น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
≈ ทัวร์ในประเทศ ≈

DE-9101 : ทัวร์หลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล (พักรีสอร์ท 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์หลีเป๊ะ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะไข่

หมู่เกาะตะรุเตา

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

8,900 บาท *แอร์ 9,900 บาท *พัดลม
เริ่มจาก กทม.
ผู้ใหญ่
*พักคู่
5,500 บาท *แอร์ 6,500 บาท *พัดลม
เริ่มจาก ท่าเรือปากบารา
ผู้ใหญ่
*พักคู่
ลด 1,000 บาท *เริ่มจาก กทม. ลด 800 บาท *เริ่มจาก ท่าเรือปากบารา
เด็ก
อายุ 3-11 ปี
*พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม - บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


8,900 บาท
แอร์
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
9,900 บาท
พัดลม
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
5,500 บาท
แอร์
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
6,500 บาท
พัดลม
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด 1,000 บาท
*เด็ก 3-11 ขวบ เริ่มจาก กทม.
*พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ลด 800 บาท
*เด็ก 3-11 ขวบ เริ่มจาก ท่าเรือปากบารา
*พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล

20.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

07.00 น.

เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว

อาหารเช้าเมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ)

เดินทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู

10.30 น.

นำท่านลง เรือ Speed Boat เดินทางไป เกาะตะรุเตา

ให้ท่านได้กราบสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและอิสระในการถ่ายรูป
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (2)(อาหารกล่อง) * Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล
ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์

เดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ Check-in เข้าที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

06.00 น.

ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.

ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว

สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) บน เกาะรอกลอ

13.30 น.

เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี

15.30 น.

ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ซึ่งมีฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.30 น.

กลับที่พัก จากนั้นก็ตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

06.00 น.

ทำภารกิจส่วนตัว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat

11.30 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินตี 2

แวะให้ทานอาหารเย็นและซื้อของฝากระหว่างทางกันตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2.ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ และเรือหางยาวพาไปดำน้ำ
3.ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้ ตลอดทริปการเดินทาง
5.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ลักษณะทริป
ผจญภัยระดับกลาง เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง