อยากทราบรายละเอียดของทริปว่ามีวันไหนบ้างคับ จะไปช่วงปลายเดือนมีนาคม วันที่26 -29 จำนวน 2 ท่าน ถ้าไม่ได้สามารถจัดทริปได้วันไหน อยากพักที่เมาเทนรีสอร์ท คับ ช่วยส่งรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ

 
   โดย:   chickywow        เมื่อ:  1/12/2012 10:11:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 

ไม่ทราบว่าทริปนี้เปิดจองช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 55 หรือยังคะ เป็น Join trip ค่ะ 
   โดย:   แอนนี่        เมื่อ:  1/26/2012 8:25:00 AM

 ความคิดเห็น 10
 

โปรแกรมเที่ยว 1 วัน
ถ้ำภูผาเพชร อาหารกลางวัน ล่องแก่งวังสายทอง
กรณีต้องการให้รถรับ-ส่ง ที่ หน้าตลาดสด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังคิดค่ารถรับ-ส่งเท่าไหร่
จำนวน 10 คน
ไปวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ขอค่าใช้จ่ายด่วนด้วยคะ
ขอขอบคุณ
ธนทร 
   โดย:   ธนทร ลีสุรพงศ์        เมื่อ:  2/11/2012 4:10:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 
ขอจองทริปไปวันที่ 13-16 เม.ย. 55 (วันสงกรานต์) 2 ที่ค่ะ

 
   โดย:   แอนนี่        เมื่อ:  3/3/2012 8:41:00 AM

 ความคิดเห็น 12
 

จองทริปวันจักรี 2 ที่ค่ะ A2,A3 
   โดย:   ตุ้ย        เมื่อ:  3/3/2012 11:24:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
อยากร่วมทริปในวันจักรี ยังพอมีที่ว่างสำหรับ 2 คนไหมคะ?

 
   โดย:   อิม        เมื่อ:  3/10/2012 6:32:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 
มีเปิดทริปไปหลีเป๊ะช่วง มิถุนายน นี้บ้างมั้ยค่ะ พอดีว่างช่วงนั้นค่ะ

 
   โดย:   หยก        เมื่อ:  3/18/2012 8:24:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
ตอบคุณฮิม
มีทริปช่วงสงกรานต์ค่ะ หากสะดวกเดินทางจองเข้ามาได้เลยค่ะ

ตอบคุณหยก
ตะรุเตาปิดเกาะ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม -15 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมค่ะ มีทริปช่วง สงกรานต์ 12-15 เม.ย. 2555 ค่ะ หากสะดวกเดินทางส่งเอกสารการจองได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  3/21/2012 1:52:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 

มีทริปวันแรงงานหรือเปล่าคะ 
   โดย:   นัท        เมื่อ:  4/1/2012 7:53:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
ต้องการไปทัวร์หมู่เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง พายเรือคายัค จ.สตูล (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน) ช่วงกลางเดือนมกราคม ปี56 4-8ท่าน ขอทราบโปรแกรมเที่ยงและราคาด้วยค่ะ (ด่วน)

 
   โดย:   คุณน้ำส้ม        เมื่อ:  9/4/2012 2:21:00 PM

 ความคิดเห็น 18
 
รบกวนจัดทัวร์ช่วง 29/12/12-2/1/13 ไปหลีเป๊ะ ผู้ใหญ่ 6 เด็ก 8 ขวบและเด็ก 11 ขวบ ทางเราต้องการให้จัด
1.ทัวร์ส่วนตัว
2.ขอที่พักดี ๆ
3.อาหารดี ๆ 
และขอคำแนะนำว่าควรไป air asia หรือ nok air ดีกว่าคะ

 
   โดย:   ชาดา        เมื่อ:  10/4/2012 2:14:00 PM

 ความคิดเห็น 19
 
ทริปนี้ ขอไปเริ่มที่หาดใหญ่ได้ไหมคะ ช่วงมีนา 56

 
   โดย:   Natty        เมื่อ:  11/8/2012 1:29:00 PM

 ความคิดเห็น 20
 
สนใจทริปส่วนตัว ช่วงสงกรานต์ ผู้ใหญ่ 6 คน ไป-กลับเครื่อง พักรีสอร์ท ประมาณ 5-6 วัน ตะรูเตาและหมู่เกาะแถบนั้น รบกวนจัดทริปให้หน่อยค่ะ

 
   โดย:   จุไรรัตน์        เมื่อ:  11/13/2012 9:30:00 PM

 ความคิดเห็น 21
 
ตอบคุณ Natty และ คุณจุไรรัตน์

รับทราบค่ะ จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/15/2012 2:25:00 PM

 ความคิดเห็น 22
 

อยากทราบ ทริป ไปจังหวัดสตูล ว่ามีทริปวันที่เท่าไรบ้างค่ะ ดูจากในอินเตอร์เน็ตไม่เห็นมีเลย 
   โดย:   ฤดี ธำรงวีระชาติ        เมื่อ:  3/12/2013 9:53:00 AM

 ความคิดเห็น 23
 
สนใจไปเป็นกลุ่ม 7-8 คนค่ะ อยากทราบว่าราคาแพคเกจเท่าไร ตารางเที่ยวไปไหนบาง
เดินทาง 5-9เมษายน56 เบอร์ติดต่อ 085-1235840กรุงเทe-mail
yaowalak@kk-fund.com
ตอบกลับด้วยค่ะ

เยาวลักษณ์ แสงทองอร่าม

 
   โดย:   yaowalak sangthongaram        เมื่อ:  3/17/2013 2:34:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 
ช่วง 5-9 เม.ย. มีจัดทริปนี้มั๊ยคะ : ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ เดินทางจาก กทม. 3 คน

 
   โดย:   จารุวรรณ        เมื่อ:  3/18/2013 11:47:00 AM

 ความคิดเห็น 25
 
พอดีจองตั๋วเครื่ิองบินจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่เพื่อจะไปหลีเป๊ะช่วงวันที่ 2-5 กันยายน 2556 4 คน อยากทราบว่า มีทริป หรือตารางเที่ยวไหม ขอบคุณมากค่ะ

 
   โดย:   ชุ        เมื่อ:  4/6/2013 9:50:00 PM

 ความคิดเห็น 26
 
อยากรู้ว่าหลีเป๊ะมีปิดเกาะไหมคัรบ อยากไปช่วงกันยาคัรบ

 
   โดย:   CK        เมื่อ:  8/5/2013 11:48:00 PM

 ความคิดเห็น 27
 
ตอบ คุณ CK ค่ะ

 : : : : : : : เริ่มเปิดเกาะ 15 ต.ค. นะคะ


 
   โดย:   Baby_De        เมื่อ:  8/6/2013 11:03:00 AM

 ความคิดเห็น 28
 
ทัวร์ไปวันที่28-30ธันวาคม2556ผูใหญ่4เด็กอายุ11 1คนอยากทราบราคาค่ะ

 
   โดย:   อรนิสา        เมื่อ:  9/12/2013 8:29:00 PM

 ความคิดเห็น 29
 
ตอบ : คุณอรนิสา ค่ะ

 : : : : : : : : เดี๋ยวทางเราติดต่อกลับเพื่อแจ้งเรื่องราคานะคะ


 
   โดย:   BaBy_De        เมื่อ:  9/13/2013 9:26:00 AM

 ความคิดเห็น 30
 

อยากทราบราคาเช่นกันครับ ช่วง 29 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค.57 : ผู้ใหญ่ 4 คนครับ 
   โดย:   ทวีศักดิ์        เมื่อ:  9/13/2013 12:03:00 PM

 ความคิดเห็น 31
 
ตอบ คุณทวีศักดิ์ ค่ะ

 : : : : : : : เดี๋ยวทางเราโทรฯกลับเพื่อแจ้งราคานะคะ 
   โดย:   BaBy_De        เมื่อ:  9/13/2013 2:47:00 PM

 ความคิดเห็น 32
 
สนใจ ทริปไป ตะรุเเตา หลีเป๊ะและลังกาวีด้วย(ถ้ามี)ช่วง 5-8 เมษายน 57หรือ 13-16 เมษายน57 จำนวน 4 คน จากกทม. และหากเดินทางด้วยเครื่องบิน ก็จะดีมาก ขอทราบราคา ทั้ง 2 ช่วง ค่ะ อยากไปมากๆ ฉลองที่จะเกษียณอายุตัวเองด้วย ช่วยพาเที่ยวด้วยค่ะ ขอบคุณ

 
   โดย:   ดัชนีย์        เมื่อ:  12/24/2013 12:57:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 
สนใจโปรแกรมนี้คะ แต่อยากบินไป เริ่มที่ปากปารา ไปถึงท่าเรือกี่โมงคะ ตอนไป ไม่เป็นปัญหา แต่ตอนกลับ เห็นว่ามีล่องแก่งด้วย คนที่บินไปจะได้ล่องด้วยไหมคะ จองตั๋วเครื่องไม่ถูกคะ

 
   โดย:   นัท        เมื่อ:  1/7/2014 1:32:00 PM

 ความคิดเห็น 34
 
มีทริปเริ่มจากสนามบินหาดใหญ่ไหม๊คะวันที่22-24 ก.พ. 2557 จำนวน 2คนค่ะ

 
   โดย:   Jantana        เมื่อ:  1/15/2014 7:20:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 
สนใจทัวร์ DE-9101 ตะรุเตา-หลีเป๊ะ แต่ไม่มีเพื่อนไป คนเดียวสามารถไปได้หรือเปล่าค๊ะ

 
   โดย:   yaowalak        เมื่อ:  3/17/2014 5:05:00 PM

 ความคิดเห็น 36
 
สนใจทริป DE-9101 มีช่วงเดือนพฤษภาคมไหม 3 คนคะ ไปกลับเครื่องพักรีสอร์ท

 
   โดย:   ลัดดาวัลย์ ร่มสุข        เมื่อ:  4/8/2014 4:01:00 PM

 ความคิดเห็น 37
 
ตอบคุณ ลัดดาวัลย์
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาแล้วนะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  4/8/2014 5:07:00 PM

 ความคิดเห็น 38
 
ถ้าไปช่วงวันที่ 18/10/57 นี้ ไม่ทราบว่าเปิดเกาะยังค่ะแล้่วสามารถดำน้ำได้หรือเปล่า

 
   โดย:   ณชกุล        เมื่อ:  4/24/2014 11:30:00 AM

 ความคิดเห็น 39
 
ตอบคุณ ณชกุล
ถ้าช่วงตุลาคม จะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะ ทางเกาะและร้านค้าจะปิดค่ะ แนะนำเป็นช่วงต้นปีดีกว่านะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  4/24/2014 2:18:00 PM

 ความคิดเห็น 40
 
อยากทราบราคาทัวร์ ไปช่วงวันที่ 31/01 - 2/02 2558 ไปประมาณ 18-20 คน ผู้ใหญ่หมดเลยค่ะ

 
   โดย:   ศิริวรรณ        เมื่อ:  5/6/2014 2:34:00 PM

 ความคิดเห็น 41
 
ตอบคุณ ศิริวรรณ
ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 11,900 บาทค่ะ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลค่ะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  5/7/2014 5:15:00 PM

 ความคิดเห็น 42
 
ตอบคุณ ศิริวรรณ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 11,900 บาทค่ะ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลค่ะ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ราคา 11900 นี่ ราคาต่อคนหรอคะ

 
   โดย:   ศิริวรรณ        เมื่อ:  5/16/2014 10:42:00 AM

 ความคิดเห็น 43
 
ตอบคุณ ศิริวรรณ
ใช่ค่ะ เพราะราคาจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ Seasonค่ะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  5/19/2014 9:49:00 AM

 ความคิดเห็น 44
 
พอดี เเพลนว่า จะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะ อยากสอบถามว่า เเหล่งทะเล ท่องเที่ยว หาด เกาะ ต่างๆ สถานที่ดำน้ำ รวมถึงโรงเเรมที่พักมีการปิด หรือ งดให้บริการเหมือนเกาะอื่นๆ ที่กระบี่มั๊ยคะ

 
   โดย:   เฌอปาน        เมื่อ:  6/22/2014 1:22:00 PM

 ความคิดเห็น 45
 
ตอบคุณ เฌอปาน
ถ้าเป็นโรงแรมจะเปิดให้บริการค่ะ แต่พวกเกาะต่างๆจะปิดทำการ เพราะเป็นช่วงมรสุม ไม่ปลอดภัยค่ะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  6/23/2014 9:04:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ